Valtiokonttori

Ersättning för stängning erbjuds företag för stängning av kundlokaler

Dela

Statskontoret öppnade e-tjänsten för ersättning för stängning onsdagen den 12 maj kl 9.00.

”Det har på grund av ansökningsomgångarna av företagens kostnadsstöd redan samlats mycket kunnande på Statskontoret och därför kunde vi starta upp ansökningen av ersättning för stängning väldigt snabbt när lagen blev färdig”, konstaterar divisionschef Jyri Tapper.

Ett företag kan ansöka om ersättning om stängning om det har ett FO-nummer. Ersättning för stängninggäller för små- och mikroföretag med upp till 49 anställda. Företaget kan få stöd, om de varit tvungna att stänga verksamhetsstället tillfälligt på grund av gällande lag och myndighetsbestämmelser.

Ersättning för stängning gäller för restauranger och annan förplägnadsverksamhet samt t.ex. idrottsplatser, gym, spa och inomhuslekparker. För stora företag planeras sitt eget stöd, vars tidtabell och detaljer kommer att specificeras senare.

Ersättning för stängning kompenserar för oflexibla affärskostnader och till exempel lönekostnader. Ersättning ska sökas inom fyra månader av utgången av den månad när skyldigheten för stängningen av verksamhetsstället upphörde.

Ersättningen är baserad på hur mycket företagets kostnader har varit under februari 2021 och hur stor del av verksamheten som varit stängd. Stödet ersätter inte affärsverksamhetens förluster.

 Kostnadsstöd nu även till nya och små företag

Ansökningen av kostnadsstödets tredje omgång började 27.4. Ansökningen började aktivt och under första veckan kom det sammanlagt 7 312 ansökningar och stöd har hittills betalats för 55 miljoner euro. Under tredje ansökningsomgången har stödet riktats ännu bättre till ensamföretagare och småföretag.

Även nya, efter 1.1.2020 grundade företag är nu i en annan ställning under tredje ansökningsomgången än tidigare. Nya företag i en bransch som hör till statsrådets förordning gällande branscher som omfattas av stödet, kan betalas stöd enligt den genomsnittliga förändringen i omsättningen för branschen i fråga.

Besluten publiceras på Statskontorets webbsida

Ansökningar och beslut om ersättning för stängning samt statistik över utbetalade stöd publiceras på Statskontorets webbsida. Den första rapporten kommer att publiceras strax efter att ansökningen öppnats.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Valtiokonttori
Valtiokonttori
PL 14
00054 VALTIOKONTTORI

https://www.valtiokonttori.fi

Statskontoret är ett ämbetsverk inom finansministeriets förvaltningsområde som grundades 1876. Vi betjänar statsförvaltningen, medborgarna, kommunsektorn, sammanslutningar och företag.

Statskontoret ansvarar för statens upplåning och riskhanteringen av statsskulden. Vi förvaltar lån och räntestöd som staten beviljat samt statsgarantier. Statskontoret ansvarar för handläggningen och utbetalningen av kostnadsstöd och ersättning för nedstängning till företag som lidit skada på grund av coronapandemin. 

Till Statskontorets uppgifter hör dessutom statens koncernredovisning och styrning av ekonomiförvaltningen och betalningsrörelsen. Vi stöder statliga organisationer i omvälvningen i arbetslivet och vi främjar kunskapsbaserad ledning. Till medborgarna beviljar vi bland annat ersättning för skada ådragen i militärtjänst och för brottsskador. 

Följ Valtiokonttori

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Valtiokonttori

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum