Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi

En kvalitetsstämpel till Åbo universitet - kvalitetssystemet fungerar avsevärt bättre än tidigare

Jaa

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har genomfört en omauditering av Åbo universitet och har beviljat högskolan en kvalitetsstämpel som gäller i sex år från och med den 16 juni 2017. Åbo universitetets kvalitetssystem uppfyller de nationella kriterierna för kvalitetshantering och motsvarar de europeiska principerna och rekommendationerna.

Åbo universitetets förra auditering genomfördes under åren 2014-2015. Åbo universitet uppfyllde inte de nationella auditeringskriterierna i den auditeringen. Utvecklandet av kvalitetssystemet krävde åtgärder av högskolan och en omauditering. I omauditeringen utvärderades universitetets kvalitetssystem som helhet, utvecklandet av kvalitetssystemet och genomslagskraft i samhället.

Auditeringsgruppen anser att Åbo universitet har systematiskt utvecklat sitt kvalitetssystem enligt den respons som gavs vid förra auditeringen.

”Åbo universitet har vidtagit flera åtgärder och som ett resultat av dessa åtgärder har universitetet nu ett mer heltäckande och transparent kvalitetssystem som fungerar avsevärt bättre”, säger auditeringsgruppens ordförande, professor Jari Niemelä från Helsingfors universitet.

Universitetet har utvecklat sitt kvalitetssystem och förnyat sin strategi som parallella processer. Som ett resultat av detta arbete är den nya strategin och kvalitetssystemet nu nära kopplade till varandra. Samtidigt har universitetet gjort systemet för verksamhetsplaneringen och -rapporteringen mer effektivt, vilket har gjort kvalitetshanteringen mer enhetligt över fakultets- och enhetsgränserna.Vidare har universitetet förnyat kvalitetshandboken och intranätet vilket har förbättrat kvalitetssystemets transparens i hela universitetsgemenskapen.

Inom utbildningen förnyar universitetet regelbundet undervisningsplanerna och utnyttjar respons från de studerande. Inom forskningen genomför universitetet regelbundet externa internationella utvärderingar, vilket auditeringsgruppen anser vara en god praxis. Vidare har universitetet inom de närmaste åren kraftigt utvecklat kvalitetshanteringen inom forskarskolan.

De studerandes karriärplanering stöds genom ett välfungerande mentorprogram

Vid den förra auditeringen 2015 ansågs samverkan med samhället som ett område som universitetet behövde vidareutveckla. I omauditeringen gav Åbo universitet bevis för att det på ett betydande sätt har förbättrat kvalitetshanteringen av samverkan med samhället som nu utgör en central del av kvalitetssystemet. De externa intressenterna är nu mer engagerade i kvalitetsarbetet än tidigare. Responsen från externa intressenter har haft en positiv inverkan på bland annat universitetets strategi och utvecklingen av undervisningsplanerna. Enligt auditeringsgruppen ett viktigt initiativ för att öka samverkan med externa intressenter är att man har infört rådgivande nämnder vid alla fakulteter.

”Universitetet harett välfungerande mentorprogram, som stöder de studerandes placering i arbetslivet. Större vikt läggs vid arbetslivsfärdigheterna än tidigare. De studerande anser att de har bra möjligheter att medverka i utvecklandet av utbildningen och att deras respons har betydelse för verksamhetsutvecklingen”, säger professor Niemelä.

Universitetets kvalitetskultur är öppet och bygger på växelverkan

Enligt auditeringsgruppen är kvalitetskulturen, som är öppen och bygger på växelverkan, en av universitetets styrkor. Den interna dialogen har stärkts genom att rektoratet har besökt enheterna och rektorn har haft regelbundna möten med representanter för studentkåren. Tack vare en delaktig strategiprocess är personalen väl förtrogen med de gemensamma strategiska målen och starkt engagerade i dem.

Universitetet har tydliga planer på hur kvalitetssystemet ska vidareutvecklas. Åbo universitet uppmuntras fortsätta utvecklandet av kvalitetshanteringen som baserar sig på sina egna behov och mål.

Alla finländska högskolors kvalitetssystem har auditerats

Auditeringar av högskolors kvalitetssystem inleddes i Finland 2005 och alla universitet och högskolor har deltagit i auditeringarna. Den andra auditeringsomgången börjar närma sitt slut och den tredje auditeringsomgången påbörjas 2018.

Omauditeringsrapporten finns tillgänglig på utvärderingscentrets webbplats www.karvi.fi.

För vidare information kontakta

Jari Niemelä, auditeringsgruppens ordförande, tfn 029 415 7849, jari.niemela(at)helsinki.fi

Sirpa Moitus, projektledare, tfn 029 533 5518, sirpa.moitus(at)karvi.fi


Tietoja julkaisijasta

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi
PL 28
00101 HELSINKI

029 533 5500http://karvi.fi

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on itsenäinen koulutuksen arviointiviranomainen, joka toimii Opetushallituksen erillisyksikkönä. Karvi toteuttaa koulutukseen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjien toimintaan liittyviä arviointeja varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. Arviointikeskus koostuu arviointineuvostosta, korkeakoulujen arviointijaostosta ja kolmesta osaamisyksiköstä: yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen, ammatillisen koulutuksen sekä korkeakoulutuksen ja vapaan sivistystyön yksiköstä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi

Maailman paras amis?18.5.2018 08:45Blogi

Suomalainen ammatillinen koulutus on huippuluokkaa, mutta huippuosaajien lisäksi tutkintotodistuksen saa moni opiskelija, joka saavuttaa vain tutkinnon minimivaatimukset. Osaamisten vaatimustasosta on pidettävä huolta, sillä vaatimalla liian vähän ja joustamalla vaatimustasosta muun muassa nuorten syrjäytymisriski lisääntyy. Koulutuksen työelämärelevanssi ja opiskelijalähtöisyys sekä rakentavan keskustelukulttuurin luominen eri toimijatahojen välille ovat ammatillisen koulutuksen kehittämisen lähtökohtia.

KUTSU: Millaista osaamista suomalainen koulutusjärjestelmä tuottaa? – Arviointifoorumi 25.5.17.5.2018 08:00Kutsu

Aika: perjantai 25.5. klo 9.00–16.00 Paikka: Musiikkitalon Black Box -sali, Helsinki Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) järjestää toukokuussa ensimmäistä kertaa Arviointifoorumin, jossa tarkastellaan laaja-alaisesti koulutuksen nykytilaa ja tulevaisuutta arviointitiedon pohjalta eri koulutusasteilla: varhaiskasvatuksessa – esi- ja perusopetuksessa – lukiokoulutuksessa – ammatillisessa koulutuksessa – korkeakoulutuksessa – vapaassa sivistystyössä. Puheenvuoroissa, työpajoissa ja keskusteluissa pohditaan esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: Millaista osaamista suomalainen koulutusjärjestelmä tuottaa? Toteutuuko koulutuksellinen tasa-arvo ja osallisuus? Mitä tapahtuu oppijan polun nivelvaiheissa? Vastaako osaaminen työelämän vaatimuksia? Millainen on koulujen digitalisaation tila? Päivän muita teemoja ovat muun muassa luottamus suomalaisen koulutus- ja arviointijärjestelmän perustana, maahanmuuttajien koulutus sekä ruotsinkielinen koulutus. Tutustu Arviointifoorumin ohjelmaan. T

Monipuolisilla menetelmillä ja yritysyhteistyöllä hyvät yrittäjyysvalmiudet ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluopetuksessa3.5.2018 08:00Tiedote

Korkeakouluissa on menossa selkeä yrittäjyysbuumi: yli puolet korkeakouluopiskelijoista kertoi pitävänsä yrittäjyyttä kiinnostavana uravaihtoehtona. Samanlaista buumia ei voida opiskelijakyselyn perusteella sanoa näkyvän ammatillisessa koulutuksessa. Yritysten ja yrittäjyyden vahvistaminen on yksi Sipilän hallituksen tavoitteista.

En kvalitetsstämpel till Polisyrkeshögskola – starka bevis på att utbildningen utvecklas med hjälp av kvalitetssystem18.4.2018 15:12Tiedote

Nationella centret för utbildningsutvärdering har genomfört en auditering av Polisyrkeshögskolan och har beviljat yrkeshögskolan en kvalitetsstämpel som gäller i sex år från och med den 18 april 2018. Yrkeshögskolans kvalitetssystem uppfyller de nationella kriterierna för kvalitetshantering som fastställts för högskolor och motsvarar de europeiska principerna och rekommendationerna.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme