Työeläkeyhtiö Elo

Elo uppnådde sitt bästa resultat någonsin – placeringsintäkterna uppgick till 1,6 miljarder euro

Jaa

Arbetspensionsbolaget Elos bokslut 2017, preliminära uppgifter

Totalavkastningen på Elos placeringar 2017 var 7,4 procent. Elos pensionstillgångar ökade med 1,6 miljarder euro. De noterade aktierna gav en utmärkt avkastning på 17,0 procent. Pensionsbesluten utfärdades snabbare än inom branschen i genomsnitt. Premieinkomsten ökade med 5,7 procent.

– Placeringsresultatet 2017 var det bästa någonsin i Elos historia. Den globala tillväxten överraskade positivt runt om i världen och inflationen var fortsatt måttlig. Jämfört med förväntningarna blev året, kanske till och med lite överraskande, ett utmärkt placeringsår för pensionsplacerarna, berättar Elos verkställande direktör Satu Huber.

Vid utgången av 2017 uppgick värdet på Elos placeringar till 23,1 (21,5) miljarder euro. Totalavkastningen på placeringsverksamheten var 7,4 (5,6) procent. Pensionstillgångarna ökade med cirka 1,6 (1,1) miljarder euro. Solvensen var på god nivå och solvensnivån var 125,9 (124,3) procent. Rörelsekostnadernas andel av resultatet av omkostnadsrörelsen var 80,9 (76,7) procent. Resultaten av omkostnadsrörelsen år 2016 och 2017 är inte jämförbara sinsemellan, eftersom den omkostnadsdel som bolagen erhåller sänktes med cirka 7 procent för år 2017. Från och med år 2017 utdelas hela omkostnadsöverskottet som avgiftsnedsättningar åt kunderna.

– Även i Finland kunde vi glädjas åt att den ekonomiska tillväxten var bättre än förväntad. Den ekonomiska återhämtningen syntes hos oss som en ökning i premieinkomsten, säger Huber. Premieinkomsten ökade med 5,7 procent. År 2017 var lönesumman för de ArPL-försäkrade 12 717,0 (11 943,7) miljoner euro och FöPL-arbetsinkomstsumman för företagare 1 824,2 (1 861,6) miljoner euro.

Gott aktieår

– År 2017 var ett gott aktieår och avkastningsnivån var utmärkt. Den goda avkastningen på aktieplaceringarna bidrog i betydande grad till hela placeringsverksamhetens resultat. På aktiemarknaden var året mycket exceptionellt även i det avseendet att marknaden i sin helhet utvecklades jämnt under hela året utan större fluktuationer, beskriver Elos placeringsdirektör Hanna Hiidenpalo placeringsåret.

Avkastningen på Elos noterade aktieplaceringar var 17,0 (9,0) procent. Bäst avkastning uppnåddes på placeringarna på tillväxtmarknaden. Särskilt lyckade var de direkta aktieplaceringarna på tillväxtmarknaden, för vilka avkastningen var över 20 procentenheter bättre än marknaden och uppgick till nästan 50 procent.

 – Vi utvidgade placeringarnas allokering globalt och utökade allokeringen av  aktieplaceringar som gav en god avkastning under året. Utöver aktierna hade även en lyckad valutastrategi positiva effekter på Elos totala avkastning, fortsätter Hiidenpalo.

Den ekonomiska tillväxten var stark på alla de viktiga ekonomiområdena. Inflationen var fortsatt måttfull och centralbankerna kunde upprätthålla en mycket stimulerande penningpolitik. Dessa åtgärder stödde också i betydande grad utvecklingen på placeringsmarknaden.

– I alla tillgångsklasser uppnådde portföljförvaltningen en bättre eller lika bra avkastning som marknaden, säger Hiidenpalo.

Elos ränteplaceringar avkastade 1,4 (3,6) procent. Företagslånemarknaden gav globalt sett en bra avkastning, t.ex. europeiska företagslån i investeringsklassen över 2 procent och europeiska företagslån med hög risk över 6 procent. Avkastningen på masskuldebrevslån emitterade av företag var 3,5 (6,5) procent. Avkastningen på masskuldebrevslån var totalt 1,5 (4,1) procent.

Fastighetsplaceringsmarknaden var mycket aktiv och i Finland var transaktionsvolymen åter rekordstor. För Elos inhemska fastighetsplaceringar var året livligt och bolaget sålde placeringar för cirka 160 miljoner euro och förvärvade nya placeringar för cirka 120 miljoner euro. De direkta fastighetsplaceringarna avkastade 7,4 (6,5) procent och fastighetsfonderna 8,2 (6,3) procent.

Placeringsverksamhetens utsikter år 2018

Vid ingången av år 2018 är förväntningarna på den ekonomiska utvecklingen tämligen positiva. Konsumenternas förtroende för ekonomin är globalt sett historiskt stark och även de indikatorer som mäter företagens utsikter signalerar en fortsatt gynnsam ekonomisk cykel. Inflationsförväntningarna är fortfarande mycket låga, men den befarade risken för deflation verkar ha vikit undan.

Det kraftiga utvecklingsarbetet fortsätter

I sin strategi har Elo valt att kraftig utveckla sina tjänster. År 2017 öppnades bland annat webbverktyg för arbetsgivarna, med hjälp av vilka kundföretagen kan förebygga och hantera risken för arbetsoförmåga och de kostnader som den medför. Inom försäkringstjänster låg fokus särskilt på att ta fram tjänster som förenklar och påskyndar skötseln av ärenden. I utvecklingsarbetet lyssnade man på kunderna och utnyttjade insamlad kundrespons.

– Kundservicen ska förutom att den är av hög kvalitet och smidig, även vara snabb. Under hela Elos existens har vi kunnat utfärda pensionsbesluten cirka 20–30 procent snabbare än inom branschen i genomsnitt. För oss är det viktigt att det inte uppstår ett avbrott i pensionstagarens försörjning. Vi har ställt som mål att erbjuda den bästa kundservicen inom branschen och vi fortsätter att arbeta för detta mål, berättar Elos verkställande direktör Satu Huber.

Pensionsreformen, inkomstregistret och EU:s dataskyddsförordning

Pensionsreformen, som trädde i kraft år 2017, syntes i vår kundtjänst. Kunderna var intresserade av hur pensionsreformen inverkar på deras pensionsskydd. Dessutom visade sig det nya pensionslaget partiell förtida ålderspension vara en efterfrågad pensionsform. Elo gav över 2 300 beslut om partiell förtida ålderspension, då antalet beslut om den tidigare motsvarigheten, deltidspension, var ca 600 år 2016.

Under år 2017 förberedde sig bolaget för inkomstregistret, som tas i bruk från ingången av 2019. Förberedelserna fortsätter år 2018. I fortsättningen anmäls arbetstagarnas inkomstuppgifter till endast ett ställe, inkomstregistret. Elo förberedde sig under år 2017 för EU:s dataskyddsförordning, som ska börja tillämpas från den 25 maj 2018. Arbetet fortsätter under innevarande år.

I den angivna avkastningen per tillgångsslag har avkastningen på valutaderivat uppskattats i förhållande till tillgångarna i valuta i bokslutet. Uppgifterna är preliminära uppgifter om Elos bokslut och de har inte genomgått revision. Elo publicerar sitt bokslut och styrelsens verksamhetsberättelse vecka 12.

Närmare upplysningar:

Verkställande direktör Satu Huber, tfn 020 703 5811

Placeringsdirektör Hanna Hiidenpalo, tfn 020 703 5668

Ekonomidirektör Sarianne Kirvesmäki, tfn 020 703 5134

Yhteyshenkilöt

Viestintäpäällikkö Hanna Saira
puh. 020 703 5671

Liitteet

Tietoja julkaisijasta

Työeläkeyhtiö Elo
Työeläkeyhtiö Elo
Revontulentie 7
02100 ESPOO

020 703 50http://www.elo.fi

Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo är ett arbetspensionsbolag som sköter det lagstadgade arbetspensionsskyddet för arbetstagare och företagare i kundföretagen. Elos premieinkomst är cirka 3 miljarder euro. Marknadsvärdet på placeringstillgångarna är över 23 miljarder euro. Cirka 500 000 arbetstagare och företagare är försäkrade i Elo. Antalet pensionstagare är cirka 230 000. Elo bildades genom en fusion mellan LokalTapiola Pensionsbolag och Pensions-Fennia den 1 januari 2014.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Työeläkeyhtiö Elo

Kysyimme nuorilta: Eläkkeistä kaivataan lisää tietoa31.8.2018 07:30Tiedote

Vain 10 prosenttia nuorten kyselyyn vastanneista nuorista kertoo olevansa hyvin perillä siitä, miten oma eläke muodostuu. 60 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että nuorille ei ole tarjolla tarpeeksi tietoa eläkeasioista. Tulokset selvisivät työeläkeyhtiö Elon 17–30-vuotiaille tuottamasta työelämä- ja eläkekyselystä. Kyselyssä kartoitettiin nuorten työelämäodotuksia, eläketietoutta ja luottamusta eläkejärjestelmään. Työltä toivotaan hyvää yhteishenkeä ja jatkuvaa oppimista Nuorten selkeä työelämän ykköstoive oli viihtyisä työpaikka: 76 prosenttia vastaajista listasi hyvän työilmapiirin tärkeimpien työelämäodotustensa joukkoon. Vastauksissa näkyi myös nuorten halu päättää omista työtavoistaan ja -ajoistaan. Joustavat työkäytännöt olivat työelämäodotusten kärkipäässä yli kolmasosalla vastaajista. Viime vuosina paljon pinnalla ollut kansainvälisyys jäi listan loppupäähän. Tämä voi osaltaan selittyä sillä, että kansainvälisyydestä on tullut nuorille arkipäivää esimerkiksi kasvavan vaih

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme