Vasa Elektriska Ab

Energibolaget står på sig i utmanande prissituation

Dela

I januari–september uppgick koncernen Vasa Elektriskas omsättning till 128,5 miljoner euro (78,1 M€) medan rörelsevinsten var 12,8 miljoner euro (6,2 M€). Soliditetsgraden hölls alltjämt på god nivå (51,7 %).

Vasa Elektriska Ab. Bild: Katja Lösönen
Vasa Elektriska Ab. Bild: Katja Lösönen

Under årets 2021 tre första kvartal levererade energibolaget varje månad mer energi till el- och fjärrvärmekunder än året innan. Energiförsäljningen fick ett uppsving tack vare en kallare vinter än under det resultatmässigt svagare året 2020, när milda temperaturer samt effekterna av både industrins strejk och coronapandemin syntes i energiförbrukningen. Under perioden januari–september sålde Vasa Elektriska cirka 7 procent mer elektricitet och cirka 13 procent mer fjärrvärme än under motsvarande tidsperiod året innan. Elöverföringen ökade inom nätområdet med nästan 6 procent.

Inom Vasa Elnäts område har det under det pågående året gjorts en hel del investeringar i nätets distributionssäkerhet. Elkablar har grävts ner i marken i bland annat Petsmo, Replot centrum och Björkö i Korsholm samt i Lillkyro i Vasa och Peltomaa i Laihela. Nätet har också byggts ut i Långskogen, Risö och vid Vattenverksvägen.

Det stigande elpriset syns inte i kundernas elavtal

Det stigande marknadspriset på el har behandlats aktivt i media under den senaste tiden. I september nådde priset en högre nivå än på många år. Orsakerna bakom pristoppen var såväl låga nivåer i nordiska vattenmagasin på grund av torrt väder som höjda priser för utsläppsrätter och bränslen. Vasa Elektriska har hållit sin sansade approach vad gäller prissättning.

- Kundernas förtroende är viktigt för oss, och det påverkar även vårt sätt att se på prissituationer som denna, kommenterar verkställande direktör Stefan Damlin.

Vi har än så länge valt att inte höja priserna för existerande kunder med elavtal som är i kraft tillsvidare.

- Tydligen är vårt tillvägagångssätt lite otypiskt i branschen, funderar Damlin.

- Priset på tidsbundna avtal är naturligtvis det samma under hela avtalsperioden, de påverkas inte av marknadssvängar, påminner han.

Även fjärrvärmepriset skapar rubriker

Också fjärrvärmepriset har den senaste tiden skapat rubriker. Även det påverkas av bränslepriser.

- I Vasa skapar de valda produktionslösningarna större stabilitet i prissättningen. Vi är således inte i samma situation som en del orter, där man under den senaste tiden varit tvungen att göra stora prisändringar.

- Värmelagret i Vasklot är ett steg mot en koldioxidneutral produktion, men samtidigt har dess syfte varit att optimera energiproduktionen. Lagret har också hjälpt oss med att stabilisera kostnadsstrukturen, konstaterar Damlin.

Laddning av elbilar intresserar

Hos Vasa Elektriska syns omvälvningen i energibranschen också i form av nya produkter och tjänster.

- Intresset för laddning av elbilar har ökat av många orsaker. Exempelvis åläggs husbolag att skapa förutsättningar förr laddplatser, och där kan vi stå till tjänst. Just nu erbjuder vi kartläggningar som ska hjälpa husbolagen att säkerställa att fastighetens elsystem tas i beaktande på rätt sätt när laddplatser planeras.

- Husbolag funderar också mycket på hur de kunde förbättra bostädernas marknadsvärde genom att erbjuda möjligheter till laddning av elbil.

Koncernen Vasa Elektriska

1–9/2021

1–9/2020

Omsättning M€

128,5

78,1

Förändring i omsättningen %

64,5

-27,4

Rörelsevinst M€

12,8

6,2

Rörelsevinst %

9,9

8,0

Investeringar M€

32,1

14,2

Soliditetsgrad %

51,7

51,9

 

   

Försäljning av el GWh

1 347

1 262

Försäljning av fjärrvärme GWh

478

423

Elöverföring GWh

719

680

Nyckelord

Kontakter

Bäst anträffbar: kl. 13 - 14.30

Bilder

Vasa Elektriska Ab. Bild: Katja Lösönen
Vasa Elektriska Ab. Bild: Katja Lösönen
Ladda ned bild

Länkar

Om

Vasa Elektriska Ab
Vasa Elektriska Ab
Kyrkoesplanaden 0
65100 Vasa

06 324 5750http://www.vasaelektriska.fi

Vasa Elektriska är en stark energikoncern inom elhandel, elöverföring och fjärrvärme. Till koncernen hör dotterbolaget Vasa Elnät Ab. Koncernen sysselsätter ungefär 125 personer och omsättningen år 2020 utgjorde ca 113 milj. euro.

Följ Vasa Elektriska Ab

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vasa Elektriska Ab

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum