EMBARGO: Republikens president Sauli Niinistös tal vid Ewald von Kleist-prisceremonin under säkerhetskonferensen i München den 18 februari 2023

Dela

Förra året när vi samlades här i München stod världen på randen till ett storskaligt krig. Ryska trupper hade samlats vid Ukrainas gräns, förhandlingarna hade visat sig vara resultatlösa och situationen bådade illa. I sitt anförande vid konferensen talade Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om det åtta år långa krig som Ukraina hade utstått. Han vädjade om handling och frågade, om vi äntligen skulle kunna höra på honom.

Bara fyra dagar efter konferensen inledde Ryssland sitt fullskaliga krig mot Ukraina. Ett år senare rasar kriget fortfarande utan något slut i sikte. Ryssland fortsätter och trappar upp sin aggression. Det angriper civil infrastruktur och orsakar obeskrivligt lidande och förödelse.

Vårt svar till president Zelenskyj lyder: Vi hör er klart och tydligt. Och vi är med er.

Västvärldens svar på Rysslands aggression har varit snabbt, starkt och enat. Vi står enade i vårt stöd och vår solidaritet med Ukraina. Vi står enade i vårt motstånd mot Rysslands olagliga handlingar. Och vi är enade i vår beslutsamhet att stärka vårt eget försvar och vår resiliens.

***

I ett tal som Ewald von Kleist höll 2010 framför riksdagshuset i Berlin, beskrev han de gångna decenniernas Centraleuropa som en ”lyckans oas”. Men han tillade ett varningens ord: denna oas får inte tas för given. von Kleist hade upplevt krig i Europa. Han visste vad han talade om.

Europa har verkligen haft turen att njuta av årtionden av relativ fred och välstånd. Före den 24 februari i fjol var det frestande att tro att det rådande tillståndet skulle fortsätta i all evighet. Många av oss hade börjat ta freden för given. Många av oss hade gjort avkall på säkerheten. Allt detta förändrades.

Det tyska språket har gett oss många utmärkta, otroligt beskrivande ord som fångar tidsandan. Det ord som nu har använts för att beskriva denna tid är träffande – Zeitenwende – en vändpunkt. För att citera förbundskansler Scholz: det betyder att världen efter detta inte längre kommer att vara densamma som den var tidigare.

De europeiska länderna ökar nu snabbt sina försvarsutgifter och förbättrar sin kapacitet. Det har blivit mycket tydligt att fred, säkerhet och en regelbaserad internationell ordning är något som vi aktivt måste upprätthålla och vara beredda att skydda. Den återupptagna inriktningen på säkerhet och försvar i Europa kommer att gynna den transatlantiska säkerheten som helhet. Den kommer att göra oss till bättre partners och starkare allierade.

***

I Finland väckte Rysslands invasion minnen av vår egen historia. Vi hade inte glömt vårt förflutna. Genom alla år hade vi fortsatt att investera i vår säkerhet. Vi hade hållit fast vid värnplikten som ryggraden i vårt nationella försvar. Vi hade utvecklat internationella partnerskap och blivit en pålitlig partner för Nato.

Vi hade inte gjort avkall på vår säkerhet. Men även vi behövde tänka om. Rysslands försök att återföra intressesfärer och slutligen dess angrepp på ett suveränt grannland fick oss att ta ytterligare ett steg för att öka vår säkerhet: att ansöka om medlemskap i Nato.

Vi fattade detta beslut i nära samråd med vår vän och närmaste partner, Sverige. Jag tror att jag talar för både Finland och Sverige när jag säger att vi är djupt tacksamma för allt stöd vi har fått i denna process.

Tjugoåtta Natoländer ratificerade snabbt våra medlemskap. Många erbjöd sitt stöd och intensifierade samarbetet. Ansökningstiden – den så kallade grå perioden – har inte varit kall eller grå. Tvärtom. Värmen och känslan av enighet har varit överväldigande.

Det saknas fortfarande två ratificeringar för att fullborda våra ansökningar om Natomedlemskap. Jag vill betona att det är mycket viktigt att vi vid toppmötet i Vilnius i juli båda sitter vid bordet som fullvärdiga Natomedlemmar. I dessa kritiska tider kommer Finlands och Sveriges medlemskap att stärka hela alliansen.

Och sannerligen, dessa tider kräver en stark allians. Som den framlidne senatorn John McCain uttryckte det i ett brev som hans hustru vackert läste upp vid just denna ceremoni 2018: ”Vi kommer till München därför att upprätthållandet av vår vision av världsordningen inte bara är en materiell kamp, även om den kräver välstånd, makt och realism. Det är en moralisk kamp. Det handlar om de värderingar som kommer att styra vår värld. Det är därför vi är allierade.”

Med dessa ord vill jag tacka säkerhetskonferensen i München för att den har tilldelat oss Ewald von Kleist-priset.

Om

Tasavallan presidentin kanslia
Tasavallan presidentin kanslia
Mariankatu 2
00170 Helsinki

http://www.presidentti.fi

Följ Tasavallan presidentin kanslia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tasavallan presidentin kanslia

President Niinistö to visit Brazil26.5.2023 16:05:00 EEST | Press release

Office of the President of the Republic of Finland Press release 20/2023 26 May 2023 President of the Republic of Finland Sauli Niinistö will make an official visit to Brazil on 1–2 June 2023. The visit will begin on Thursday 1 June with a meeting with President of Brazil Luiz Inácio Lula da Silva in Brasília. In their discussions, the Presidents will address as the geopolitical situation, common global challenges, topical regional questions and the bilateral relations between Finland and Brazil. President Niinistö's programme will also include discussions with, among others, Veneziano Vital do Rêgo, First Vice President of the Federal Senate, and Arthur Lira, President of the Chamber of Deputies. On Friday 2 June, President Niinistö will visit São Paulo, where he will meet Tarcísio de Freitas, Governor of the State of São Paulo, and participate in a business event organised by the Federation of Industries of the State of São Paulo. The event will also be attended by representatives of

President Niinistö på besök till Brasilien26.5.2023 16:04:24 EEST | Tiedote

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 20/2023 26.5.2023 Republikens president Sauli Niinistö avlägger ett officiellt besök i Brasilien den 1–2 juni 2023. Besöket inleds torsdagen den 1 juni med ett möte med Brasiliens president Luiz Inácio Lula da Silva i Brasília. Presidenterna kommer att diskutera den geopolitiska situationen, gemensamma globala utmaningar, aktuella regionala frågor och de bilaterala relationerna mellan Finland och Brasilien. I president Niinistös program ingår också diskussioner med den federala senatens vice talman Veneziano Vital do Rêgo och representanthusets talman Arthur Lira. Fredagen den 2 juni besöker president Niinistö São Paulo, där han träffar delstatens guvernör Tarcísio de Freitas samt deltar i ett företagsevenemang arrangerat av delstaten São Paulos industriförbund. I evenemanget deltar också representanter för det finländska och brasilianska näringslivet. President Niinistö åtföljs under besöket i Brasilien av en finländsk företagsdelegation m

Presidentti Niinistö vierailee Brasiliassa26.5.2023 16:03:44 EEST | Tiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 20/2023 26.5.2023 Tasavallan presidentti Sauli Niinistö tekee virallisen vierailun Brasiliaan 1.–2. kesäkuuta 2023. Vierailu alkaa torstaina 1. kesäkuuta Brasilian presidentti Luiz Inácio Lula da Silvan tapaamisella Brasíliassa. Presidenttien välisissä keskusteluissa esillä ovat geopoliittinen tilanne, yhteiset globaalit haasteet, ajankohtaiset alueelliset kysymykset sekä Suomen ja Brasilian kahdenväliset suhteet. Presidentti Niinistön ohjelmassa on myös keskustelut muun muassa liittovaltion senaatin varapuhemies Veneziano Vital do Rêgon ja edustajainhuoneen puhemies Arthur Liran kanssa. Perjantaina 2. kesäkuuta presidentti Niinistö vierailee São Paulossa, jossa hän tapaa osavaltion kuvernööri Tarcísio de Freitasin sekä osallistuu São Paulon osavaltion teollisuusliiton järjestämään yritystilaisuuteen. Tilaisuuteen osallistuu myös suomalaisen ja brasilialaisen elinkeinoelämän edustajia. Presidentti Niinistön seurueeseen Brasiliassa kuuluu yritysval

Kultaranta Talks 2023: Tougher competition, deeper divisions – How will Finland respond to new global challenges?17.5.2023 11:09:20 EEST | Press release

Office of the President of the Republic of Finland Press release 19/2023 17 May 2023 President of the Republic of Finland Sauli Niinistö will host the Kultaranta Talks on 18–19 June 2023 at the Presidential Palace in Helsinki. This year the foreign and security policy event is entitled ”Tougher competition, deeper divisions – How will Finland respond to new global challenges?”. The talks will begin on Sunday 18 June with an address by President Niinistö and a discussion on the global geopolitical situation, great power competition and Finland’s position. On Monday 19 June, there will be three panel discussions on the following topics: The new era of geopolitics and a dividing world, Finland as a militarily allied country, and global technology competition and security. Panellists will be announced closer to the event. About a hundred participants from various sectors of society will be invited to the event. Participants include policymakers, researchers, representatives of government,

Gullrandadiskussionerna 2023: Konkurrensen skärps, världen splittras – hur agerar Finland?17.5.2023 11:08:14 EEST | Tiedote

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 19/2023 17.5.2023 Republikens president Sauli Niinistö är värd för Gullrandadiskussionerna 2023 den 18–19 juni i Presidentens slott i Helsingfors. I år går de utrikes- och säkerhetspolitiska överläggningarna under rubriken ”Konkurrensen skärps, världen splittras – hur agerar Finland?”. Evenemanget inleds söndagen den 18 juni med ett anförande av president Niinistö och en diskussion om det geopolitiska läget, stormaktskonkurrensen och Finlands ställning. Måndagen den 19 juni förs tre paneldebatter med följande teman: den nya eran i den globala geopolitiken och en splittrad värld, Finland som ett militärt allierat land samt konkurrens och säkerhet inom tekniken. Medlemmarna i paneldebatterna kommer att offentliggöras närmare evenemanget. Omkring hundra debattörer från olika samhällsområden är inbjudna till Gullrandadiskussionerna. Bland deltagarna finns beslutsfattare, forskare samt företrädare för myndigheter, företag, intresseorganisationer

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum