Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

ELY-keskus antoi lausuntonsa Merituulivoimapuisto Hallan ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Jaa

Lain mukaisena yhteysviranomaisena YVA-menettelyssä toimiva Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa OX2 Finland Oy:n merituulivoimapuisto Hallan YVA-ohjelmasta.

Ohjelma sisältää pääpiirteissään ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen mukaiset asiat. Osa ohjelmassa esitetyistä selvityksistä on laadittu jo ennen ohjelman julkaisemista. Niiden alustavia tuloksia, menetelmäkuvauksia, selvitysten riittävyyden arviointia ja epävarmuuksia olisi pitänyt kuvata YVA-ohjelmassa.  

Hankkeen tarvitsemat luvat ja suunnitelmat on pääosin tunnistettu. Yhteysviranomainen tuo lausunnossaan esille joitakin täsmennyksiä lupamenettelyihin.

Hankkeen eri vaikutusmekanismit on tuotu esille hajanaisesti ja osin myös puutteellisesti. Vaikutusmekanismit on tarpeen kuvata huolella arviointiselostuksessa.

Merialueella merkittävimmiksi ympäristövaikutuksiksi on alustavasti arvioitu vaikutukset merialueen käyttöön, vesiympäristöön, linnustoon ja maisemaan. Maa-alueiden osalta merkittävien ympäristövaikutusten arvioidaan kohdistuvan vaikutuksiin maisemaan ja kulttuuriympäristöön, metsätalouteen, luontoarvoihin sekä yhteisvaikutuksiin nykyisten voimajohtojen ja suunniteltujen tuulivoimapuistojen kanssa.

Yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan merkittävinä vaikutuksina merialueella voivat tulla kyseeseen myös vaikutukset liikenteeseen, merenkulkuun, kalastukseen ja kalastuselinkeinoon. Maa-alueella voivat tulla kyseeseen myös vaikutukset asutukseen ja virkistykseen.

Yhteisvaikutuksia aiheuttavat hankkeet on pääosin tunnistettu. Yhteisvaikutusten arvioinnissa tulee tunnistaa ja ottaa huomioon myös muut kuin tuulivoima- ja energiansiirtohankkeet. Hankkeella voi olla yhteisvaikutuksia esimerkiksi meriliikenteen kanssa.

Arviointiselostusvaiheessa tulee ottaa huomioon, että hankkeen eri osien (tuulivoimatuotanto, sähkönsiirto, vedyntuotanto ja maa-ainesten otto) yhteisvaikutukset tulee arvioitua ja raportoitua riittävällä tavalla. Hanketilannetta tulee päivittää koko YVA-menettelyn ja hankkeen suunnittelun ajan.

Yhteysviranomainen yhtyy useissa lausunnoissa esiin tuotuun näkemykseen, että arviointiohjelman nykytilakuvaus on osittain puutteellista. Tämä johtuu paitsi siitä, ettei varsinaiselta tuulivoimahankealueelta ole käytettävissä olemassa olevaa tietoa, myös siitä, että on käytetty vanhentunutta tietoa eikä olemassa olevaa tietoa ole täysimääräisesti hyödynnetty. Näin ollen vaikutusten tunnistaminen ja menetelmien kuvaus on arviointiohjelmassa joiltakin osin varsin suppeaa, eikä yhteysviranomainen ole voinut ottaa kaikilta osin kantaa suunniteltuihin selvityksiin.

Kyseessä on ulkomeriolosuhteisiin sijoittuva hanke, eikä vastaavista laajoista tuulivoimahankkeista Perämerellä ole aiempaa tietoa. YVA-menettelyssä tulee ottaa huomioon, että tarvittaville selvityksille on käytettävissä riittävä ja selvitysten kannalta sovelias aika.

Arviointiselostukseen tulee sisällyttää osio, jossa on kuvattu arvioidut Ruotsiin aiheutuvat vaikutukset.

Lisätietoa hankkeesta ja lausunto koonaisuudessaan: www.ymparisto.fi/hallamerituulivoimayva

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Ylitarkastaja Pirkko-Liisa Kantola, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p 0295 038 340.

Tietoja julkaisijasta

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Veteraanikatu 1
90130 Oulu

0295 038 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-pohjois-pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Työttömien määrä kasvussa Pohjois-Pohjanmaalla27.1.2023 08:05:00 EET | Tiedote

Työttömien määrä kasvoi viime vuoden lopussa Pohjois-Pohjanmaalla. Varsinkin lomautettuja oli vuoden vaihteessa huomattavasti enemmän kuin vielä syksyllä. Osa lisäyksestä johtuu heikentyneestä taloustilanteesta ja vähentyneestä työntekijätarpeesta, osa muutoksesta on tyypillistä kausivaihtelua, kun useissa tehtävissä työt vähenevät talvikuukausina. Avointen työpaikkojen tarjonnassa on nähtävissä edelleen pudotusta aiemmasta.

Oijärvelle laaditaan uusi säännöstelyohje25.1.2023 13:08:07 EET | Tiedote

ELY-keskus laatii Iin kunnassa Kuivajoen vesistöalueella sijaitsevalle Oijärvelle uuden säännöstelyohjeen vuoden 2023 aikana vesilain valvojan kehotuksen vuoksi. Voimassa oleva säännöstelyohje on otettu käyttöön vuonna 2012. Ohjeen tavoitteena on mm. ollut parantaa Oijärven ekologista tilaa takaamalla riittävä kevättulva sekä estää järven vedenpinnan lasku liian alas, koska se nopeuttaa rantojen umpeenkasvua. Lisäksi ohjeella on tavoiteltu luonnonmukaisempia virtaamaolosuhteita Oijärvestä lähtevään Kuivajokeen. Säännöstelyohjeen seurauksena etenkin kesäaikana vedenpinta on ollut tavoitetason yläpuolella. Vuonna 2012 käyttöön otettuun säännöstelyohjeeseen ollaan oltu pääosin tyytyväisiä ja ELY-keskuksen saaman palautteen määrä on vähentynyt. Viime vuosina palaute on kuitenkin lisääntynyt ja on havaittu nykyisen säännöstelyohjeen johtavan liian korkeisiin kesävedenpintoihin, josta voi olla haittaa mm. alueen linnustolle. Lisäksi vedenpinta on päässyt nousemaan kesä- ja syyssateiden myötä

ELY-keskus päätti asettaa kaksi vaarantamiskieltoa rakennussuojeluasioissa Oulussa20.1.2023 10:20:53 EET | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tehnyt 19.1.2023 kaksi vaarantamiskieltoa koskevaa päätöstä. Vaarantamiskiellot määrättiin Tuirassa sijaitsevalle entiselle Kuulovammaisten koulurakennukselle, asuntolarakennukselle ja johtajan asuntorakennukselle (os. Lossikuja 6) kiinteistöineen ja Myllytullissa sijaitsevalle Pohjois-Pohjanmaan museorakennus Ainolalle (os. Ainolanpuisto 1) lähiympäristöineen.

Raahen vesistöjen säännöstelyn kehittäminen etenee, selvityksiä esitellään yleisötilaisuudessa 25.1.18.1.2023 11:29:38 EET | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Raahen kaupunki ja SSAB Europe Oy tekivät vuosi sitten Raahen säännösteltyjen vesien tilan parantamista koskevan yhteistyösopimuksen. Sopimusosapuolet laativat vuosittain toimenpideohjelman, jossa sovitaan toimenpiteiden aikataulu, vastuut ja rahoitus. Vuoden 2022 toimenpiteinä on mm. laadittu uusi väliaikainen säännöstelyohje sekä selvitetty Haapajoen ja Pattijoen uomien vetokykyä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme