Vaasan kaupunki - Vasa stad

Enligt Vasaborna bör kollektivtrafiken och cyklingen utvecklas

Dela

Vasa stad har inlett utarbetandet av ett program för hållbar rörlighet. I maj ordnade vi en enkät i anslutning till programmet och med den kartlade vi stadsbornas attityder till och tankar om rörligheten. Enkäten besvarades av totalt 561 personer.

Enkäten kunde besvaras under tiden 9–23.5, antingen elektroniskt på webben eller i pappersversion på samservicepunkterna. Största delen (72 %) av dem som svarade var i åldern 30–60 år och förvärvsarbetande (74 %).

- Fantastiskt att så här många Vasabor svarade på enkäten! Det var positivt att märka att man i Vasa upplever det som viktigt att utsläppen från trafiken minskas, berättar generalplanläggare Jaakko Löytynoja.

Bland dem som svarade utlottades två presentkort på 100 € till cykelservice. Vi kontaktar vinnarna personligen. 

Tätare bussturer skulle göra bussen mera lockande

Av dem som svarade på enkäten uppgav 85 % att de är nöjda med promenadförhållandena och friluftsmöjligheterna på det egna bostadsområdet. Av dem som svarade var 56 % missnöjda med hur kollektivtrafiken fungerar och 90 % var av den åsikten att Vasa stad borde satsa mera än nu på cykling och kollektivtrafik.

- Det här är ett klart budskap om att mera bör satsas på cykling och kollektivtrafik enligt stadsborna, konstaterar gatuplaneringschef Siri Gröndahl.

De som svarade på enkäten fick välja de tre viktigaste faktorerna som å ena sidan mest uppmuntrar till användning av hållbara färdsätt och å andra sidan försvårar användningen av dem. Av dem som svarade upplevde 68 % att tätare kollektivtrafikturer skulle gynna hållbar rörlighet mest. Olämpliga bussrutter eller tidtabeller upplevdes som en utmaning. Hälften var av den åsikten att bättre skötta promenad- och cykelrutter skulle uppmuntra till hållbara färdsätt mest.

Största delen av de fritt formulerade kommentarerna gällde förbättring av cyklings- och kollektivtrafikförhållandena. En del av dem som svarade upplevde oro för att service ska försvinna i centrum och för parkeringssituationen i centrum.

Resultaten av enkäten utnyttjas vid uppgörandet av visionen och målen för Vasas program för hållbar rörlighet. Projektet genomförs av Vasa stad i samarbete med WSP Finland Ab och Traficom. Utarbetandet av programmet fortsätter i augusti i workshopar för stadens tjänstemän, myndigheter och förtroendevalda.

En mer detaljerad sammanfattning av resultaten är bifogad. 

Kontakter

Gatuplaneringschef Siri Gröndahl, siri.grondahl@vasa.fi, tfn +358 40 563 6635

Dokument

Länkar

Om

Vaasan kaupunki - Vasa stad
Vaasan kaupunki - Vasa stad
PL / PB 3
65101 Vaasa

+358 6 325 1111http://www.vaasa.fi

Vasa stad

Alltid soliga Vasa är Nordens energihuvudstad som förenar innovativitet, teknologi, högklassiga tjänster, mångsidigt utbildnings- och kulturutbud och positiv energi.

Följ Vaasan kaupunki - Vasa stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vaasan kaupunki - Vasa stad

Vaskiluotoa kehitetään: uusilla katulinjauksilla erotetaan työpaikka- ja raskaan liikenteen reitit11.12.2019 11:00:00 EETTiedote

Vaskiluodossa Reininkadun alueelle on tulossa muutoksia uuden asemakaavan myötä. Asemakaavaehdotuksessa esitetään, että osa Teollisuuskatua suljetaan liikenteeltä, jotta Wärtsilän teknologiakeskuksen ja logistiikkakeskuksen väliin voidaan rakentaa yhdyskäytävä. Suomen sokerin alueelle osoitetaan uusi liikennereitti Reininkadulta Kaarlentien kautta Teollisuuskadulle.

Vasklot utvecklas: rutterna för trafiken till arbetsplatserna och den tunga trafiken skiljs åt från varandra med nya gatusträckningar11.12.2019 11:00:00 EETTiedote

I och med en ny detaljplan blir det ändringar på Reinsgatans område i Vasklot. I detaljplaneförslaget föreslås att en del av Industrigatan stängs för trafik, så att en förbindelsekorridor kan byggas mellan Wärtsiläs teknologicentrum och logistikcentrum. Till Finska Sockers område anvisas en ny trafikrutt från Reinsgatan via Karlavägen till Industrigatan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum