Varsinais-Suomen ELY-keskus

En vägplan utarbetas för att förbättra Skärgårdsvägen med en ny vägförbindelse mellan Kurkela och Kustö

Dela

NTM-centralen i Egentliga Finland har i början av 2021 börjat utarbeta en vägplan för förbättring av landsväg 180 genom att bygga en ny förbindelse mellan Kurkela planskilda anslutning och Kustö. Målet är att trygga att den huvudsakliga trafikförbindelsen i Åbolands skärgård fungerar, samtidigt som man stöder utvecklingen av S:t Karins centrum genom att avsevärt minska trafikmängden och trafikstockningarna i centrum. Grundundersökningarna för vägplaneringen inleds i maj 2021. Vägplanen ska vara klar i september 2022. Inget finansieringsbeslut har ännu fattats för projektet.

En ny vägförbindelse mellan Kurkela och Kustö
En ny vägförbindelse mellan Kurkela och Kustö

Detaljerade planer med vägplanen

I vägplaneringsskedet planeras landsvägens anslutningar och broar, arrangemangen för gång- och cykeltrafiken samt bullerbekämpningen. Dessutom fastställs vägområdena. Vägplanen jämte besluten ger väghållaren rätt att genomföra vägprojektet och lösa in vägområdena. Principlösningarna i den tidigare utredningsplanen styr planeringen, men deras funktion granskas noggrannare och helheten sammanjämkas med detaljplaneringen. 

Vägplanens område avgränsas i norr av Kurkela planskilda anslutning och i söder av Rävsundsbron. För ombyggnaden av bron har en egen vägplan utarbetats. Landsväg 180 förbättras på en cirka 1,3 kilometer lång sträcka mellan Poikluoma och Kartanontie vid nuvarande Kurkelantie så att där kommer att finnas två körbanor och fyra körfält. Mellan Kartanontie och Rävsundsbron byggs landsväg 180 i en ny terrängkorridor på en cirka 3,5 kilometer lång sträcka. Över Kustö sund planeras den cirka 400 meter långa Auvaisbergs bron och man förbereder ombyggnad av den nuvarande bron över Kustö sund. 

Målet är att trygga att den huvudsakliga trafikförbindelsen i Åbolands skärgård fungerar, samtidigt som man stöder utvecklingen av S:t Karins centrum genom att avsevärt minska trafikmängden och trafikstockningarna i centrum. Dessutom ska rutten för stora specialtransporter och största delen av den tunga fordonstrafiken styras till den nya vägförbindelsen.

Utarbetandet av vägplanen inleddes i februari 2021 med insamling av utgångsuppgifter, upprättande av ett grundundersökningsprogram och utarbetande av preliminära planutkast. Vägplanen blir klar hösten 2022. 

En kungörelse om att projektet inleds publicerades på webbplatserna för NTM-centralen i Egentliga Finland och Trafikledsverket den 27 mars 2020.

Grundundersökningar inleds

Den första fasen i grundundersökningarna för vägplanen inleds i maj 2021 och personerna som utför undersökningarna kommer att synas i terrängen i planeringsområdet. För grundundersökningarna ansvarar Taratest Oy, kontaktperson Mikko Ylipulli, tfn 040 207 6620.

Planen utarbetas genom samarbete

Vägplaneringen görs öppet och interaktivt.   Den huvudsakliga målgruppen för dialogen är invånarna i planens influensområde, markägarna, rekreationsanvändarna, företagarna och sammanslutningarna samt alla intresserade väganvändare.

Under utarbetandet av vägplanen ordnas bl.a. möten för allmänheten, workshoppar och en kartenkät. De första mötena för allmänheten ordnas i augusti-september 2021. Information om dessa ges senare under projektets gång. Man kan följa med hur planeringen fortskrider på projektets webbplats. 

Respons och diskussion om lösningen är särskilt viktiga för ett bra slutresultat. 

Mer information

Projektets webbplats (vayla.fi) 

NTM-centralen i Egentliga Finland
Matti Kiljunen, projektchef för beställaren
matti.kiljunen@ely-keskus.fi
tfn 0400 275 572

Sitowise Oy
Martti Kokoi, projektchef för utarbetandet av vägplanen
martti.kokoi@sitowise.com
tfn 040 368 0683

Sitowise Oy
Maija Ketola (kontaktperson för markägare och invånare)
maija.ketola@sitowise.com
tfn 050352 7784

Akordi Oy
Juha-Pekka Turunen (kontaktperson för företag och organisationer)
juha-pekka@akordi.fi
tfn 040729 4842

Nyckelord

Bilder

En ny vägförbindelse mellan Kurkela och Kustö
En ny vägförbindelse mellan Kurkela och Kustö
Ladda ned bild

Om

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Itsenäisyydenaukio 2
20800 Turku

0295 022 500 (vaihde)http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Varsinais-Suomen ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Varsinais-Suomen ELY-keskus

Tienvarsilla niitetään kesäkuusta elokuun loppuun - tänä kesänä tienvarsikasvillisuuden kasvu on ollut runsasta11.6.2021 12:43:14 EEST | Tiedote

Tienvarsien niitot ovat alkaneet kesäkuun alussa, ja niittoja jatketaan elokuun loppuun saakka. Viherhoitoluokasta riippuen tienvarsia niitetään 1–4 kertaa kesässä. Suurin osa Varsinais-Suomen ja Satakunnan teistä niitetään kertaalleen pääasiassa juhannuksen ja elokuun lopun välisenä aikana. Kasvuolosuhteet vaihtelevat vuosittain, mikä vaikuttaa niittoaikatauluihin ja -kertoihin. Tänä kesänä tienvarsikasvillisuuden kasvu on ollut erityisen runsasta.

Ensi viikon päällystyskohteita11.6.2021 08:31:30 EEST | Tiedote

Viikolla 24 päällystetään uudelleen mm. maantie 12697 eli Vankilantie Säkylässä välillä Karhia-Vuorenmaa. Kapealla Vankilantiellä Säkylässsä joudutaan tie sulkemaan läpikulkevalta liikenteeltä päällystystyön takia tiistaina 15.6. yhden päivän ajaksi. Lisäksi päällystystyöt jatkuvat usealla kohteella mm. E18 moottoritiellä Raadelman ja Skarppakullan välillä ja valtatiellä 9 Loimaan ja Metsämaan välillä.

Tällä viikolla tehdään päällystystöitä mm. E18 moottoritiellä Raadelman ja Skarppakullan välillä7.6.2021 14:34:06 EEST | Tiedote

Maanantai-iltana 7.6.2021 alkavat päällystystyöt E18 moottoritiellä Kaarinan Raadelman ja Turun Skarppakullan välillä. Tie on päällystettävällä kohteella nelikaistainen. Päällystystöitä tehdään vain toisella ajoradalla ja toinen kaista on koko ajan liikenteen käytössä. Työmaan kohdalla on myös alennettu nopeusrajoitusta. Päällystystyöt tehdään ilta- ja yöaikaan ja kestävät kesäkuun loppuun asti. Tielläliikkujien on syytä varautua liikenteen hidastumiseen tietyömaan läheisyydessä sekä liikenteen hetkelliseen pysäyttämiseen.

Kasitien bussilinjoille 117–119 uusi liikenteenharjoittaja, parannuksia lipputuotteisiin4.6.2021 08:50:13 EEST | Uutinen

Bussilinjojen 117–119 Mynämäki-Nousiainen-Masku-Turku liikenteenharjoittaja vaihtuu kesäaikataulukauden alusta. LS-Liikennelinjat Oy (ent. TLO Oy) voitti liikennettä koskevan kilpailutuksen ja aloittaa liikennöinnin 7.6.2021. Linjastorakenne ja aikataulut ovat pitkälti samantyyppiset kuin ennenkin, mutta lipputuotteisiin tulee muutamia parannuksia. Kertalippujen hinnat alenevat ja kausilippu mahdollistaa jatko- ja vaihtomatkat Föli-alueella yhdellä ja samalla tuotteella aiemman kahden kortin sijasta.

Kimitoöns och Pargas trafiksäkerhetsplaner färdiga - siktar på fem stjärnor i trafiksäkerhet3.6.2021 10:20:00 EEST | Tiedote

Kimitoöns kommuns och Pargas stads trafiksäkerhetsplaner färdigställdes i december 2020. Syftet med planerna är att på bred front ta fram sätt att förbättra trafiksäkerheten. Målsättningen är att uppnå en s.k. nollvision i antalet omkomna och skadade i trafikolyckor, men också i invånarnas otrygghetskänsla. Målen för utvecklingen av trafiksäkerheten och planeringen av åtgärder har under arbetets gång speglats mot kriterierna i en s.k. stjärnklassificering för en trafiksäker kommun, och målsättningen är att båda kommunerna uppnår en nivå om 4–5 stjärnor av 5 under de närmaste åren.

Paraisten ja Kemiönsaaren liikenneturvallisuussuunnitelmat valmistuneet - tavoitteena viiden tähden liikenneturvallisuus!3.6.2021 10:20:00 EEST | Tiedote

Kemiönsaaren kunnan ja Paraisten kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelmat valmistuivat joulukuussa 2020. Suunnitelmissa on etsitty laaja-alaisesti keinoja liikenneturvallisuustilanteen parantamiseksi. Tavoitteena on saavuttaa niin sanottu nollavisio sekä kuolemaan että loukkaantumiseen johtaneiden onnettomuuksien, mutta myös koetun turvattomuuden osalta. Liikenneturvallisuustyön kehittämisen tavoitteita ja toimenpidesuunnittelua on peilattu läpi työn ns. Liikenneturvallinen kunta -tähtiluokituksen kriteeristöön ja tavoitteena on, että jo lähivuosina molemmat kunnat saavuttavat tähtiluokan 4–5/5.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum