Työeläkeyhtiö Elo

Elos placeringsintäkter var 1,6 % i början av året – Aktieplaceringarna gav god avkastning på den osäkra placeringsmarknaden

Dela
Största delen av Elos tillgångsslag avkastade positivt i det krävande marknadsläget. Den ekonomiska tillväxten var fortfarande god och inflationen var på en fortsatt hög nivå i början av året. I mars ökade emellertid osäkerheten på placeringsmarknaden och förväntningarna på den ekonomiska tillväxten försvagades, då vissa banker hamnade i svårigheter som en följd av den förhöjda räntenivån.

Nyckeltal för januari–mars 2023

  • Resultatet av placeringsverksamheten till verkligt värde var 23,4 (-515,7) miljoner euro.
  • Nettointäkterna av placeringsverksamhet var 1,6 (-1,9) procent. 
  • Placeringarnas marknadsvärde uppgick till 28,7 (28,8) miljarder euro.
  • Solvensnivån var 121,2 (126,1) procent och solvenskapitalet var 1,6-faldigt (1,6-faldigt) i förhållande till solvensgränsen.
  • Premieinkomsten uppgick till 1,1 miljarder euro. Pensioner och andra ersättningar utbetalades till nästan samma belopp. 

Prisstegringarna och den försvagade efterfrågan ledde till ekonomiska svårigheter i de inhemska företagen

Den ekonomiska tillväxten var fortfarande god och inflationen var på en fortsatt hög nivå i början av året. I mars ökade emellertid osäkerheten på placeringsmarknaden då vissa banker i Förenta staterna och Schweiz hamnade i svårigheter till följd av den förhöjda räntenivån. Med central­bankernas och tillsynsmyndigheternas stöd kunde problemen inom banksektorn begränsas till de enskilda bankerna och situationen har tillsvidare lugnat ner sig.

Finlands export var dämpad och såväl företagens som hushållens förtroende för de ekonomiska utsikterna är fortfarande svagt.

– Prisökningen och nedgången i efterfrågan förorsakar i allt större utsträckning finansiella svårigheter för företagen. Beloppet kreditförluster väntas stiga jämfört med de fyra föregående åren. Den försvagade konjunkturen inom byggbranschen kastar också en skugga över den inhemska efterfrågan. Företagens lönsamhet var emellertid på en god nivå i början av året, berättar Elos verkställande direktör Carl Pettersson.

Aktieplaceringarna avkastade gott på den osäkra placeringsmarknaden

Situationen inom banksektorn ökade osäkerheten på placeringsmarknaden och förväntningarna på den ekonomiska tillväxten försvagades. Särskilt på räntemarknaden var rörelserna kraftiga. 

– Totalavkastningen på Elos placeringar fortsatte att vara positiv även i början av året. Det sjunkande energipriset och öppnandet av det kinesiska samhället upprätthöll en god stämning inom ekonomin och på aktiemarknaden och bidrog till en god avkastning på aktieplaceringarna, konstaterar Elos vice verkställande direktör Hanna Hiidenpalo.

Aktieplaceringarna avkastade 2,6 (-3,3) procent.Andelen noterade aktier i Elos placeringsportfölj har fortfarande hållits på en måttfull nivå och de avkastade 4,6 (-7,7) procent.Ränteplaceringarna avkastade 1,3 (-1,7) procent. Placeringarnas räntekänslighet utökades särskilt på den amerikanska marknaden.

Som en följd av den stigande räntenivån är fastighetsplaceringsmarknaden fortfarande i ett brytningsskede och således var handeln fortsatt dämpad på marknaden. Fastighetsplaceringarna avkastade -0,3 (1,3) procent.

Klimatneutral energiförbrukning i Elos fastigheter fram till 2027

Elos styrelse godkände i februari klimatpolicyn för placeringar för 2023–2030. Utöver klimat-policyn har Elo även ställt upp hållbarhetsmål för de inhemska fastighetsplaceringarna för åren 2023–2030. Tyngdpunkten i verksamheten är såsom typiskt för fastigheter att minska miljö­belastningen.

– Fram till 2027 är Elo klimatneutralt vad gäller energiförbrukningen i de inhemska direkta fastigheterna. All elektricitet som Elo köper är redan nu utsläppsfri, och omställningen till förnybar fjärrvärme kommer att ske stegvis under de närmaste åren, säger Hiidenpalo.

Den ekonomiska tillväxten försvagas, situationen inom banksektorn är osäker

Utsikterna inom den globala ekonomin är osäkra. Fastän centralbankerna skulle lyckas med att förhindra banksektorns spridningseffekter och kunna upprätthålla en stabil finansmarknad, kan de finansiella förhållandena stramas åt betydligt som en följd av investerarnas och de finansiella institutens försvagade risktagningsvilja. Detta försvagar realekonomins tillväxtförhållanden.

Inom euroområdet är inflationen fortfarande snabb och den försvagade köpkraften kan ha negativa effekter på den inhemska efterfrågan. I Förenta staterna är tillväxtförväntningarna delade mellan recession och en ökad överhettning. Sannolikheten för recession ökar om utmaningarna inom banksektorn fortsätter. Konsekvenserna av den åtstramade penningpolitiken syns i ekonomin med dröjsmål och problemen inom banksektorn är ett tecken på negativa konsekvenser. Utifrån detta väntar placeringsmarknaden att centralbankerna höjer räntorna endast i liten grad längre.

Jämförelsetalen inom parentes är siffror per 31.3.2022.

Nyckelord

Kontakter

Verkställande direktör Carl Pettersson, begäran om intervju, planeringschef för kommunikationen Sara Salomaa, tfn 044 550 5450
Vice verkställande direktör Hanna Hiidenpalo, tfn 020 703 5668
Ekonomidirektör Sarianne Kirvesmäki, tfn 020 703 5134

Bilder

Dokument

Om

Työeläkeyhtiö Elo
Työeläkeyhtiö Elo
Revontulentie 7
02100 ESPOO

020 703 50http://www.elo.fi

Vi är Elo, ett stort finländskt arbetspensionsbolag. Vi sköter om att våra kunder får den pension som de tjänat in. Vi hjälper våra kundföretag att nå framgång och att svara på de föränderliga utmaningarna i arbetslivet. Vi sköter våra kunders pensionstillgångar på ett inkomstbringande, betryggande och ansvarsfullt sätt. Placeringstillgångarna är välspridda både internationellt och i olika tillgångsklasser. De tryggar pensionerna och skapar en grund för en hållbar avkastning i decennier framåt.

Elos marknadsvärdet på placeringstillgångarna är över 29 miljarder euro. Cirka 500 000 arbetstagare och företagare är försäkrade i Elo. Antalet pensionstagare är cirka 250 000.

Elo bildades genom en fusion mellan LokalTapiola Pensionsbolag och Pensions-Fennia den 1 januari 2014.

Följ Työeläkeyhtiö Elo

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Työeläkeyhtiö Elo

Taina Erkkilä Elon viestintäpäälliköksi25.5.2023 07:38:02 EEST | Tiedote

Taina Erkkilä (FM) on nimitetty Elon viestintäpäälliköksi 1.8.2023 alkaen. Eloon hän siirtyy Solwers Oyj:stä, jossa hän on viestintäjohtajana vastannut pörssiyhtiön viestinnästä, brändistä ja sijoittajasuhteista sekä toiminut johtoryhmän jäsenenä. Aiempaa työkokemusta Erkkilällä on viestintäjohdon muun muassa Fortumista, Huhtamäeltä, Pihlajalinnasta sekä Nissanilta, jossa hän toimi Pohjoismaiden ja Baltian viestintä- ja yhteiskuntasuhteiden johtajana. Taina Erkkilä ottaa vastuulleen Elon viestintä, vaikuttaminen ja vastuullisuus -toiminnon ja raportoi ihmiset ja kulttuuri -johtaja Elina Heliölle. – Yleinen kiinnostus eläkeyhtiöitä kohtaan on kasvanut toimintaympäristön muutosten vuoksi. On ilo astua uuteen tehtävään, johon Elon strateginen tavoite kehittyä vetovoimaisimmaksi alallaan ja toisaalta avoimuus, aktiivisuus sekä sitoutuneisuus arvoina luovat selkeät raamit. Tässä tehtävässä uskon pääseväni hyvin hyödyntämään aiempaa kokemustani ja toisaalta oppimaan uutta, toteaa Taina Erkki

Elon kesätoimittajatilaisuus: Puhetta taloudesta, työelämästä ja eläkejärjestelmän tulevaisuudesta to 25.5. klo 175.5.2023 09:41:59 EEST | Kutsu

Hei kesätoimittaja! Lämpimästi tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan talouden, työelämän ja eläkejärjestelmän tulevaisuuden näkymistä. Jos nyt pohdit, että eivätkö enää harmaampaa aihetta saaneet aikaan – olet ilmoittautumassa juuri oikeaan tapahtumaan! Takaamme, että tämän reilun tunnin aikana sinulle herää jonkinlainen innostus eläkejärjestelmää, työelämän kehittämistä ja makrotalouden kiemuroita kohtaan.

Elon suorat kiinteistöt hiilineutraaleiksi vuonna 202716.3.2023 12:26:22 EET | Tiedote

Elo on vuoteen 2027 mennessä kotimaisten suoraan omistamiensa kiinteistöjen energiankäytön osalta hiilineutraali. Elo on keskittynyt toimintansa alusta asti kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen. Kaikki Elon ostama sähkö on jo nyt hiilineutraalia, ja yhtiö siirtyy uusiutuvaan kaukolämpöön vaiheittain lähivuosien aikana. Elo kasvattaa myös kiinteistöjensä omaa energiatuotantoa ja lisää ympäristösertifioitujen kiinteistöjen osuutta. Elon kotimaisten suorien kiinteistöjen arvo on 2,6 miljardia euroa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum