Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra ÖsterbottenEtelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

En del av regionvägarna på NTM-centralen i Södra Österbottens område ändras till vägar med förkörsrätt

Dela

På NTM-centralen i Södra Österbottens område kommer några regionvägar att bli vägar med förkörsrätt under år 2022. Det är frågan om till exempel långa sammanhängande regionvägar, där det finns avsnitt med hastighetsbegränsning på 100 km/h. Förkörsrätt kommer också att märkas ut på regionvägar, som går parallellt med motorvägar.

Nuvarande riks- och stamvägar är vägar med förkörsrätt. Det betyder att trafik som kommer från korsande vägar är skyldig att väja för trafiken på vägen med förkörsrätt. Förkörsrätten anges med särskilda vägmärken som placeras ut vid landsvägen. Sträckan med förkörsrätt startar vid vägmärket väg med förkörsrätt och slutar vid vägmärket förkörsrätt upphör

Landsvägskorsningar är inte heller annars jämlika korsningar.Det är förbjudet att parkera på körbanan på vägar som har markerats ha förkörsrätt. Detta betyder att det inte är tillåtet att parkera innanför kantlinjerna. Parkeringsförbudet gäller även lastning av virke på körbanan innanför kantlinjerna. 

Arbetet med att lägga till och ändra vägmärken kommer att göras under sensommaren och hösten i samband med underhållsentreprenaderna i området. Ändringarna innebär också en förbättring av trafiksäkerheten, eftersom eventuella överraskande hinder på körbanan försvinner. 

Bild 1.Väg med förkörsrätt 

Bild 2.Förkörsrätt upphör 

Kontakter

Tilläggsuppgifter:
NTM-centralen i Södra Österbotten
Ville-Petteri Luomanen
Sakkunnig inom väghållning, Planering av väghållningen
NTM-centralen i Södra Österbotten, trafik och infrastruktur
Tfn 050 380 7254
ville-petteri.luomanen@ely-keskus.fi

Kjell Lind
Trafiksäkerhetsansvarig
Tfn 0295 027 734
kjell.lind@ely-keskus.fi

Bilder

Väg med förkörsrätt
Väg med förkörsrätt
Ladda ned bild
Förkörsrätt upphör
Förkörsrätt upphör
Ladda ned bild

Dokument

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä kantatie 67 parantamisen YVA-hankkeesta välillä Ilmajoki-Seinäjoki (Etelä-Pohjanmaa)4.7.2022 10:13:29 EEST | Tiedote

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on 30.6.2022 antanut perustellun päätelmän ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, joka koskee hanketta Kantatie 67 parantaminen välillä Ilmajoki-Seinäjoki. Kyseisen tien liikennejärjestelyt eivät enää ole olleet riittäviä kasvaneille liikennemäärille, tien läheisyydessä kulkee mm. rautatie tasoristeyksineen ja tien liittymäjärjestelyt ovat olleet turvattomia. Tieosuuden pituus on noin 16 km.

Vattenöversikt för juni: vattenstånden i åarna och insjöarna har sjunkit till typiska nivåer för tidpunkten (landskapen i Österbotten)4.7.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Under juni månad har vattenstånden i de österbottniska landskapens åar och insjöar sjunkit från god försommarnivå till typiska nivåer för tidpunkten. Som en följd av regnen i maj-juni steg vattenstånden lite mer än genomsnittet för tidpunkten, men det varma vädret som började vid midsommar har inneburit att vattenstånden har börjat sjunka en aning.

Kesäkuun vesitilannekatsaus: jokien ja järvien vesipinnat ovat laskeneet ajankohdan tyypillisille tasoille (Pohjalaismaakunnat)4.7.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Kesäkuun aikana pohjalaismaakuntien jokien ja järvien vesipinnat ovat laskeneet hyvältä alkukesän tasolta ajankohdan tyypillisille tasoille. Touko-kesäkuun vaihteen sateiden seurauksena vesipinnat nousivat jonkin verran ajankohdan keskimääräisiä tasoja suuremmiksi, mutta juhannukselta alkaneet lämpimät säät ovat aiheuttaneet vedenpintojen kääntymisen hienoiseen laskuun.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum