Työeläkeyhtiö Elo

Elon osavuosikatsaus 1.1.−31.3.2018: Sijoitusmarkkinoiden epävarmuus leimasi alkuvuotta

Jaa

Tunnelmat sijoitusmarkkinoilla heikkenivät vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Varsin positiivisesta taloustilanteesta huolimatta sijoitusmarkkinat ovat olleet hyvin hermostuneet kiristymässä olevan rahapolitiikan sekä geo- ja kauppapoliittisten huolien varjostaessa näkymiä. Elon sijoitustuotto tammi-maaliskuussa oli -0,4 prosenttia.

Elon sijoitusten markkina-arvo oli maaliskuun lopussa 23,3 miljardia euroa ja se kasvoi vuoden vaihteesta 214 miljoonaa euroa. Vakavaraisuusaste oli 124,7 prosenttia. Vakavaraisuuspääoma oli 4 619 miljoonaa euroa.

– Sijoitusmarkkinoilla epävarmuus kasvoi ja tunnelmat heikkenivät, mikä näkyi tuotoissa. Sen sijaan reaalitalouden positiivisen vireen jatkuminen on erittäin tervetullutta sekä julkisen talouden, yritysten että eläkejärjestelmän kannalta. Eläkejärjestelmän toimivuuden edellytyksenä on se, että suomalaisilla on työtä sekä mahdollisuuksia yrittää ja innovoida, sanoo Elon toimitusjohtaja Satu Huber.

Kiinteistösijoitukset ja listaamattomat sijoitukset tuottivat alkuvuonna parhaiten

Elon sijoitukset tuottivat -0,4 (2,9) prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Maaliskuun lopussa sijoitusten markkina-arvo oli 23,3 miljardia euroa. Elon kymmenen vuoden keskimääräinen nimellistuotto oli 5,2 prosenttia ja reaalituotto 3,9 prosenttia. Elon sijoitusten viiden vuoden keskimääräinen nimellistuotto oli 5,6 prosenttia ja reaalituotto oli 5,0 prosenttia.

Sijoituksista parhaiten tammi-maaliskuussa tuottivat pääomasijoitukset 3,1 (2,8) prosenttia ja kiinteistösijoitukset 1,2 (1,2) prosenttia. Hedge-rahastojen tuotto oli 1,1 (1,2) prosenttia.

Sijoituskiinteistöjen kauppa jatkui alkuvuonna edelleen vilkkaana ennätyksellisen viime vuoden jälkeen ja kansainvälisten sijoittajien kiinnostus Suomen kiinteistömarkkinoihin jatkui vahvana. Nettotuottovaatimukset ovat ennätyksellisen alhaisella tasolla ja vuokrien positiivisen kehityksen arvioidaan jatkuvan kasvukeskuksissa erityisesti asunto- ja toimistokohteissa. Positiivinen talouskehitys on vähentänyt tyhjän toimitilan määrää, mutta esimerkiksi pääkaupunkiseudulla vapaata toimistotilaa on edelleen runsaasti tarjolla.

Suomen ja kehittyvien markkinoiden osakkeet pärjänneet suhteessa parhaiten

Noteerattujen osakkeiden tuotto oli -2,0 (6,8) prosenttia. Elon korkosijoitusten tuotto oli -0,5 (0,9) prosenttia. Yhdysvaltain dollari heikkeni alkuvuonna 2,5 prosenttia euroa vastaan. Merkittävä osa Elon valuuttariskeistä oli suojattuna.

– Osakemarkkinoilla kehitys on ollut vuoden ensimmäisten viikkojen hyvän alun jälkeen varsin hermostunutta, mutta kaiken kaikkiaan osakemarkkinat ovat hankalissa olosuhteissa pitäneet pintansa vielä melko hyvin. Alueellisia eroja on ollut ja Suomen sekä myös kehittyvien markkinoiden osakkeet ovat pärjänneet suhteessa parhaiten alkuvuonna. Salkussa onkin painotettu näitä markkinoita, kertoo Elon sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo.

– Lisääntyneestä epävarmuudesta huolimatta Elon sijoitukset ovat pärjänneet alkuvuonna kohtuullisen hyvin. Toiselle vuosineljännekselle lähdettäessä yritysten tulosnäkymät ovat pysyneet edelleen varsin positiivisina, Hiidenpalo jatkaa.

Talouskasvu jatkui vahvana - lähiajan kasvunäkymät ovat astetta maltillisemmat

Globaali talouskasvu on jatkunut vahvana vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, joskin talouskasvu näyttää jo saavuttaneen syklisen huippunsa vuodenvaihteen tienoilla. Kasvupohja on nyt ilahduttuvan laaja OECD-talouksien jatkaessa tasaista kasvuaan ja monien suurten kehittyvien talouksien päästyä parempaan kasvun vaiheeseen.

Yhdysvalloissa palkka- ja inflaatio-odotukset ovat nousseet vuoden alussa ja samalla ne ovat aiheuttaneet hermostuneisuutta korko- ja osakemarkkinoilla. Kevään kuluessa odotukset ovat kuitenkin rauhoittuneet ja pitkät viitekorot ovat olleet viime viikkoina jopa hieman laskussa.

– Lähiajan näkymät talouskehitykselle ovat edelleen positiiviset, mutta normalisoitumassa oleva rahapolitiikka sekä geo- ja kauppapoliittinen epävarmuus heikentävät talous- ja markkinanäkymiä. Odotukset globaalille talouskasvulle ovat hieman kohonneet viime vuodesta, mutta odotukset saattavat osoittautua liian optimistisiksi, sanoo Hiidenpalo.

– Suomen talouskehitys näyttää lähiaikoina vakaalta. Kasvun myötä työllisyysasteen kohoaminen olisi ensiarvoisen tärkeää kansantaloutemme ja yhteiskuntamme pidemmän ajan kehityksen kannalta, jatkaa Hiidenpalo.

Vanhuuseläkepäätöksiä alkuvuonna 30 prosenttia edellisvuotta vähemmän

Elo antoi eläkepäätöksiä hakemuksesta yhteensä 6 478 (7 486) kappaletta alkuvuoden aikana. Vanhuuseläkepäätöksiä annettiin tammi-maaliskuussa 1 743 (2 639) kappaletta. Vuoden 2018 alussa eläkeikä nousi eläkeuudistuksen mukaisesti ensimmäisen kerran ja se on nyt 63 vuotta ja 3 kuukautta. Eläkeiän asteittainen nosto rytmittää vanhuuseläkkeen hakemista uudella tavalla, mikä tulee näkymään vuosittain vaihtuvana ajanjaksona, suvantovaiheina, eläkkeen hakemisessa. Eläkeiän noususta johtuen vanhuuseläkkeen päätösten määrät ovatkin laskeneet yli 30 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Eläkeuudistuksen mukanaan tuoman uuden eläkelajin, osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen, päätösten määrät ovat alkaneet vakiintua alun suosion jälkeen. Viime vuonna vastaavana aikana osittaista varhennettua vanhuuseläkettä haki samaan aikaan myös useampi ikäluokka. Alkuvuonna 2018 päätöksiä osittaisesta varhennetusta vanhuuseläkkeestä tehtiin 593 (956) kappaletta, mikä on lähes 40 prosenttia vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2017.

Talouden piristyminen ja Elon asiakkaiden menestys näkyivät muun muassa Elon maksutulon voimakkaana kasvuna vuonna 2017. Elo vahvisti asemaansa myös tämän vuoden kahdella ensimmäisellä työeläkeyhtiöiden välisellä siirtokierroksella, jossa TyEL-maksutulo kasvoi 2,7 miljoonalla eurolla.

 

Ilmoitetuissa omaisuuslajikohtaisissa tuotoissa 31.3.2018 valuuttasuojien tuotto on arvioitu raportointihetken valuuttamääräisen omaisuuden suhteessa.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Satu Huber, puh. 020 703 5811

Sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo, puh. 020 703 5668

Talousjohtaja Sarianne Kirvesmäki, puh. 020 703 5134

Yhteyshenkilöt

Viestintäpäällikkö Hanna Saira
puh. 020 703 5671

Kuvat

Liitteet

Tietoja julkaisijasta

Työeläkeyhtiö Elo
Työeläkeyhtiö Elo
Revontulentie 7
02100 ESPOO

020 703 50http://www.elo.fi

Työeläkeyhtiö Elo huolehtii asiakkaidensa lakisääteisestä työeläketurvasta. Lisäksi autamme asiakkaitamme menestymään ja vastaamaan muuttuvan työelämän haasteisiin. Suomalaisista yrityksistä joka kolmas ja yrittäjistä yli 40 prosenttia on valinnut Elon työeläkekumppanikseen. Vastuullisuus on kiinteä osa Elon toimintaa. Vastaamme yhteensä noin 500 000 työntekijän ja yrittäjän tulevista eläkkeistä sekä huolehdimme noin 230 000 eläkkeensaajasta. Elo on merkittävä sijoittaja, ja yhtiön sijoitusomaisuuden arvo on noin 23 miljardia euroa. Elo syntyi 1.1.2014, kun Eläke-Fennia ja LähiTapiola Eläkeyhtiö fuusioituivat.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Työeläkeyhtiö Elo

Pro gradu: Kuntoutujan omalla motivaatiolla ja ammatillisen kuntoutuksen onnistumisella on vahva yhteys21.2.2019 10:21:51Tiedote

Yli kaksi kolmasosaa (67 %) omasta aloitteestaan ammatillisen kuntoutuksen pariin hakeutuneista kävi kuntoutusprosessin onnistuneesti läpi. Sen sijaan hylättyjen työkyvyttömyyseläkehakemusten kautta alkaneista kuntoutuksista puolet epäonnistui. Työpaikoilla varhaisen tuen malli voi auttaa vaarassa olevan työntekijän avun äärelle. Nuoret kuntoutuvat selvästi todennäköisemmin kuin iäkkäämmät henkilöt.

Antti Aho työeläkeyhtiö Elon hallituksen puheenjohtajaksi29.1.2019 10:01:09Tiedote

Elon hallitus valitsi kokouksessaan 28.1.2019 hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat vuodelle 2019. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Aho. Hän on ollut mukana Elon hallitustyöskentelyssä vuodesta 2014 lähtien. Aho on Aava Terveyspalvelut Oy:n toimitusjohtaja. Elon hallituksen ensimmäisenä varapuheenjohtajana jatkaa Ann Selin. Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Susa Nikula. Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat muodostavat puheenjohtajiston, joka toimii myös nimitys- ja palkitsemisvaliokuntana. Hallituksen apuna sen tehtävien hoidossa ovat nimitys- ja palkitsemisvaliokunta sekä tarkastusvaliokunta. Hallituksen puheenjohtajisto muodostaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Valiokunnan puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja. Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat Jari Karlson (pj.) sekä Marjo Matikainen-Kallström ja Niklas Sonkin. Minna Helle ja Esa Neuvonen aloittivat 1.1.2019 uusina hallituksen jäseninä. Elon hallituksessa on 12 varsinaista jäsen

Työkyvyttömyyseläkkeiden nousu: Elossa mielenterveyssyihin perustuvat työkyvyttömyyseläkkeet korostuvat nuorilla ja yli 60-vuotiailla16.1.2019 08:39:39Tiedote

Työkyvyttömyyseläkehakemusten ja uusien myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden määrä lähti vuonna 2018 kasvuun. Yhteensä työeläkealalla myönnettiin tammi–syyskuun välisenä aikana 7,4 prosenttia enemmän työkyvyttömyyseläkkeitä kuin vuonna 2017. Jopa kolmasosa uusista työkyvyttömyyseläkkeistä johtuu mielenterveydellisistä sairauksista.

Kolme uutta työhyvinvoinnin kehittämispäällikköä Eloon15.1.2019 08:34:09Tiedote

Työeläkeyhtiö Elon työhyvinvoinnin kehittämistiimiin on nimitetty kolme uutta asiantuntijaa. Työhyvinvoinnin kehittämispäällikkö Anneli Holmberg aloitti tehtävässään joulukuussa. Työhyvinvoinnin kehittämispäälliköt Kirsi Mäkelä ja Noora Poussu aloittivat tehtävissään tammikuun alussa. Holmberg siirtyi Eloon Selekta Henkilöstöpalvelut Oy:stä ja hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Mäkelä siirtyi Eloon Teknologiateollisuudelta, jossa hän työskenteli projektipäällikkönä. Hän on koulutukseltaan terveystieteen maisteri. Lisäksi hänellä on johtamisen erikoisammattitutkinto. Poussu puolestaan työskenteli Ilmarisessa markkinointipäällikkönä ennen siirtymistä Eloon. Hänellä on filosofian maisterin ja kauppatieteiden maisterin tutkinnot. Holmbergin, Mäkelän ja Poussun päätoimipaikka on Espoo. Holmberg ja Mäkelä työskentelevät Elon suurasiakkaiden kanssa, kun taas Poussu keskittyy Elon pk-asiakkaisiin. He raportoivat tehtävissään työhyvinvointijohtaja Anu Suutela-Vuoriselle. ”Anneli,

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme