HUS

En stor del av elsparkcyklisternas skador är medelsvåra eller svåra

Dela

Av de elsparkcyklister som kommit till HUS akutmottagningar hade ungefär hälften medelsvåra eller svårare skador. Ungefär hälften av de skadade var berusade och bara tre procent av dem använde dokumenterat hjälm.

I våras lade man vid HUS akutmottagningar märke till att antalet elsparkcykelpatienter ökat snabbt. Därför beslöt man utreda skadornas karaktär och antal, samt kostnaderna som de orsakar.

I undersökningen analyserades 446 patienter som skadats i elsparkcykelolyckor under 2021. Patienterna vårdades på Haartmanska sjukhuset, Malms sjukhus och Tölö sjukhus.

Största delen av olyckorna hade hänt under sommarveckosluten, på kvällarna eller nätterna. Av de vårdade som varit med i utredningen hade ungefär hälften varit berusade med en medelpromillehalt på 1,6. Medelåldern för patienterna var 26 år och 59 procent av dem var män. Fjorton procent av patienterna hade använt hjälm.

Man måste fundera på att tidigarelägga begränsningarna

Av skadorna var 257 lindriga, 155 medelsvåra, 30 allvarliga, tre mycket allvarliga och en ytterst allvarlig.

”Hälften av skadorna varierade mellan frakturer som kräver vård till livsfarliga skador. De skadade var unga, så vissa patienter förlorade många friska år”, berättar doktorand Henri Vasara som arbetar som läkare under specialistutbildning på HUS Akuten.

De lindriga skadorna var hjärnskakningar, stukning av leder och ytliga sår. De medelsvåra skadorna var för det mesta lindrigare frakturer eller besvärligare ledbandsskador. Till svåra skador räknades lindrigare hjärnblödningar, frakturer som kräver lång rehabilitering och ledbandsskador. Till mycket och ytterst svåra skador räknades allvarliga hjärnblödningar eller andra livshotande blödningar.

Av de som skadat sig genom att ha använt elsparkcykel och vårdats på sjukhus, opererades 53. Två av dem genomgick två operationer, en fyra operationer. Sextio patienter behövde uppföljning på vårdavdelningen och fem på intensivvårdsavdelningen.

Förarens berusning och kollision med ett annat fordon ökade frakturskadornas allvarlighetsgrad.

”I vår undersökning framgår det klart att olyckorna hopar sig till sena kvällar och tidiga morgnar samt att förarna ofta varit berusade. Begränsningarna som hittills varit i kraft är motiverade med den kunskap vi har idag. Vi måste ändå fortsättningsvis noggrant följa med utvecklingen av antalet olyckor och diskussionen om begränsningar måste fortsätta”, sammanfattar Vasara.

I Helsingfors finns elsparkcyklar inte att tillgå på veckoslutsnätter kl. 00 - 05. Topphastigheten för elsparkcyklar under dagtid har sänkts från 25 till 20 kilometer i timmen och nattetid till 15 kilometer i timmen.

Olyckorna blir dyra för kommunerna

Kostnaderna för jourbesök uppskattades till 137 680 euro, kontrollbesök och bilddiagnostik till 200 000 euro sammanlagt, operationer till ungefär 234 459 euro och dygn på avdelning till 138 625 euro. Av kommunerna i sjukvårdsdistriktet debiterades ungefär 886 888 euro för vård av patienter som skadats i elsparkcykelolyckor. Kostnaderna för frånvaro från arbetet beräknades uppgå till 845 511 euro.

Överlag var kostnaderna för samhället för elsparkcykelolyckor som skett i Helsingfors år 2021 t.o.m. 1 712 400 euro. Den privata sektorns kostnader har inte inkluderats i den här undersökningen. 

Helsingfors stads, elsparkcykeltillverkarnas och Aalto-universitetets gemensamma arbetsgrupp utnyttjar HUS Akutens utredning för att förbättra elsparkcykelåkningens säkerhet.

Undersökningen är en förpublikation. Undersökningen har inte ännu referentgranskats.

Kontakter

HUS Medietjänsten
tlf 050 427 2875
viestinta@hus.fi

Bilder

Henri Vasara. FOTO: Timo Löfgren
Henri Vasara. FOTO: Timo Löfgren
Ladda ned bild

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen cirka 680 000 patienter. Våra nästan 27 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Vi har ansvaret för den specialiserade sjukvården för invånarna i våra 24 medlemskommuner. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till oss.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen och den näst största arbetsgivaren i landet. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

Behandling med coronavirusläkemedlet Paxlovid inleds på HUS1.7.2022 08:42:13 EEST | Tiedote

Paxlovid är det första orala läkemedlet för behandling av covid-19 som fått försäljningstillstånd i Europa. Social- och hälsovårdsministeriet har definierat målgrupperna för den nya Paxlovid-coronavirusmedicinen. De enheter som har hand om specialistsjukvården på HUS börjar genast ge läkemedlet till de patienter som följs upp hos dem, och som på grund av sin sjukdom eller läkemedelsbehandling lider av immunbrist. Läkemedlet ges också till vissa cancerpatienter och till personer med kronisk lungsjukdom.

Paxlovid-koronaviruslääkkeen käyttö alkaa HUSissa1.7.2022 08:38:53 EEST | Tiedote

Paxlovid on ensimmäinen Euroopassa myyntiluvan saanut suun kautta otettava lääke koronavirustaudin hoitoon. Sosiaali- ja terveysministeriö on määritellyt uuden Paxlovid-koronaviruslääkkeen kohderyhmät. HUSin erikoissairaanhoidon hoitavat yksiköt aloittavat välittömästi lääkkeen käytön niille seurannassa oleville potilailleen, jotka ovat sairautensa tai lääkehoitonsa takia immuunipuutteisia, tietyille syöpäpotilaille ja kroonista keuhkosairautta sairastaville.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum