Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

En ny guide har publicerats till stöd för dikningar och vattenrestaureringsprojekt

Dela

Guiden ”Vesitalousisännöitsijän opas” (guide för vattenhushållningsdisponenter) har utarbetats i brett samarbete och riktas i synnerhet till disponenter, men också andra som ansvarar för dikningsprojekt eller vattenrestaureringsprojekt har nytta av den. Guiden innehåller konkreta anvisningar om bland annat dikningssammanslutningen och dess förvaltning, en översikt över dikning och juridiska synpunkter på torrläggning av mark samt grundläggande information om planering och genomföring av dikning och möjligheterna att få finansiering för ändamålet.

Guide för vattenhushållningsdisponenter på finska.
Guide för vattenhushållningsdisponenter på finska.

En stor skara av sakkunniga från NTM-centralerna, disponenter och skogsbruksexperter har gjort upp guiden.

Finlands odlings- och skogsmarker har dikats, en del av områdena till och med flera gånger, för det fungerande och lönsamma jord- och skogsbrukets behov.Markägarna och dikningsbolagen som består av markägarna till torrläggningsområdena ansvarar för torrläggningsprojekten.Såväl skogsdikning som åkerdikning berör alltid en stor skara markägare och andra aktörer i det aktuella avrinningsområdet.När det gäller underhållet av torrläggningen spelar samarbetet en stor roll och vattenhushållningsprojekten behöver kompetenta ledare som hanterar det omfattande uppgiftsområdet.Den nya guiden är avsedd att stöda disponenten, vars yrkesskicklighet är nödvändig i arbetet.

Understödet för grundtorrläggning upphör i sin nuvarande form och från början av år 2023 övergår understöden i anslutning till dikning till jordbruksinvesteringar och icke-produktiva investeringar (CAP-stöd).År 2022 är det således ännu möjligt att ansöka om understöd för grundtorrläggningsprojekt i enlighet med anvisningarna i guiden. Understöd som har beviljats före ändringen betalas ut enligt nuvarande praxis.Anvisningar om det nya stödsystemet görs upp under år 2022 och införs i denna guide så snabbt som möjligt efter att de har blivit färdiga.Efter kompletteringarna publiceras guiden för vattenhushållningsdisponenter även på svenska.

Guiden för vattenhushållningsdisponenter, som tillsvidare endast finns på finska, och annan information om dikningar och grundtorrläggningsprojekt finns på webben:

https://www.vesi.fi/sv/vesitieto/torrlaggning-av-odlingsmark/

Direkt länk till guiden på finska https://www.doria.fi/handle/10024/186084

Nyckelord

Kontakter

Mer information (fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi):

NTM-centralen i Egentliga Finland, överinspektör Anni Karhunen, tfn 0295 022 878
NTM-centralen i Södra Österbotten, vattenhushållningsexpert Outi Leppiniemi, tfn 0295 028 016

Bilder

Guide för vattenhushållningsdisponenter på finska.
Guide för vattenhushållningsdisponenter på finska.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Regleringen av Perho å kan förändras under perioder med elbrist8.12.2022 17:00:32 EET | Tiedote

På grund av eventuell elbrist kan det uppstå behov av förändringar i regleringen av Perho å. För att trygga tillgången på elektricitet har Kaitfors kraftverk, som ligger nedströms från sjögruppen i Perho ås mellersta lopp, enligt tillståndsbeslutet rätt att i skötseln av regleringen avvika från normalsituationen. Behovet av tilläggskapacitet kan röra sig från en timme upp till flera dygn i fall det blir elbrist. För att uppnå tilläggskapacitet fordrar det att vattenmängden som strömmar genom kraftverket ökar.

Perhonjoen säännöstely saattaa muuttua sähköpulan aikana8.12.2022 17:00:31 EET | Tiedote

Perhonjoella varaudutaan mahdollisen sähköpulan aiheuttamiin muutoksiin vesistön säännöstelyssä. Sähkön saannin turvaamiseksi Perhonjoen keskiosan järviryhmän alapuolella sijaitsevalla Kaitforsin voimalaitoksella on lupapäätöksen mukaan oikeus hoitaa säännöstelyä normaalitilanteesta poiketen. Sähköpulan sattuessa lisätehontarve voi olla tunnista jopa vuorokausiin. Lisätehon saaminen edellyttää voimalaitoksen läpi virtaavan vesimäärän lisäämistä

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum