Työeläkeyhtiö Elo

Elon osavuosikatsaus 1.1.−31.3.2018: Sijoitusmarkkinoiden epävarmuus leimasi alkuvuotta

Jaa

Tunnelmat sijoitusmarkkinoilla heikkenivät vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Varsin positiivisesta taloustilanteesta huolimatta sijoitusmarkkinat ovat olleet hyvin hermostuneet kiristymässä olevan rahapolitiikan sekä geo- ja kauppapoliittisten huolien varjostaessa näkymiä. Elon sijoitustuotto tammi-maaliskuussa oli -0,4 prosenttia.

Elon sijoitusten markkina-arvo oli maaliskuun lopussa 23,3 miljardia euroa ja se kasvoi vuoden vaihteesta 214 miljoonaa euroa. Vakavaraisuusaste oli 124,7 prosenttia. Vakavaraisuuspääoma oli 4 619 miljoonaa euroa.

– Sijoitusmarkkinoilla epävarmuus kasvoi ja tunnelmat heikkenivät, mikä näkyi tuotoissa. Sen sijaan reaalitalouden positiivisen vireen jatkuminen on erittäin tervetullutta sekä julkisen talouden, yritysten että eläkejärjestelmän kannalta. Eläkejärjestelmän toimivuuden edellytyksenä on se, että suomalaisilla on työtä sekä mahdollisuuksia yrittää ja innovoida, sanoo Elon toimitusjohtaja Satu Huber.

Kiinteistösijoitukset ja listaamattomat sijoitukset tuottivat alkuvuonna parhaiten

Elon sijoitukset tuottivat -0,4 (2,9) prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Maaliskuun lopussa sijoitusten markkina-arvo oli 23,3 miljardia euroa. Elon kymmenen vuoden keskimääräinen nimellistuotto oli 5,2 prosenttia ja reaalituotto 3,9 prosenttia. Elon sijoitusten viiden vuoden keskimääräinen nimellistuotto oli 5,6 prosenttia ja reaalituotto oli 5,0 prosenttia.

Sijoituksista parhaiten tammi-maaliskuussa tuottivat pääomasijoitukset 3,1 (2,8) prosenttia ja kiinteistösijoitukset 1,2 (1,2) prosenttia. Hedge-rahastojen tuotto oli 1,1 (1,2) prosenttia.

Sijoituskiinteistöjen kauppa jatkui alkuvuonna edelleen vilkkaana ennätyksellisen viime vuoden jälkeen ja kansainvälisten sijoittajien kiinnostus Suomen kiinteistömarkkinoihin jatkui vahvana. Nettotuottovaatimukset ovat ennätyksellisen alhaisella tasolla ja vuokrien positiivisen kehityksen arvioidaan jatkuvan kasvukeskuksissa erityisesti asunto- ja toimistokohteissa. Positiivinen talouskehitys on vähentänyt tyhjän toimitilan määrää, mutta esimerkiksi pääkaupunkiseudulla vapaata toimistotilaa on edelleen runsaasti tarjolla.

Suomen ja kehittyvien markkinoiden osakkeet pärjänneet suhteessa parhaiten

Noteerattujen osakkeiden tuotto oli -2,0 (6,8) prosenttia. Elon korkosijoitusten tuotto oli -0,5 (0,9) prosenttia. Yhdysvaltain dollari heikkeni alkuvuonna 2,5 prosenttia euroa vastaan. Merkittävä osa Elon valuuttariskeistä oli suojattuna.

– Osakemarkkinoilla kehitys on ollut vuoden ensimmäisten viikkojen hyvän alun jälkeen varsin hermostunutta, mutta kaiken kaikkiaan osakemarkkinat ovat hankalissa olosuhteissa pitäneet pintansa vielä melko hyvin. Alueellisia eroja on ollut ja Suomen sekä myös kehittyvien markkinoiden osakkeet ovat pärjänneet suhteessa parhaiten alkuvuonna. Salkussa onkin painotettu näitä markkinoita, kertoo Elon sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo.

– Lisääntyneestä epävarmuudesta huolimatta Elon sijoitukset ovat pärjänneet alkuvuonna kohtuullisen hyvin. Toiselle vuosineljännekselle lähdettäessä yritysten tulosnäkymät ovat pysyneet edelleen varsin positiivisina, Hiidenpalo jatkaa.

Talouskasvu jatkui vahvana - lähiajan kasvunäkymät ovat astetta maltillisemmat

Globaali talouskasvu on jatkunut vahvana vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, joskin talouskasvu näyttää jo saavuttaneen syklisen huippunsa vuodenvaihteen tienoilla. Kasvupohja on nyt ilahduttuvan laaja OECD-talouksien jatkaessa tasaista kasvuaan ja monien suurten kehittyvien talouksien päästyä parempaan kasvun vaiheeseen.

Yhdysvalloissa palkka- ja inflaatio-odotukset ovat nousseet vuoden alussa ja samalla ne ovat aiheuttaneet hermostuneisuutta korko- ja osakemarkkinoilla. Kevään kuluessa odotukset ovat kuitenkin rauhoittuneet ja pitkät viitekorot ovat olleet viime viikkoina jopa hieman laskussa.

– Lähiajan näkymät talouskehitykselle ovat edelleen positiiviset, mutta normalisoitumassa oleva rahapolitiikka sekä geo- ja kauppapoliittinen epävarmuus heikentävät talous- ja markkinanäkymiä. Odotukset globaalille talouskasvulle ovat hieman kohonneet viime vuodesta, mutta odotukset saattavat osoittautua liian optimistisiksi, sanoo Hiidenpalo.

– Suomen talouskehitys näyttää lähiaikoina vakaalta. Kasvun myötä työllisyysasteen kohoaminen olisi ensiarvoisen tärkeää kansantaloutemme ja yhteiskuntamme pidemmän ajan kehityksen kannalta, jatkaa Hiidenpalo.

Vanhuuseläkepäätöksiä alkuvuonna 30 prosenttia edellisvuotta vähemmän

Elo antoi eläkepäätöksiä hakemuksesta yhteensä 6 478 (7 486) kappaletta alkuvuoden aikana. Vanhuuseläkepäätöksiä annettiin tammi-maaliskuussa 1 743 (2 639) kappaletta. Vuoden 2018 alussa eläkeikä nousi eläkeuudistuksen mukaisesti ensimmäisen kerran ja se on nyt 63 vuotta ja 3 kuukautta. Eläkeiän asteittainen nosto rytmittää vanhuuseläkkeen hakemista uudella tavalla, mikä tulee näkymään vuosittain vaihtuvana ajanjaksona, suvantovaiheina, eläkkeen hakemisessa. Eläkeiän noususta johtuen vanhuuseläkkeen päätösten määrät ovatkin laskeneet yli 30 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Eläkeuudistuksen mukanaan tuoman uuden eläkelajin, osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen, päätösten määrät ovat alkaneet vakiintua alun suosion jälkeen. Viime vuonna vastaavana aikana osittaista varhennettua vanhuuseläkettä haki samaan aikaan myös useampi ikäluokka. Alkuvuonna 2018 päätöksiä osittaisesta varhennetusta vanhuuseläkkeestä tehtiin 593 (956) kappaletta, mikä on lähes 40 prosenttia vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2017.

Talouden piristyminen ja Elon asiakkaiden menestys näkyivät muun muassa Elon maksutulon voimakkaana kasvuna vuonna 2017. Elo vahvisti asemaansa myös tämän vuoden kahdella ensimmäisellä työeläkeyhtiöiden välisellä siirtokierroksella, jossa TyEL-maksutulo kasvoi 2,7 miljoonalla eurolla.

 

Ilmoitetuissa omaisuuslajikohtaisissa tuotoissa 31.3.2018 valuuttasuojien tuotto on arvioitu raportointihetken valuuttamääräisen omaisuuden suhteessa.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Satu Huber, puh. 020 703 5811

Sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo, puh. 020 703 5668

Talousjohtaja Sarianne Kirvesmäki, puh. 020 703 5134

Yhteyshenkilöt

Viestintäpäällikkö Hanna Saira
puh. 020 703 5671

Kuvat

Liitteet

Tietoja julkaisijasta

Työeläkeyhtiö Elo
Työeläkeyhtiö Elo
Revontulentie 7
02100 ESPOO

020 703 50http://www.elo.fi

Me Elossa näemme koko suomalaisen työelämän kirjon pienyrittäjistä suurimpiin konserneihin. Vastaamme noin 500 000 työntekijän ja yrittäjän tulevista eläkkeistä, huolehdimme noin 230 000 eläkkeensaajasta sekä noin 23 miljardin euron sijoitusomaisuudesta. Olemme nuori yhtiö, jolla on pitkät perinteet: synnyimme 1.1.2014, kun Eläke-Fennia ja LähiTapiola Eläkeyhtiö fuusioituivat.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Työeläkeyhtiö Elo

Elo vahvistaa työhyvinvointiosaamistaan Turussa ja ympäröivissä maakunnissa3.5.2018 09:09Tiedote

Työeläkeyhtiö Elon työhyvinvoinnin kehittämistiimiin on nimitetty uusi asiantuntija. Työhyvinvoinnin kehittämispäällikkö Päivi Savolainen aloitti tehtävässään 12.4. Savolaisen päätoimipaikka on Turku, josta käsin hän työskentelee Länsi-Uusimaalla, Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa sijaitsevien asiakkaiden kanssa. Savolainen siirtyi Eloon Lean5 Europe Oy -valmennustalosta. Hänellä on pitkäaikainen kokemus elinkeinoelämän kehittämistyöstä, varsinais-suomalaisesta yritysyhteistyöstä sekä organisaatioiden tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämisestä. Hänen erikoisosaamistaan on erityisesti joustavuutta ja jatkuvaa parantamista painottava Lean-johtamisfilosofia. Koulutukseltaan Savolainen on hallintotieteiden maisteri. Hän raportoi tehtävässään työhyvinvointijohtaja Anu Suutela-Vuoriselle. ”Nykyajan työelämässä varmaa on vain jatkuva muutos”, kertoo Savolainen. ”Ne organisaatiot ja yksilöt, jotka sopeutuvat jatkuvasti uuteen, pärjäävät ja menestyvät. Aiemmissa tehtävissäni olen päässyt n

Elo ja Työterveyslaitos kouluttavat yrityksiin työuravalmentajia17.4.2018 09:31Tiedote

Työeläkeyhtiö Elo ja Työterveyslaitos kouluttavat yhdessä työuravalmentajia yrityksiin. Tavoitteena on varustaa Elon asiakkaat taidoilla, joiden avulla organisaatiot ja työntekijät voivat vastata muuttuvan työelämän haasteisiin. Valmentajakoulutus perustuu Työterveyslaitoksen Työuran uurtaja ® -menetelmään, ja se yhdistää työkyvyttömyysriskien ennaltaehkäisyn, työkyvyn edistämisen ja henkilöstön kehittämisen. Koulutukseen osallistuneet voivat itse järjestää valmennuksia oman organisaationsa sisällä. Kaksipäiväisen koulutuksen aikana valmennettavat oppivat auttamaan oman organisaationsa työntekijöitä esimerkiksi henkilökohtaisten vahvuuksien kartoittamisessa, muutostilanteiden kohtaamisessa ja stressinhallinnassa. ”Nopeasti muuttuva työelämä haastaa työntekijän jaksamisen ja hyvinvoinnin”, sanoo Anu-Suutela Vuorinen, Elon työhyvinvointijohtaja. ”Tässä murroksessa työntekijältä vaaditaan sopeutumista, epävarmuuden sietokykyä ja valmiutta tarttua uusiin haasteisiin. Sopeutuminen lähtee ku

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme