Työeläkeyhtiö Elo

Elo ylsi historiansa parhaaseen tulokseen - sijoitustuotot 1,6 miljardia euroa

Jaa

Työeläkeyhtiö Elon tilinpäätös 2017, ennakkotiedot

Elon sijoitusten kokonaistuotto vuonna 2017 oli 7,4 prosenttia. Elon eläkevarat kasvoivat 1,6 miljardia euroa. Noteeratut osakkeet tuottivat erinomaisesti 17,0 prosenttia. Eläkepäätökset olivat alan keskiarvoa nopeammat. Vakuutusmaksutulo kasvoi 5,7 prosenttia.

- Vuoden 2017 sijoitustulos oli Elon historian paras. Talouskasvu yllätti maailmalla positiivisesti ja inflaatio pysyi maltillisena. Vuodesta muodostui ehkä hieman yllättävästikin suhteessa odotuksiin erinomainen sijoitusvuosi eläkesijoittajalle, kertoo Elon toimitusjohtaja Satu Huber.

Elon sijoitusten arvo oli vuoden 2017 lopussa 23,1 (21,5) miljardia euroa. Sijoitustoiminnan kokonaistuotto oli 7,4 (5,6) prosenttia. Eläkevarat kasvoivat noin 1,6 (1,1) miljardia euroa. Vakavaraisuus oli hyvällä tasolla ja vakavaraisuusaste oli 125,9 (124,3) prosenttia. Liikekulut hoitokustannustulosta olivat 80,9 (76,7) prosenttia. Vuoden 2016 ja 2017 hoitokustannustulokset eivät ole keskenään vertailukelpoisia, koska yhtiöiden saamaa hoitokustannusosaa alennettiin vuodelle 2017 noin 7 prosenttia. Vuodesta 2017 lähtien koko hoitokustannusylijäämä jaetaan asiakkaille maksunalennuksina.

- Myös Suomen talouskasvu vuonna 2017 oli ilahduttavasti odotuksia parempi. Talouden piristyminen ja Elon asiakkaiden menestys näkyivät meillä maksutulon kasvuna, sanoo Huber. Vakuutusmaksutulon kasvu oli 5,7 prosenttia. Vuonna 2017 TyEL-vakuutettujen palkkasumma oli 12 717,0 (11 943,7) miljoonaa euroa ja yrittäjien YEL-työtulosumma 1 824,2 (1 861,6) miljoonaa euroa.

Osakkeiden vuosi

- Vuosi 2017 oli osakkeiden vuosi ja niiden tuotto nousi erinomaiselle tasolle. Osakesijoituksista saatu hyvä tuotto tuki merkittävästi koko sijoitustoiminnan tulosta. Osakemarkkinoilla vuosi oli erittäin poikkeuksellinen myös sen vuoksi, että markkinat kehittyivät kokonaisuudessaan tasaisesti koko vuoden ilman suurempia heilahteluita, kuvaa Elon sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo sijoitusvuotta.

Elon noteeratut osakesijoitukset tuottivat 17,0 (9,0) prosenttia. Parhaat tuotot toivat sijoitukset kehittyville markkinoille. Erityisen hyvin onnistuivat kehittyvien markkinoiden suorat osakesijoitukset, joiden tuotto oli yli 20 prosenttiyksikköä markkinoita parempi ollen lähes 50 prosenttia.

- Lisäsimme sijoitusten hajautusta globaalisti ja hyvin tuottaneiden osakesijoitusten allokaatiota kasvatettiin vuoden aikana. Onnistunut valuuttastrategia osakkeiden ohella vaikutti positiivisesti Elon kokonaistuottoihin, jatkaa Hiidenpalo.

Talouskasvu oli vahvaa kaikilla päätalousalueilla. Inflaatio pysyi maltillisena ja keskuspankit pystyivät ylläpitämään erittäin elvyttävää rahapolitiikkaa. Nämä toimet tukivat myös sijoitusmarkkinoiden kehitystä merkittävästi.

- Jokaisessa omaisuusluokassa salkunhoito saavutti markkinoita paremman tuoton tai yhtä hyvän, sanoo Hiidenpalo.

Elon korkosijoitukset tuottivat 1,4 (3,6) prosenttia. Yrityslainamarkkinat tuottivat globaalisti hyvin, esimerkiksi eurooppalaiset investointiluokan yrityslainat yli 2 prosenttia ja eurooppalaiset korkeamman riskin yrityslainat yli 6 prosenttia. Yritysten joukkovelkakirjalainojen tuotto oli 3,5 (6,5) prosenttia. Joukkovelkakirjalainojen tuotto oli kokonaisuudessaan 1,5 (4,1) prosenttia.

Kiinteistösijoitusmarkkinat olivat erittäin aktiiviset ja Suomessa transaktiovolyymi oli jälleen ennätyksellisen suuri. Elon kotimaan kiinteistösijoitusten vuosi oli vilkas ja myyntejä tehtiin noin 160 miljoonalla eurolla ja uusia sijoituksia noin 120 miljoonalla eurolla. Suorat kiinteistösijoitukset tuottivat 7,4 (6,5) prosenttia ja kiinteistösijoitusrahastot 8,2 (6,3) prosenttia.

Sijoitustoiminnan näkymät vuoteen 2018

Vuoteen 2018 lähdettäessä odotukset talouksien kehityksestä ovat varsin positiiviset. Kuluttajien luottamus on kautta maailman historiallisen korkealla ja myös yritysten näkymiä mittaavat indikaattorit viittaavat suotuisan taloussyklin jatkumiseen. Inflaatio-odotukset ovat edelleen hyvinkin matalia, mutta deflaation uhka näyttää väistyneen odotuksista. Huolimatta talouden positiivisesta vireestä, sijoitusmarkkinat ovat vuoden alkupuolella olleet hermostuneemmat kuin aikoihin.

Voimakas kehittäminen jatkuu

Elo on valinnut strategiakseen palvelujen voimakkaan kehittämisen. Vuonna 2017 avattiin muun muassa työnantajille Elon verkkopalveluun työkaluja, jotka auttavat asiakasyritysten henkilöstöhallintoa ehkäisemään ja hallitsemaan työkyvyttömyysriskejä ja niistä aiheutuvia kuluja. Vakuutuspalveluissa keskityttiin erityisesti asioinnin helppoutta ja nopeutta lisäävien palvelujen kehittämiseen. Kehittämisessä kuunneltiin asiakkaita ja hyödynnettiin kerättyä asiakaspalautetta.

- Asiakaskokemukseen kuuluu laadun ja vaivattomuuden ohella myös nopeus. Olemme koko Elon olemassa olon ajan tehneet eläkepäätökset noin 20-30 prosenttia nopeammin kuin ala keskimäärin. Meille on tärkeää, että eläkkeensaajan toimeentuloon ei tule katkosta. Olemme asettaneet tavoitteeksemme alan parhaan asiakaskokemuksen ja jatkamme työtä tämän eteen, kertoo Elon toimitusjohtaja Satu Huber.

Eläkeuudistus, tulorekisteri ja EU:n tietosuoja-asetus

Vuonna 2017 voimaan tullut eläkeuudistus näkyi asiakaspalvelussa. Asiakkaat olivat kiinnostuneita eläkeuudistuksen vaikutuksesta omaan eläketurvaansa. Lisäksi uusi eläkelaji osittainen varhennettu vanhuuseläke osoittautui kysytyksi eläkemuodoksi. Elo antoi yli 2 300 osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen päätöstä, kun aiempaa vastinetta osa-aikaeläkkeitä, annettiin 600 vuonna 2016.

Vuoden 2017 aikana valmistauduttiin tulorekisterin käyttöönottoon vuoden 2019 alusta lukien. Valmistautuminen jatkuu vuonna 2018. Jatkossa työntekijöiden ansiotiedot ilmoitetaan vain yhteen paikkaan, tulorekisteriin. Elo valmistautui vuoden 2017 aikana EU:n tietosuoja-asetukseen. Asetus tulee sovellettavaksi 25.5.2018. Työ jatkuu kuluvan vuoden aikana.

Ilmoitetuissa omaisuuslajikohtaisissa tuotoissa valuuttasuojien tuotto on arvioitu tilinpäätöksen valuuttamääräisen omaisuuden suhteessa. Tiedot ovat tilintarkastamattomia ennakkotietoja Elon tilinpäätöksestä. Elo julkaisee tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen viikolla 12.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Satu Huber, puh. 020 703 5811

Sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo, puh. 020 703 5668

Talousjohtaja Sarianne Kirvesmäki, puh. 020 703 5134

Yhteyshenkilöt

Viestintäpäällikkö Hanna Saira
puh. 020 703 5671

Liitteet

Tietoja julkaisijasta

Työeläkeyhtiö Elo
Työeläkeyhtiö Elo
Revontulentie 7
02100 ESPOO

020 703 50http://www.elo.fi

Me Elossa näemme koko suomalaisen työelämän kirjon pienyrittäjistä suurimpiin konserneihin. Vastaamme noin 500 000 työntekijän ja yrittäjän tulevista eläkkeistä, huolehdimme noin 230 000 eläkkeensaajasta sekä noin 23 miljardin euron sijoitusomaisuudesta. Olemme nuori yhtiö, jolla on pitkät perinteet: synnyimme 1.1.2014, kun Eläke-Fennia ja LähiTapiola Eläkeyhtiö fuusioituivat.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Työeläkeyhtiö Elo

Tutkimus: Epävarmuus syö työssä jatkamishalukkuutta – apu voi löytyä ikäjohtamisesta13.3.2019 14:26:45 EETTiedote

Työpaikalla koettu taloudellinen epävarmuus on yhteydessä eläkehalukkuuteen. Koetun epävarmuuden lieventäminen ikääntyvillä työntekijöillä olisi yksi keino työurien pidentämiseksi. Asiaa tarkasteltiin työeläkeyhtiö Elon yhteiskuntasuhdejohtaja Katja Veirton lisensiaattitutkimuksessa. Tutkimus perustui Tilastokeskuksen työolotutkimuksen aineistoon yksityisen sektorin yli 50-vuotiaista palkansaajista.

Pro gradu: Kuntoutujan omalla motivaatiolla ja ammatillisen kuntoutuksen onnistumisella on vahva yhteys21.2.2019 10:21:51 EETTiedote

Yli kaksi kolmasosaa (67 %) omasta aloitteestaan ammatillisen kuntoutuksen pariin hakeutuneista kävi kuntoutusprosessin onnistuneesti läpi. Sen sijaan hylättyjen työkyvyttömyyseläkehakemusten kautta alkaneista kuntoutuksista puolet epäonnistui. Työpaikoilla varhaisen tuen malli voi auttaa vaarassa olevan työntekijän avun äärelle. Nuoret kuntoutuvat selvästi todennäköisemmin kuin iäkkäämmät henkilöt.

Antti Aho työeläkeyhtiö Elon hallituksen puheenjohtajaksi29.1.2019 10:01:09 EETTiedote

Elon hallitus valitsi kokouksessaan 28.1.2019 hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat vuodelle 2019. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Aho. Hän on ollut mukana Elon hallitustyöskentelyssä vuodesta 2014 lähtien. Aho on Aava Terveyspalvelut Oy:n toimitusjohtaja. Elon hallituksen ensimmäisenä varapuheenjohtajana jatkaa Ann Selin. Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Susa Nikula. Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat muodostavat puheenjohtajiston, joka toimii myös nimitys- ja palkitsemisvaliokuntana. Hallituksen apuna sen tehtävien hoidossa ovat nimitys- ja palkitsemisvaliokunta sekä tarkastusvaliokunta. Hallituksen puheenjohtajisto muodostaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Valiokunnan puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja. Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat Jari Karlson (pj.) sekä Marjo Matikainen-Kallström ja Niklas Sonkin. Minna Helle ja Esa Neuvonen aloittivat 1.1.2019 uusina hallituksen jäseninä. Elon hallituksessa on 12 varsinaista jäsen

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme