HUS

Endokrinologerna uppmanar: hälsovården måste äntligen ta itu med fetman som en kronisk sjukdom

Dela

Vetenskaplig forskning visar att fetma är en kronisk sjukdom som inverkar negativt på många olika organsystem. I Finland behandlas fetma ändå inte som andra sjukdomar.

Många vetenskapliga forskningar har bekräftat att fetma är en kronisk endokrin sjukdom. Då lider kroppen av en vitt utbredd hormonell störning och befinner sig i en spiral där viktökning och dess skadeverkningar framskrider och förvärras om de inte behandlas.

”Vi behandlar fortfarande inte fetma som en sjukdom. I Finland finns en sjukdomsklassifikation av fetma, det görs fetmaoperationer och FPA stöder medicinsk behandling av fetma men det räcker inte. Vi behöver en stor förändring”, säger specialistläkare inom endokrinologi Eeva Ryhänen.

Då man erkänner fetma som en sjukdom, identifierar samhället behovet av hjälp och de som lider av fetma kan söka sig till hälsovården. Då är hälsovården förpliktad att vårda och hjälpa dem”, berättar professor, överläkare Kirsi Pietiläinen.

Av finländare i arbetsför ålder lider över en miljon av fetma, över hälften av alla finländare är överviktiga och av barnen 200 000.

Vård av fetma har blivit på hälft

Vid HUS har problem orsakade av fetma identifierats redan länge. Man har försökt hitta lösningar som t.ex. digitala vårdvägar. Specialistvårdens metoder räcker ändå inte ensamma till att behandla fetma och de följdsjukdomar som den orsakar.
Som en följd av sjukdomsklassificeringen ska fetma behandlas både inom primärvården och specialistvården och man ska se till att det finns resurser för vård av fetma.

”Primärvården har ett stort ansvar för prevention av fetma men där har man ytterligare tvingats minska på de knappa resurserna för behandling av fetma under coronatiden. Inom primärvården har grupperna för viktkontroll inte kunnat träffas och inom specialistvården har man tvungen att inhibera fetmaoperationer”, berättar Kirsi Pietiläinen.

Fetma måste vårdas som en endokrin sjukdom

Aktiviteten i fettvävnaden som producerar många olika hormoner gör fetman till en endokrin sjukdom. Aktiviteten inverkar på flera olika organsystem såsom levern, mjälten och könsorganen. På så sätt ökar fetman kraftigt sjukdomar som t.ex. diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, infertilitet och sjukdomar i rörelseorganen samt minskar på medellivslängden. Fetma är också en självständig riskfaktor för cancer.

Sjukdomsriskerna och olägenheterna som fetman orsakar kan avhjälpas med viktnedgång och genom att ändra på sina levnadsvanor. Korta interventioner hjälper inte vid vård av fetma eller för viktminskning. Det behövs långsiktigt stöd av en sakkunnig inom hälsovården.

Tarmsystemet hos en person med normalvikt producerar rikligt med tarmhormoner efter att hen har ätit, med hjälp av vilka informationen om mättnadskänsla når hjärnan. Vid fetma utsöndras det färre av dem, så hjärnan får inte lika bra signaler om mättnad. På grund av detta äter man mera, vilket upprätthåller och förvärrar problemet med fetma.

”Vid viktnedgång kan antalet tarmhormoner avta ytterligare. Detta är en mekanism med vars hjälp kroppen försvarar sin övervikt och försöker förhindra att man magrar. Vid planering av vården strävar man till att upphäva mekanismerna som upprätthåller fetma”, beskriver Pietiläinen.

Också samhälleliga och politiska beslut behövs för att förebygga fetma

Även samhälleliga och sociala faktorer som t.ex. lagstiftning, stadsplanering och beskattning ökar fetma. För förebyggande av fetma behövs även samhälleliga och politiska beslut som uppmuntrar till hälsosamma levnadssätt.

Fetma är ett världsomfattande problem. Därför har den europeiska endokrinologiföreningen (European Society of Endocrinology, ESE) publicerat teser för att få bot med fetmaproblemet.
EU och regeringarna för de olika europeiska länderna måste genast bl.a.
- klassificera fetma som en sjukdom i alla europeiska länder.
- ställa sig till fetma som en kronisk, avancerande sjukdom.
- erkänna hormoners centrala betydelse gällande övervikt och fetma.
- reservera tillräckligt med resurser för preventiva åtgärder och vård samt att stöda överviktiga i deras vardag.
- utveckla en plan med målsättningen att förebygga fetma och hitta lösningar.

För mera information:
HUS Gastrocentrum
specialistläkare inom endokrinologi Eeva Ryhänen, eeva.ryhanen@hus.fi, tfn. 040 573 7889
professor, överläkare Kirsi Pietiläinen, kirsi.pietilainen@helsinki.fi, tfn. 050 599 2295
docent, överläkare inom endokrinologi Camilla Schalin-Jäntti, camilla.schalin-jantti@hus.fi, tfn. 050 513 0445

Hälsovikthuset.fi
God medicinsk praxis-rekommendation för fetma 
European Society of Endocrinologs ställningstagande 

Endokrina sjukdomar har ökat snabbt i alla länder. De är hormonbaserade sjukdomar som obehandlade blir allt mer invecklade och belastande. Endokrina sjukdomar som blir allt vanligare är t. ex. fetma, olika former av endokrin cancer, flera sällsynta sjukdomar, diabetes, sköldkörtelsjukdomar och störningar orsakade av miljögifter.

Nyckelord

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen cirka 680 000 patienter. Våra nästan 27 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Vi har ansvaret för den specialiserade sjukvården för invånarna i våra 24 medlemskommuner. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till oss.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen och den näst största arbetsgivaren i landet. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum