Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

ELY-keskus antoi lausuntonsa Merituulivoimapuisto Hallan ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Jaa

Lain mukaisena yhteysviranomaisena YVA-menettelyssä toimiva Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa OX2 Finland Oy:n merituulivoimapuisto Hallan YVA-ohjelmasta.

Ohjelma sisältää pääpiirteissään ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen mukaiset asiat. Osa ohjelmassa esitetyistä selvityksistä on laadittu jo ennen ohjelman julkaisemista. Niiden alustavia tuloksia, menetelmäkuvauksia, selvitysten riittävyyden arviointia ja epävarmuuksia olisi pitänyt kuvata YVA-ohjelmassa.  

Hankkeen tarvitsemat luvat ja suunnitelmat on pääosin tunnistettu. Yhteysviranomainen tuo lausunnossaan esille joitakin täsmennyksiä lupamenettelyihin.

Hankkeen eri vaikutusmekanismit on tuotu esille hajanaisesti ja osin myös puutteellisesti. Vaikutusmekanismit on tarpeen kuvata huolella arviointiselostuksessa.

Merialueella merkittävimmiksi ympäristövaikutuksiksi on alustavasti arvioitu vaikutukset merialueen käyttöön, vesiympäristöön, linnustoon ja maisemaan. Maa-alueiden osalta merkittävien ympäristövaikutusten arvioidaan kohdistuvan vaikutuksiin maisemaan ja kulttuuriympäristöön, metsätalouteen, luontoarvoihin sekä yhteisvaikutuksiin nykyisten voimajohtojen ja suunniteltujen tuulivoimapuistojen kanssa.

Yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan merkittävinä vaikutuksina merialueella voivat tulla kyseeseen myös vaikutukset liikenteeseen, merenkulkuun, kalastukseen ja kalastuselinkeinoon. Maa-alueella voivat tulla kyseeseen myös vaikutukset asutukseen ja virkistykseen.

Yhteisvaikutuksia aiheuttavat hankkeet on pääosin tunnistettu. Yhteisvaikutusten arvioinnissa tulee tunnistaa ja ottaa huomioon myös muut kuin tuulivoima- ja energiansiirtohankkeet. Hankkeella voi olla yhteisvaikutuksia esimerkiksi meriliikenteen kanssa.

Arviointiselostusvaiheessa tulee ottaa huomioon, että hankkeen eri osien (tuulivoimatuotanto, sähkönsiirto, vedyntuotanto ja maa-ainesten otto) yhteisvaikutukset tulee arvioitua ja raportoitua riittävällä tavalla. Hanketilannetta tulee päivittää koko YVA-menettelyn ja hankkeen suunnittelun ajan.

Yhteysviranomainen yhtyy useissa lausunnoissa esiin tuotuun näkemykseen, että arviointiohjelman nykytilakuvaus on osittain puutteellista. Tämä johtuu paitsi siitä, ettei varsinaiselta tuulivoimahankealueelta ole käytettävissä olemassa olevaa tietoa, myös siitä, että on käytetty vanhentunutta tietoa eikä olemassa olevaa tietoa ole täysimääräisesti hyödynnetty. Näin ollen vaikutusten tunnistaminen ja menetelmien kuvaus on arviointiohjelmassa joiltakin osin varsin suppeaa, eikä yhteysviranomainen ole voinut ottaa kaikilta osin kantaa suunniteltuihin selvityksiin.

Kyseessä on ulkomeriolosuhteisiin sijoittuva hanke, eikä vastaavista laajoista tuulivoimahankkeista Perämerellä ole aiempaa tietoa. YVA-menettelyssä tulee ottaa huomioon, että tarvittaville selvityksille on käytettävissä riittävä ja selvitysten kannalta sovelias aika.

Arviointiselostukseen tulee sisällyttää osio, jossa on kuvattu arvioidut Ruotsiin aiheutuvat vaikutukset.

Lisätietoa hankkeesta ja lausunto koonaisuudessaan: www.ymparisto.fi/hallamerituulivoimayva

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Ylitarkastaja Pirkko-Liisa Kantola, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p 0295 038 340.

Tietoja julkaisijasta

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Veteraanikatu 1
90130 Oulu

0295 038 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-pohjois-pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi lausuntonsa Verkasalon (Ylivieska, Alavieska, Kalajoki) tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta29.11.2022 14:50:30 EET | Tiedote

Winda Energy Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Alavieskan kunnan sekä Kalajoen ja Ylivieskan kaupunkien alueelle. Maksimitoteutusvaihtoehtoina tarkastellaan YVA-ohjelmavaiheessa Alavieskan 14–21, Kalajoen 5–8 ja Ylivieskan 5–8 voimalasta koostuvaa yhteensä 20–30 voimalan kokonaisuutta. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enimmillään noin 300–350 metriä. Hankkeen sähkönsiirtoa varten hankealueelle rakennetaan uusi 110 kV tai 400 kV sähköasema. Tuulivoimapuisto liitetään joko Herrfors Nät Oy:n sähköverkkoon Kalliomaan sähköasemalla tai Fingrid Oyj:n sähköverkkoon uudella, Sievin kunnan alueelle rakennettavalla sähköasemalla. Verkasalon tuulivoimahankkeessa toteutetaan YVA- ja kaavamenettely erikseen, mutta samanaikaisesti. Asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (277/2017) määrää arviointiohjelman sisällön. Arviointiohjelma sisältää pääpiirteissään ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen (277/2017) 3 §:n mukaiset asiat. Jatkosuunnittelussa on otet

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi lausuntonsa Sievin Kenkäkankaan tuulivoimapuiston YVA-ohjelmasta24.11.2022 14:42:42 EET | Tiedote

Semecon Oy suunnittelee Kenkäkankaan tuulipuiston rakentamista Sievin kunnan eteläosaan Toholammin kunnan kunnanrajan läheisyyteen. Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) tarkastellaan kahta toteutusvaihtoehtoa. VE1 vaihtoehdossa hankealueelle sijoittuisi 35 voimalaa ja VE2 vaihtoehdossa 25 voimalaa. YVA:ssa tarkastellaan myös ns. nollavaihtoehtoa (VE0), jossa tuulipuistoa ei rakenneta. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho noin 6-10 MW. Tuulivoima-alueella tuotettu sähkö on tarkoitus siirtää valtakunnan verkkoon joko 400 kV tai 110 kV ilmajohdolla. Ympäristövaikutusten arvioinnissa sähkönsiirron vaihtoehtoina tarkastellaan kahta vaihtoehtoista liityntäpistettä. Sievin Kenkäkankaan tuulivoimapuistohankkeessa toteutetaan YVA- ja kaavamenettely erikseen, mutta samanaikaisesti. Asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (277/2017) määrää arviointiohjelman sisällön. Arviointiohjelma sisältää pääpiirteissään ympäristövaikutusten arviointimen

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut nähtäville Utajärven Tornikankaan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelman, yleisötilaisuus 14.12.23.11.2022 12:53:18 EET | Tiedote

Hankekuvaus OX2 Finland Oy suunnittelee Utajärven kunnan Tornikankaan alueelle tuulivoimapuistoa. Hankealue sijaitsee noin 15 kilometriä Utajärven keskustan itäpuolella. Tornikankaan tuulipuistohankkeen tavoitteena on selvittää mahdollisuutta rakentaa 24–44 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 330 metriä. Tuulivoimaloiden yksikköteho on arviolta 6–10 MW ja koko tuulivoimapuiston kokonaisteho maksimissaan 440 MW. Hankealueen pinta-ala on noin 6675 ha. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan ja vertaillaan seuraavia vaihtoehtoja: - Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta. - Vaihtoehto VE1: Tornikankaan alueelle rakennetaan enintään 44 tuulivoimalaa. - Vaihtoehto VE2: Tornikankaan alueelle rakennetaan enintään 24 tuulivoimalaa. Alustavan suunnitelman mukaan tuulipuistohanke liitetään hankealueen pohjoispuolelle sijoittuvaan Pahkavaara-Pyhänselkä 400 kV:n voimajohtoon ja tarkemmin Ponteman sähköasemalle. Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ym

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi perustellun päätelmänsä Pyhäjärven Hautakankaan tuulivoimahankkeen YVA-selostuksesta – kumpikaan tarkasteltu vaihtoehto ei ole suoraan toteuttamiskelpoinen18.11.2022 14:16:57 EET | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaisen perustellun päätelmän Infinergies Finland Oy:n ja ABO Wind Oy:n Pyhäjärven Hautakankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Perusteltu päätelmä on hankkeessa yhteysviranomaisena toimineen ELY-keskuksen kokoava lausunto, jossa otetaan kantaa tehtyjen arviointien riittävyyteen ja laatuun sekä hankkeen ympäristövaikutuksiin.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme