Kaakkois-Suomen ELY-keskusKaakkois-Suomen ELY-keskusKaakkois-Suomen ELY-keskusKaakkois-Suomen ELY-keskusKaakkois-Suomen ELY-keskus

ELY-keskuksen kautta virtasi rahaa alueelle viime vuonna lähes 99 miljoonaa euroa - yrityksiä tuettiin koronan vuoksi lisäksi yli 59 miljoonalla eurolla

Jaa

ELY-keskukset toivat vaikuttavuutta Kymenlaaksoon ja Etelä-Karjalaan erilaisin elinvoimaa tukevin hankkein viime vuonna yhteensä lähes 99 miljoonalla eurolla. Koronaviruspandemian vuoksi vaikeuksiin joutuneita kaakkoissuomalaisia yrityksiä rahoitettiin yhteensä yli 59 miljoonalla eurolla.

Business Finland -rahoitusta kohdistettiin Etelä-Karjalaan yhteensä 26,9 M €, josta energiatuen osuus 853 000 M €, ja Kymenlaaksoon 24 M €, josta energiatuen osuus 1,3 M €. Business Finlandin rahoituksen kasvu johtuu myönnetystä koronarahoituksesta, josta Etelä-Karjalan osuus oli 17,8 M € ja Kymenlaakson osuus 20,1 M €.  Kaakkois-Suomeen ohjattiin varsinaista Business Finlandin yritysrahoitusta 13 M €. 

Koronaviruspandemian vuoksi vaikeuksiin joutuneita kaakkoissuomalaisia yrityksiä rahoitettiin yhteensä yli 59 miljoonalla eurolla. 

Maaseutu 

Maaseutuohjelman yritysrahoitusta myönnettiin vuonna 2020 Kaakkois-Suomessa 25 yritykselle yhteensä noin 2 M €. Pääosa tuesta myönnettiin yritysten investointeihin. Rahoituksella arvioidaan syntyvän noin 60 uutta työpaikkaa. Maaseutuohjelman kehittämishankkeisiin myönnettiin tukea yhteensä 4,1 M €. Näiden yritys- ja kehittämishanketukien lisäksi ELY-keskus teki päätökset alueen neljän Leader-ryhmän myöntämiin yritys- ja hanketukiin (noin 1,3 M €).

Maa- ja puutarhatalouden aloitus- ja investointitukia myönnettiin vuonna 2020 avustuksina noin 3,3 M €. Avustuksen lisäksi ELY-keskus myönsi osalle hankkeita korkotukea yhteensä noin 5,1 M €:n lainapääomalle. Kaakkois-Suomen ELY-keskus maksoi luomuviljelijöille luomukorvausta vuonna 2020 yhteensä 3,88 M €. Luomuala on Kaakkois-Suomessa 21 925 hehtaaria eli 16,1 % peltoalasta.

Maaseutuohjelman ympäristösopimuksien avulla parannetaan maaseutuluonnon monimuotoisuutta sekä tuetaan alkuperäisrotujen kasvatusta. Näihin sopimuksiin perustuen ELY-keskus maksoi tukia viime vuonna 0,53 M €. Varsinais-Suomen ELY-keskus myönsi Kaakkois-Suomeen viime vuonna kasvihuonetukea 1,1 M €  sekä kalatalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin yhteensä 40 000 euroa.  ​​

Työllisyys 

ELY-keskus hankki TE-palveluja yritys- ja henkilöasiakkaille vuonna 2020 yhteensä 16,1 miljoonalla eurolla. Ostopalveluja hankittiin tukemaan yrittäjyyttä, työllisyyttä, kotoutumista ja osaamisen kehittämistä. Yrittäjyyden tukeminen sisälsi poikkeuksellisen koronavuoden vuoksi muun muassa yksinyrittäjiä tukevia palveluja, minkä lisäksi yrityksen perustamista suunnitteleville hankittiin yrittäjävalmennuksia ja muita yrittäjyyttä tukevia palveluja.

Työnhakijoiden työnhakua tuettiin ostamalla erilaisia työnhakua tukevia valmennus- ja asiantuntijapalveluja 1,2 M €. Osaamisen kehittämistä tuettiin hankkimalla työvoimakoulutusta 5,7 M €. Erityisesti palveluhankintoja suunnattiin nuorille työnhakijoille. Työllisyydenhoidon määrärahaa jaettiin TE-toimiston käyttöön palkkatukiin yrityksille ja kunnille 6,4 M €, työllisyyspolittiisin avustuksiin 1,8 M € ja muiden asiakkaiden työnhakua tukeviin toimiin 0,1 M €. 

Yrityksen kehittämisavustuksella potkua liiketoimintaan

Hämeen ELY-keskus on myöntänyt vuonna 2020 Kymenlaaksoon ja Etelä-Karjalaan rahoitusta yhteensä noin 6,6 miljoonaa euroa. 

Erilaisia yritystukia myönnettiin Kaakkois-Suomeen yhteensä lähes 4,5 miljoonaa euroa. Yrityksen kehittämisavustuksena myönnettiin Euroopan aluekehitysrahastosta sekä kansallisella rahoituksella yhteensä lähes 2,7 miljoonaa euroa. Yrityksen kehittämispalveluihin eli yritysten analyysi-, konsultointi- ja koulutuspalveluihin myönnettiin rahoitusta lähes 1,2 miljoonaa euroa. Yritysten toimintaympäristöavustuksen määrä oli viime vuonna Kaakkois-Suomessa noin 680 000 euroa. 

Etelä-Karjalaan yrityksen kehittämisavustusta myönnettiin yhteensä noin 1,5 miljoonaa euroa ja Kymenlaaksoon yhteensä noin 1,2 miljoonaa euroa. 

Ratkaisuja työttömyyteen ESR-hankkeiden avulla​

ESR-hankkeisiin Kaakkois-Suomeen myönnettiin yhteensä noin 2 miljoonaa euroa. Rahoituksesta noin 1,4 miljoonaa euroa meni Kymenlaakson hankkeille ja loput Etelä-Karjalaan.   

Rahoitusta myönnettiin muun muassa ETUKENO-hankkeelle, joka etsii ratkaisua nopean työllistymisen edistämiseksi aloilla, jossa kärsitään osaajapulasta. DIGIT - Digitaidoilla ja
-ratkaisuilla työelämään
 -hankkeessa pyritään työllistämään heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä yhteistyöyrityksien tarpeisiin. Waypoint: nuorten pelillistetty polku työelämään -hankkeen tavoitteena on tukea nuoria suorittamaan tutkintonsa loppuun ja tätä kautta ehkäistä syrjäytymistä ja työttömyyttä. HIOMO-hankkeessa autetaan Kymenlaaksolaisia mikro- ja pienyrittäjiä kehittämään yritystoimintaansa.  

Etelä-Karjalassa rahoitusta sai esimerkiksi TIETO INT -hanke, missä  haetaan ratkaisuja tietotyöalan yritysten ja muiden tietointensiivistä työtä tekevien organisaatioiden työhyvinvoinnin ja tuottavuuden haasteisiin. Sytkäri-hankkeen tavoitteena on puolestaan imatralaisten vaikeasti työllistyvien NEET-nuorten (koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien) kiinnittäminen palveluiden piiriin.

Ympäristö

Ympäristöasioissa suurin rahoituskohde on METSO-ohjelman kautta valtiolle ostettavat maa-alueet tai korvaukset alueiden rauhoittamisesta. ELY-keskus teki metsänomistajien hakemuksesta 52 suojelupäätöstä, joista metsänomistajille maksettiin korvauksia noin 4,7 M €. Rakennusperintöavustuksia jaettiin edellisvuosiin verrattuna kaksinkertainen määrä (179 000 €). Lisäksi kesällä myönnettiin ylimääräinen elvytysrahoitus koronapandemiaan liittyen. Avustuksilla tuettiin alueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten kunnostusta. ​

Vesistöjen kunnostustoiminta (vesien ja merenhoidon toteuttaminen) on ollut viime vuosina kasvava ympäristöavustusmuoto, ja vuonna 2020 vesistökunnostushakkeita tuettiin 156 000 eurolla. Myös maa- ja metsätalousministeriö on osoittanut Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle 90 000 euroa myönnettäväksi Kutilan kanavan sekä Kopinsalmen pumppaamon jatkosuunnitteluun. Vuonna 2020 Etelä-Savon ELY-keskuksen päätöksellä myönnettiin yhdelle vesihuoltohankkeelle tukea (48 800 euroa) toimintaedellytysten parantamiseksi koronatilanteessa. 

Liikenne​ 

Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueen perusväylänpitoon käytettiin vuonna 2020 yhteensä noin 34,7 M €, mikä on noin 5,7 M € edellisvuotta enemmän. Muutos johtui koronaelvytyksestä sekä valtion lisätalousarvioissa tienpitoon suunnatuista lisämäärärahoista. Rahoituksesta tieverkon hoitoon ja käyttöön kohdennettiin noin 14,3 M €, korjaukseen ja ylläpitoon noin 17,5 M € sekä parantamisinvestointeihin ja niiden suunnitteluun n. 2,9 M €.

Parantamishankkeina toteutettiin mt 357 Hurukselantielle kaksi keskisaarekkeellista suojatietä, mt 14594 Ahlmanintielle Maitolahdentien liittymään väistötila sekä mt 3846 Itsenäisyydentielle muun muassa yksityisteiden liittymäjärjestelyjä. Korjaus- ja ylläpitorahoituksen turvin päällystettiin 270 km maanteitä ja 18 km kevyen liikenteen väyliä. Lisäksi korjattiin tai uusittiin 14 siltaa. Valtion avustusta yksityisten teiden kunnossapitoon oli käytettävissä n. 1,9 M €, josta lossien osuus oli n. 0,5 M €. Myönteisiä avustuspäätöksiä tehtiin 13 yksityistielle, ja lisäksi erityiskohteena avustettiin kahta lossia. Alueen joukkoliikenteen ostoihin ja kuntien avustamiseen käytettiin n. 2,3 M ​€.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

- Ylijohtaja Leena Gunnar (ELY-keskuksen toiminnan johtaminen ja ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue), p. 0295 029 136
- Johtaja Satu Mäkelä (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue ja koronarahoitus), p. 0295 029 147
- Johtaja Kari Halme (liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue), p. 0295 029 161
- Yksikön päällikkö Jyrki Pitkänen (maaseutupalvelut-yksikkö), p. 0295 029 078
- Yksikön päällikkö; Hämeen ELY-keskus, Sinikka Kauranen (EU-rahoitus), p. 0295 025 151

Liitteet

Tietoja julkaisijasta

Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Salpausselänkatu 22 (PL 1041)
45101 Kouvola

0295 029 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-kaakkois-suomi

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. ELY-keskus hoitaa elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen, liikenteeseen ja infrastruktuuriin sekä ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus kehittää ja tukee taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia. ELY-keskus toimii tiiviissä yhteistyöverkostossa alueen, kansalaisten, yritysten, yhteisöjen ja muiden toimijoiden hyväksi tavoitteenaan kestävä ja elinvoimainen Kaakkois-Suomi.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Miten turvataan luonnon monimuotoisuus – Helmi-ohjelmassa tehtiin töitä lajikirjon suojelemiseksi16.2.2021 14:02:37 EETTiedote

Ympäristöministeriön käynnistämässä Helmi-elinympäristöohjelmassa tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpiin syihin ja tehdään töitä luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Helmi-ohjelma perustuu vapaaehtoisuuteen ja sitä toteutetaan maanomistajien suostumuksella. Vuonna 2020 Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella selvitettiin kunnostustarpeessa olevia metsäisiä elinympäristöjä, tehtiin lajistoselvityksiä lintuvesikunnostuksiin liittyen ja niitettiin lintuvesien ruovikoita, suojeltiin soita ja inventoitiin perinnebiotooppeja. Tänä vuonna Helmi-ohjelman toimijajoukko ja toiminta-alueet laajenevat myös suojelualueiden ulkopuolelle. Helmi-ohjelman on suunniteltu jatkuvan vuoteen 2030 asti. Tässä kooste siitä, mitä Kaakkois-Suomessa tehtiin vuonna 2020.

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus, joulukuu 202028.1.2021 08:19:24 EETTiedote

Työttömiä työnhakijoita oli Kaakkois-Suomessa joulukuun 2020 lopussa 20 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Lomautettujen määrä nousi 134 prosentilla vuoden 2019 joulukuusta. Kevään 2020 luvuista lomautettujen määrä on laskenut, mutta kääntynyt loppuvuotta kohden nousuun. Nuorten, alle 25-vuotiaiden työttömyys kasvoi 15 prosentin verran vuoden takaisesta. Alle 20-vuotiaiden työttömyys kasvoi 34 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi viime vuoden joulukuusta 41 prosenttia ja on nyt noususuunnassa. Avoimia työpaikkoja oli 11 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

ELY-keskus rahoittaa vesihuollon turvaamista poikkeusoloissa - Kouvolan haja-asutusalueen vesiosuuskuntien yhteishanke käynnistyy22.12.2020 08:50:47 EETTiedote

Valtion 2020 II lisätalousarviossa on varattu määrärahaa vesihuollon toimintaedellytysten turvaamiseksi. Tukea suunnataan erityisesti hankkeisiin, joiden tarkoituksena on varmistaa vesihuollon palvelujen turvaaminen epidemia- ja muissa erityistilanteissa vesihuoltolaitosten yhteistyönä. Kaakkois-Suomessa käynnistyi ensimmäinen yhteishanke, jota vetää Kouvolan vesiosuuskunnat ry. Hankkeen tavoitteena on turvata haja-asutusalueen vesihuoltopalvelu myös poikkeusoloissa. Valtaosa Kouvolan vesiosuuskunnat ry:n 32 jäsenosuuskunnista on jo hankkeessa mukana. - Hankkeella tavoitellaan maantieteellisesti erittäin suuren, keskustaajamien ulkopuolisen haja-asutusalueen yksittäisten ja juridisesti itsenäisten vesitoimijoiden yhteistoimintaa kaikissa äkillisissä poikkeustilanteissa. Koordinoidulla ja jatkuvasti päivittyvällä yhteistoiminnalla turvataan puhtaan veden saanti kaikissa tilanteissa,korostaa Kouvolan vesiosuuskuntien puheenjohtaja ja projektipäällikkö Pertti Halsola. Hankkeella on kaksi

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus, marraskuu 202022.12.2020 08:22:56 EETTiedote

Työttömiä työnhakijoita oli Kaakkois-Suomessa marraskuun 2020 lopussa 19 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Lomautettujen määrä nousi 150 prosentilla viime vuoden marraskuusta. Kevään 2020 luvuista lomautettujen määrä on laskenut, mutta kääntynyt syksyllä pieneen nousuun. Nuorten, alle 25-vuotiaiden työttömyys kasvoi 14 prosentin verran vuoden takaisesta. Alle 20-vuotiaiden työttömyys kasvoi 28 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi viime vuoden marraskuusta reilusti ja on nyt noususuunnassa. Avoimia työpaikkoja on 15 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme