Espoon kaupunki - Esbo stad

Esbo ansluter sig till den internationella organisationen MyData Global

Dela

Esbo vill vara med och bygga ett etiskt hållbart digitalt samhälle och dataekonomi. Den så kallade My Data-principen erbjuder nya slags möjligheter för detta arbete.

My Data är ett människocentrerat sätt att administrera och utnyttja personuppgifter och sådana personuppgifter vars utnyttjande individer kan granska och styra.

”Inom stadens tjänster innebär My Data-principen till exempel att invånarna kan använda digitala verktyg med vilka de kan välja om uppgifter om dem får delas mellan olika tjänster i staden, till en annan stad eller exempelvis med företag”, säger projektchef Wilhelmiina Griep.

På så sätt blir stadens verksamhet mer öppen, samtidigt som invånarnas delaktighet stöds. När My Data-principen genomförs innebär det att stadens invånare får med information om vilka uppgifter om dem som finns sparade i stadens system och för vad dessa uppgifter används. Om invånarna ville kunde de ge staden tillstånd att använda uppgifterna också för annat än det ursprungliga syftet, till exempel för forskning och utveckling av tjänster.

”Enligt en invånarenkät som vi gjort är människorna mycket intresserade av att ge tillstånd att använda sina uppgifter för det allmänna bästa. En sådan verksamhet förutsätter förtroende för hur staden handskas med uppgifterna. Jag tycker att det är mycket fint att våra invånare vill delta i att utveckla våra tjänster”, säger Griep.

Genom att gå med i organisationen MyData Global, som främjar utnyttjande av My Data över hela världen, får Esbo stad stöd med att utveckla och ta i bruk de tekniska lösningar och verksamhetsmodeller som behövs. Samtidigt visar Esbo stad sitt stöd för organisationens verksamhet och blir en del av ett internationellt nätverk som möjliggör ömsesidigt lärande.

My Data ger städerna många möjligheter att utveckla tjänster

Esbo stad deltog 2020–2021 i projektet Staden som My Data-operator tillsammans med städerna Helsingfors, Åbo och Uleåborg. Projektet finansierades av Finansministeriet. Som en del av projektet utförde Esbo stad en utredning där man fann över 80 tjänster som kunde få en större verkningsfullhet genom My Data. Det man lärde sig under projektet stärker idén om att staden kunde utnyttja My Data och analytik som baserar sig på My Data för att erbjuda personaliserade tjänster och tjänster som svarar på invånarnas individuella behov.

Ur livskraftens synvinkel kan Esbo stad genom att främja My Data-principerna skapa nya möjligheter till affärsverksamhet för företag. Främjandet av modellen, både i stadens egen verksamhet och i samarbete med stadens partner, försnabbar utvecklingen av lösningar av plattformstyp och uppkomsten av ekosystem som utnyttjar data.

”En smidigare överföring av data över organisationsgränserna snabbar upp tjänsteprocesserna och underlättar samarbetet till exempel mellan staden och det kommande välfärdsområdet”, säger utvecklingschef för informationsledning Piia Wollstén.

Många finländska städer, företag och forskningsinstitut har redan anslutit sig till MyData Global. Bland annat Helsingfors och Tammerfors städer, Aalto-universitetet och Teknologiska forskningscentralen VTT hör till organisationen. Sammanlagt är över 100 organisationer i över 50 länder medlemmar i MyData Global. 

Kontakter

Wilhelmiina Griep
Projektchef för projektet Staden som My Data-operator
wilhelmiina.griep@esbo.fi

Länkar

Om

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

Esbo är en ansvarsfull och human föregångare med fem stadscentrum och nätverksstruktur, där det är bra att bo, lära, arbeta och företaga för alla och där invånaren kan påverka på riktigt.

Facebook

Twitter

Följ Espoon kaupunki - Esbo stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Espoon kaupunki - Esbo stad

Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan nuorisoasiainjaoston kokouksesta 12.5.202212.5.2022 20:02:31 EEST | Tiedote

Nuorisoasiainjaoston kokouksessa esiteltiin Espoon kaupungin koordinoimaa Future Mentors -ohjelmaa, joka on osa Espoon kesäkuussa järjestämää Eurocities-vuosikonferenssia. Ohjelman tavoitteena on saada nuorten ääni paremmin kuuluviin kestävän kehityksen kysymyksissä. Lisäksi kuultiin esittely Vamos Espoon monipuolisesta palvelukokonaisuudesta ja tavoitteellisesta toiminnasta.

Invitation to the media: Eurocities annual conference brings leaders of Europe’s major cities to Espoo on 8-10/06/2022 to tackle climate change6.5.2022 07:10:00 EEST | Press Invitation

Media representatives are warmly welcome to the annual conference of the Eurocities network organised by the City of Espoo on 8-10/06/2022. The conference is the network’s most important annual event, bringing hundreds of European urban actors, EU decision-makers and officials to Espoo. The meeting will be looking at particularly solutions for large and medium-sized cities to combat climate change. The conference is also a boost for Espoo’s business community.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum