MaahanmuuttovirastoMaahanmuuttovirasto

En ny utredning granskar myndigheternas utredningsskyldighet och informationsinsamling i utlänningsärenden

Dela

Migrationsverket har 21.8 publicerat en utredning som behandlar myndigheternas utredningsskyldighet och informationsinsamling i utlänningsärenden. Utredningen har gjorts av Östra Finlands universitet.

Den juridiska utredningen granskar

  • myndighetens utredningsskyldighet och kundens skyldighet att medverka i avgörandet av ärendet
  • sekretessregleringen i utlänningsärenden
  • informationsinsamlingen och -användningen i utlänningsärenden.

Utredningen beställdes som en del av utvecklingsprojektet för samarbetet mellan invandrings- och säkerhetsmyndigheter (MISEC-projektet), vilket genomförs av Migrationsverket och Polisyrkeshögskolan. Utredningen har gjorts av Tomi Voutilainen, Matti Muukkonen och Evgeniya Kurvinen från Östra Finlands universitet.

– Utredningen främjar utvecklingen av det myndighetssamarbete som ska föras i utlänningsärenden och myndigheternas interna verksamhetsmodeller. Målet har varit att inhämta en extern forskargrupps syn på de utlänningsärenden som ska och får utredas, hur detta ska göras och på hur inhämtad information ska användas, berättar projektchef Henrik Veikanmaa.

Projektet och den utredning som beställts inom ramen för det har genomförts med stöd av EU:s asyl-, invandrings- och integrationsfond (AMIF).

Förslag för hela migrationsförvaltningen

Utredningen innefattar en bedömning av verksamheten hos myndigheter som behandlar utlänningsärenden och den lagstiftning som styr verksamheten.

Utredningen innehåller en granskning av myndigheternas nuvarande möjligheter att utreda ett ärende som ska avgöras och å andra sidan av kundens skyldighet att medverka i behandlingen av det egna ärendet. Med skyldighet att medverka avses att kunden har en skyldighet att lämna all information som är väsentlig för den egna ansökan till myndigheterna.

Utredningen innehåller också en granskning av myndigheternas informationsinsamling, informationsutbytet mellan myndigheterna och sekretessregleringen rörande dokumenten. I praktiken innebär detta till exempel metoder för att utreda identiteten och utnyttjande av information som inhämtats från öppna källor i avgörandet av ansökningar. Med öppna källor avses offentlig information, till exempel nyhetssajter eller sociala medier.

Utredningen omfattar också förslag för att utveckla lagstiftningen. I utredningen ges förslag om en total reform av utlänningslagstiftningen, en revision av myndigheternas roller, behörigheter och åtkomsträttigheter och en bedömning av de sekretessbestämmelser som ska tillämpas på utlänningsärenden.

Ta del av utredningen: Selvittämisvelvollisuus ja tiedonhankinta ulkomaalaisasioissa (Utredningsskyldigheten och informationsinsamlingen i utlänningsärenden, på finska)

Nyckelord

Kontakter

Projektchef Henrik Veikanmaa, Migrationsverket, e-post: fornamn.efternamn@migri.fi, tfn 0295 433 037

Professor Tomi Voutilainen, Östra Finlands universitet, e-post fornamn.efternamn@uef.fi, tfn 040 5956801

Länkar

Om

Maahanmuuttovirasto
Maahanmuuttovirasto
PL 10
00086 Maahanmuuttovirasto

Puh. 0295 430 431 (vaihde/switchboard))http://www.migri.fi

Maahanmuuttovirasto on maahanmuutto-, turvapaikka-, pakolaisuus- ja kansalaisuusasioissa päätöksenteko-organisaatio ja ylläpitää vastaanottojärjestelmää.

Följ Maahanmuuttovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Maahanmuuttovirasto

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum