EMBARGO: Republikens president Sauli Niinistös tal vid Ewald von Kleist-prisceremonin under säkerhetskonferensen i München den 18 februari 2023

Dela

Förra året när vi samlades här i München stod världen på randen till ett storskaligt krig. Ryska trupper hade samlats vid Ukrainas gräns, förhandlingarna hade visat sig vara resultatlösa och situationen bådade illa. I sitt anförande vid konferensen talade Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om det åtta år långa krig som Ukraina hade utstått. Han vädjade om handling och frågade, om vi äntligen skulle kunna höra på honom.

Bara fyra dagar efter konferensen inledde Ryssland sitt fullskaliga krig mot Ukraina. Ett år senare rasar kriget fortfarande utan något slut i sikte. Ryssland fortsätter och trappar upp sin aggression. Det angriper civil infrastruktur och orsakar obeskrivligt lidande och förödelse.

Vårt svar till president Zelenskyj lyder: Vi hör er klart och tydligt. Och vi är med er.

Västvärldens svar på Rysslands aggression har varit snabbt, starkt och enat. Vi står enade i vårt stöd och vår solidaritet med Ukraina. Vi står enade i vårt motstånd mot Rysslands olagliga handlingar. Och vi är enade i vår beslutsamhet att stärka vårt eget försvar och vår resiliens.

***

I ett tal som Ewald von Kleist höll 2010 framför riksdagshuset i Berlin, beskrev han de gångna decenniernas Centraleuropa som en ”lyckans oas”. Men han tillade ett varningens ord: denna oas får inte tas för given. von Kleist hade upplevt krig i Europa. Han visste vad han talade om.

Europa har verkligen haft turen att njuta av årtionden av relativ fred och välstånd. Före den 24 februari i fjol var det frestande att tro att det rådande tillståndet skulle fortsätta i all evighet. Många av oss hade börjat ta freden för given. Många av oss hade gjort avkall på säkerheten. Allt detta förändrades.

Det tyska språket har gett oss många utmärkta, otroligt beskrivande ord som fångar tidsandan. Det ord som nu har använts för att beskriva denna tid är träffande – Zeitenwende – en vändpunkt. För att citera förbundskansler Scholz: det betyder att världen efter detta inte längre kommer att vara densamma som den var tidigare.

De europeiska länderna ökar nu snabbt sina försvarsutgifter och förbättrar sin kapacitet. Det har blivit mycket tydligt att fred, säkerhet och en regelbaserad internationell ordning är något som vi aktivt måste upprätthålla och vara beredda att skydda. Den återupptagna inriktningen på säkerhet och försvar i Europa kommer att gynna den transatlantiska säkerheten som helhet. Den kommer att göra oss till bättre partners och starkare allierade.

***

I Finland väckte Rysslands invasion minnen av vår egen historia. Vi hade inte glömt vårt förflutna. Genom alla år hade vi fortsatt att investera i vår säkerhet. Vi hade hållit fast vid värnplikten som ryggraden i vårt nationella försvar. Vi hade utvecklat internationella partnerskap och blivit en pålitlig partner för Nato.

Vi hade inte gjort avkall på vår säkerhet. Men även vi behövde tänka om. Rysslands försök att återföra intressesfärer och slutligen dess angrepp på ett suveränt grannland fick oss att ta ytterligare ett steg för att öka vår säkerhet: att ansöka om medlemskap i Nato.

Vi fattade detta beslut i nära samråd med vår vän och närmaste partner, Sverige. Jag tror att jag talar för både Finland och Sverige när jag säger att vi är djupt tacksamma för allt stöd vi har fått i denna process.

Tjugoåtta Natoländer ratificerade snabbt våra medlemskap. Många erbjöd sitt stöd och intensifierade samarbetet. Ansökningstiden – den så kallade grå perioden – har inte varit kall eller grå. Tvärtom. Värmen och känslan av enighet har varit överväldigande.

Det saknas fortfarande två ratificeringar för att fullborda våra ansökningar om Natomedlemskap. Jag vill betona att det är mycket viktigt att vi vid toppmötet i Vilnius i juli båda sitter vid bordet som fullvärdiga Natomedlemmar. I dessa kritiska tider kommer Finlands och Sveriges medlemskap att stärka hela alliansen.

Och sannerligen, dessa tider kräver en stark allians. Som den framlidne senatorn John McCain uttryckte det i ett brev som hans hustru vackert läste upp vid just denna ceremoni 2018: ”Vi kommer till München därför att upprätthållandet av vår vision av världsordningen inte bara är en materiell kamp, även om den kräver välstånd, makt och realism. Det är en moralisk kamp. Det handlar om de värderingar som kommer att styra vår värld. Det är därför vi är allierade.”

Med dessa ord vill jag tacka säkerhetskonferensen i München för att den har tilldelat oss Ewald von Kleist-priset.

Om

Tasavallan presidentin kanslia
Tasavallan presidentin kanslia
Mariankatu 2
00170 Helsinki

http://www.presidentti.fi

Följ Tasavallan presidentin kanslia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tasavallan presidentin kanslia

EMBARGOED: Speech by President of the Republic of Finland Sauli Niinistö at the closing of the electoral period on 29 March 202329.3.2023 14:15:00 EEST | Press release

Free for publication on 29 March 2023 at 14 hrs 15 Finnish time Check against delivery Mr Speaker, honoured representatives of the Finnish nation “There are two kinds of forecasters: those who don't know, and those who don't know they don't know.” We can probably share this thought. When, in spring 2019, we started this electoral period we are about to close, no one knew what we had ahead of us. We got a lot, even way too much: Covid-19 and war. I want to extend my thanks to you, honoured Members of Parliament. You have been going through hard times again and again. But in retrospect, patience or reason have not been lost at any point. Democracy has worked also under quite exceptional circumstances. The period of Covid-19 restrictions must have required both creativity and flexibility to guarantee the functioning of Parliament. I highly appreciate the meetings we have had with various parliamentary committees. During your term, we have held approximately thirty meetings in all. You hav

EMBARGO: Republikens president Sauli Niinistös tal vid avslutningen av riksdagens valperiod den 29 mars 202329.3.2023 14:15:00 EEST | Tiedote

Får publiceras den 29 mars 2023 kl. 14.15 eller när talet har hållits Med reservation för ändringar Ärade talman, ärade representanter för Finlands folk ”Det finns två typer av framtidsprofeter. De som inte vet, och de som inte vet att de inte vet.” Kanske vi kan instämma i detta uttalande. När den valperiod som nu avslutas inleddes våren 2019 visste ingen vad som skulle komma att hända. Det hände mycket, till och med för mycket: både corona och krig. Jag vill tacka er, bästa ledamöter. Ni har gång på gång haft det tufft. Men om vi tittar tillbaka så har rim och reson gällt i alla lägen. Demokratin har fungerat också under mycket exceptionella förhållanden. Tiden med coronarestriktioner krävde säkert både kreativitet och flexibilitet för att säkerställa riksdagens verksamhet. Jag värdesätter högt de möten vi har haft med olika utskott. Under er period har vi haft sammanlagt ett trettiotal möten. Ni har artigt tackat för våra möten och sagt att ni värdesätter dem. Jag har svarat och sva

EMBARGO: Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe eduskunnan vaalikauden päättäjäisissä 29.3.202329.3.2023 14:15:00 EEST | Tiedote

Julkaisuvapaa 29.3.2023 klo 14.15 tai kun puhe pidetty Muutosvarauksin Arvoisa puhemies, arvoisat Suomen kansan edustajat ”Tulevaisuuden ennustajia on kahta lajia. Niitä, jotka eivät tiedä, ja niitä, jotka eivät tiedä, etteivät tiedä.” Ehkä jaamme tuon tokaisun. Kun nyt päättyvää vaalikautta keväällä 2019 aloitettiin, kukaan ei tiennyt, mitä tuleman piti. Tuli paljon, aivan liikaakin: koronaa ja sotaa. Haluan kiittää teitä, hyvät edustajat. Olette tavan takaa olleet kovilla. Mutta jos jälkeen katsotaan, maltti ja tolkku säilyivät kaikissa käänteissä. Demokratia on toiminut myös varsin poikkeuksellisissa oloissa. Korona-rajoitusten aika vaati varmasti sekä luovuutta että joustavuutta eduskunnan toiminnan takaamiseksi. Arvostan suuresti tapaamisiamme eri valiokuntien kanssa. Kautenne aikana niitä on ollut kaikkiaan kolmisenkymmentä. Olette kohteliaasti niistä kohtaamisista kiittäneet ja kertoneet niitä arvostavanne. Olen vastannut ja vastaan nytkin, en suinkaan vain kohteliaisuuttani, et

President Niinistö to make a visit to Türkiye15.3.2023 10:40:14 EET | Press release

Office of the President of the Republic of Finland Press release 9/2023 15 March 2023 President of the Republic of Finland Sauli Niinistö will make a working visit to Türkiye from 16 to 17 March 2023. At the beginning of the trip, President Niinistö will visit the area affected by the earthquake in south-eastern Türkiye. On Friday, the President will meet with President of Türkiye Recep Tayyip Erdoğan in Istanbul. In addition to the reconstruction after the earthquake, the discussions will focus on the geopolitical situation, bilateral relations between Finland and Türkiye and Finland’s and Sweden’s NATO memberships. President Niinistö’s delegation will include Minister for Foreign Affairs Pekka Haavisto.

President Niinistö på besök till Turkiet15.3.2023 10:38:50 EET | Tiedote

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 9/2023 15.3.2023 Republikens president Sauli Niinistö gör ett arbetsbesök till Turkiet den 16–17 mars 2023. Resan börjar med ett besök till jordbävningsområdet i sydöstra Turkiet. På fredag träffar presidenten Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan i Istanbul. Diskussionsämnen är återuppbyggnaden efter jordbävningen, det geopolitiska läget, de bilaterala relationerna mellan Finland och Turkiet samt Finlands och Sveriges Natomedlemskap. I president Niinistös följe ingår utrikesminister Pekka Haavisto.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum