Sitra

Enkätundersökning: Finländarna anser att coronarestriktionerna inte har varit jämlika

Dela

Två tredjedelar av finländarna bedömde att deras egen ekonomiska situation var oförändrad under coronakrisen. En färsk enkät inom Sitras serie för snabba försök visar hur finländarna bedömer att pandemin har behandlat olika befolkningsgrupper och näringslivet.

Bild: Topias Dean / Sitra
Bild: Topias Dean / Sitra

Finländarna anser att coronarestriktionerna har drabbat näringslivet på ett ojämlikt sätt. Endast en liten del av finländarna i åldern 18-79 år (15 procent) anser att restriktionerna har varit jämlika för alla inom näringslivet. Upp till 74 procent är av annan åsikt. Uppgifterna framgår av en enkätundersökning som Sitra låtit göra i maj.

I Nyland bedömer endast åtta procent att begränsningsåtgärderna har varit jämlika för näringslivet, i Södra Finland (19 procent) samt i Norra och Östra Finland (20 procent) är uppskattningarna något lindrigare. Anhängare av samlingspartiet (sju procent) och Sannfinländarna (sex procent) hade minst förtroende för begränsningarnas jämlikhet i näringslivet. Även de gröna supportrarnas uppskattning (12 procent) är lägre än genomsnittet. Socialdemokraterna (34 procent) och centern (23 procent) hade högst förtroende för att näringslivet behandlades jämlikt.

Coronakrisen erbjuder en möjlighet att pröva, lära sig och förbereda sig bättre för framtiden

Antti Kivelä, som arbetade som ledare för Sitras tema Förnyelseförmåga fram till juni, säger att resultaten av enkäten åtminstone berättar om att det i olika områden - på landsbygden och i städerna - även i ett litet land som Finland kan finnas olika erfarenheter och synpunkter på en gemensam kris. Detta bör beaktas när man bedömer beslutsfattandet under pandemin. Det är just de många olika livsstilarna och livsmiljöerna som kan göra en nation mer innovativ och att bättre tåla en kris.

"Urbaniseringen är en global megatrend. Ändå har coronaviruset sannolikt förändrat vardagen mer i städerna än i glesbygden. Också just nu tillbringar en stor del av finländarna sin tid på sommarstugan. Kan en av Finlands resurser i en värld som blir allt mer oförutsägbar vara att människor i fortsättningen kan skapa en vardag även utanför stora tillväxtcentra? ” undrar Kivelä

Enkäten är en del av en serie snabba försök, utredningar och enkätundersökningar som Sitra genomfört under coronapandemin. Syftet med dem är att på ett säkert sätt öppna ekonomin och förbereda sig på framtida kriser genom att identifiera vad som behöver utvecklas i samhället. Enkätens första del offentliggjordes före midsommar och i den berättades bland annat att en klar majoritet av finländarna önskar att regionförvaltningsmyndigheterna beslutar om restriktionerna i sitt eget område. I tidigare skeden av coronakrisen har Sitra bland annat utrett hur statsrådets kärna fungerar i krissituationer samt inlett försök med robotsamtal på olika håll i Finland.

En tredjedel ansåg att restriktionerna träffade de olika befolkningsgrupperna på ett jämlikt sätt

Enligt den andra delen (32 procent) som nu offentliggjorts bedömde cirka en tredjedel (32 procent) att begränsningsåtgärderna behandlade olika befolkningsgrupper jämlikt. Över hälften (54 procent) är av annan åsikt. För 14 procent var det svårt att bedöma frågan. Resultatet varierar inte nämnvärt i de olika grupperna av respondenter.

Pandemin har försämrat respondenternas ekonomiska situation något mer (20 procent) än förbättrat (12 procent). Två av tre bedömde att deras ekonomiska situation var oförändrad.

Skillnaderna i pandemins konsekvenser för den egna ekonomin är ganska små, då man granskar frågan utifrån kön, åldersgrupper eller område. När saken bedöms utifrån respondenternas utbildning visar det sig att pandemin drabbat dem med grundläggande utbildning hårdare än dem med akademisk utbildning.

Kontakter

Antti Kivelä, direktör, temat Förnyelseförmåga, Sitra, antti.kivela@sitra.fi. tfn 040 482 7435
Samuli Laita, ledande sakkunnig, kommunikation, Sitra, samuli.laita@sitra.fi, tfn 040 536 8650

Bilder

Bild: Topias Dean / Sitra
Bild: Topias Dean / Sitra
Ladda ned bild
Finländarna anser att coronarestriktionerna har drabbat näringslivet på ett ojämlikt sätt.
Finländarna anser att coronarestriktionerna har drabbat näringslivet på ett ojämlikt sätt.
Ladda ned bild
Mer än hälften, eller 54% av de tillfrågade, ansåg att finansiella åtgärder relaterade till korona inte hade behandlat olika delar av befolkningen lika.
Mer än hälften, eller 54% av de tillfrågade, ansåg att finansiella åtgärder relaterade till korona inte hade behandlat olika delar av befolkningen lika.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Sitra
Sitra
Itämerenkatu 11-13, PL 160
00180 HELSINKI

0294 618 991http://www.sitra.fi

Sitra är en aktiv framtidsaktör som undersöker och utreder samt engagerar samarbetsparter från olika sektorer i fördomsfria experiment och förnyelser. I fokus för framtidsarbetet finns Finland, som är en framgångsrik föregångare inom hållbar.

Följ Sitra

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sitra

New report: EU needs to prioritise domestic biomass for materials and chemicals – bioenergy reserved for “highly specialised niches”29.6.2021 02:00:00 EEST | Press release

The transition to net-zero emissions could more than double the EU’s demand for biomass, far exceeding sustainable supply. An urgent course correction is, therefore, needed to ensure that most future biomass is reserved for use in high value materials and chemicals. Using biomass for energy (bioenergy) should be restricted to certain specialist niches – including in industrial heat and aviation, according to a new study by Material Economics and its partners.

Ny studie: Efterfrågan på biomassa kommer att öka betydligt i EU, de framtida användningsområdena ska övervägas omsorgsfullt29.6.2021 02:00:00 EEST | Tiedote

Efterfrågan på bioråvaror kan till och med öka till det dubbla från dagens nivå i EU, då medlemsstaterna strävar efter att nå klimatneutralitet. Enligt en färsk studie borde de begränsade biomassaresurserna i fortsättningen huvudsakligen styras till tillverkning av material, massa och andra fibrer samt kemikalier – i stället för exempelvis till elproduktion.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum