Espoon kaupunki - Esbo stad

Esbo bygger en hållbar tillväxt

Jaa

”Esbo, den hållbaraste staden i Europa, bygger välfärd och välstånd i metropolområdet och i hela Finland. Urbaniseringen kräver stora investeringar i infrastruktur och de är en förutsättning för en hållbar tillväxt och för kommande skatteintäkter”, konstaterar stadsdirektör Jukka Mäkelä i sitt budgetförslag.

Fixa skolorna är ett av fullmäktigeperiodens viktigaste mål. Alla skolor och daghem ska ha hälsosamma och fungerande lokaler, det ska inte finnas en enda lokal med inneluftsproblem eller behövas en enda ersättande nödlokal. Under de kommande 10 åren satsar staden på bättre lokaler för skolor och daghem: inom driftsekonomin och investeringarna med sammanlagt över 900 miljoner euro, bland annat genom att utnyttja lösningar för typskolor och typdaghem samt en skolfond. Staden svarar på skolornas och daghemmens lokalbehov genom modellen School as a Service, som redan tillämpats i ett gymnasium på Otnäs campus.

I lokalinvesteringarna betonas skolor och daghem. Under ekonomiplanens första år fullbordas ett daghem och ett bibliotek i Gäddvik, daghem i Karabacka, Vermo, Mattsstråket och Södrikängen samt en ombyggnad av Soukankujan päiväkoti. I stadens byggprogram för åren 2018–2022 ingår fem skolprojekt plus fyra skolprojekt som byggs i bolagsform genom offentlig-privat samverkan.

Esbo investerar över 280 miljoner euro nästa år och sammanlagt 2,7 miljarder euro under de kommande tio åren. Investeringarna omfattar snabbspårvägen Jokerbanan, utvecklingskorridoren längs metron samt de projekt för trafikleder och kollektivtrafik som behövs för utvecklingen av stadscentrumen samt stadsstrukturen.

Antalet invånare i Esbo ökar med nästan 4 900 personer per år. Under januari–september 2017 färdigställdes över 2 500 nya bostäder, det vill säga 1 100 bostäder mer än året innan.  Andelen invånare med andra modersmål än finska eller svenska samt andelen personer över 65 år ökar kraftigt.  Esbo svarar på servicebehovet genom att ordna tjänsterna effektivare med hjälp av digitalisering. Samarbetet med partner fördjupas genom modellen City as a Service (staden som tjänst), som utnyttjar och utvecklar de existerande resurserna för tjänster till invånarna.

Kommunalskattesatsen förblir 18 procent

Kommunalskattesatsen förblir 18 procent och fastighetsskatterna förblir också på samma nivå som år 2017. År 2018 beräknas skatteinkomsterna uppgå till 1 495 miljoner euro, vilket är 1,7 procent mer än prognosen för 2017.

I budgetförslaget har man efter ramskedet lagt till 17 miljoner euro för hela planperioden, bland annat för att hålla timresursen och skolskjutsarna på nuvarande nivå, för ett nytt syskontillägg inom stödet för privat vård, för mentalvård och terapitjänster för barn och unga samt för utveckling av engelskan som språk för myndighetskontakt och av verksamhetsmodellen City as a Service.

Årsbidraget ökar till 191 miljoner euro. Detta är emellertid inte tillräckligt för finansieringen av det omfattande investeringsprogrammet. I slutet av planperioden ökar årsbidraget till målnivån på 270 miljoner euro. Driftsekonomins resultat och soliditeten förstärks under hela ekonomiplanens period.

Staden investerar enligt fullmäktiges beslut i medeltal 280 miljoner euro per år. År 2018 är stadens nettoinvesteringar 287 miljoner euro och stadskoncernens 700 miljoner euro. Stadens lånestock fortsätter att öka under planperioden och överskrider en miljard år 2020. 

Esbokoncernens lånestock ökar under ekonomiplanperioden till 4,6 miljarder euro och den så kallade skattefinansierade, justerade lånestocken till 3,4 miljarder euro. Ökningen av den justerade lånestocken stannar upp år 2020, men lånestocken börjar minska först efter år 2022.

I början av fullmäktigeperioden godkände fullmäktige en ny version av Berättelsen om Esbo, det vill säga stadens strategi.  Enligt den ska Esbo utvecklas ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt hållbart, så att Esbo fortsätter att vara Europas hållbaraste stad. Målen främjas genom att utveckla ledningen, uppställningen av operativa mål, mätningarna och uppföljningen.

Försök med gratis småbarnspedagogik för 5-åringar

Andelen barn som deltar i bildningssektorns småbarnspedagogik ökar och staden utför ett försök med gratis småbarnspedagogik för 5-åringar. Inlärningsresultaten är de bästa i huvudstadsregionen. Gymnasierna är konkurrenskraftiga och samarbetet med utbildningen på högre nivå är intensivt. Studiegarantin fungerar. Staden satsar på att förhindra utslagningen av unga, till exempel ger Navigatorn-huset multiprofessionellt information, hjälp och stödtjänster för unga vuxna. Elevvården utvecklas bland annat i samarbete mellan de sex stora städerna. 

Antalet barn med andra modersmål än finska och svenska ökar inom småbarnspedagogiken och skolan. Kulturernas mångfald beaktas inom tjänsterna. Tjänsterna med låg tröskel utökas.

Ett attraktivt kultur- och idrottsutbud ökar stadens livskraft. Esko skapar ett program för toppidrott och motion. Skärgårdsmuseet på Pentala öppnas.

Målnivån för bildningssektorns serviceutbud och servicenätverk definieras och verkställandet inleds. Nya slag av inlärningsförhållanden utvecklas och lokaler utnyttjas på ett innovativt och effektivt sätt.  Nya digitala tjänster ger en mångsidigare serviceproduktion.

Hälsostationernas telefontjänst utvidgas, äldre får smidigt hemvård och andra tjänster

Hälsostationerna betjänar ännu smidigare än förr, då man inför ett gemensamt servicenummer som betjänar kl. 7–18. Vid brådskande ärenden kommer man genast till mottagningen och i icke-brådskande ärenden inom 10 dygn. Nya elektroniska tidsboknings-, egenvårds-, och distanstjänster tas i bruk. Målet är att minst 90 procent av klienterna är nöjda med den tjänst de fått.

De äldre kan bo tryggt i hemmet. Äldre som skrivits ut från sjukhus samt nya hemvårdsklienter erbjuds vid behov en rehabiliterande bedömningsperiod. Under denna period finner man de tjänster som bäst stöder klientens egna resurser. Man ägnar allt mer uppmärksamhet åt smärtlindring för hemvårdens klienter. För att minska på ensamheten bland äldre ordnas rikligt med gruppverksamhet och gratis evenemang. Verksamheten Seniori-Vamos utvidgas. Äldre som inte längre kan bo hemma kan flytta till serviceboende inom tre månader.

Familjernas behov besvaras snabbt. Det är lätt och snabbt att få hjälp även med små problem, i den normala vardagsmiljön – hemma, i daghemmet, i skolan – vilket minskar behovet av tyngre tjänster. Behovet av tjänster utvärderas och en klientplan dras upp tillsammans med familjen. Vid behov utses en egen kontaktperson för familjen.

Personer med funktionsnedsättning lever ett vanligt liv, deltar och har hobbyer samt får sina ärenden smidigt skötta. Det är lättare att få kontakt med kundservicen. Boendetjänsterna blir mångsidigare när lättare boende erbjuds vid sidan av vårdboende med heldygnsomsorg.

Nya boendeserviceenheter blir färdiga i Alberga och Esbo centrum.

 Ett koldioxidneutralt Esbo år 2030

Esbos klimatprogram uppdateras så att staden är koldioxidneutral före år 2030. Den hållbara tillväxten förstärks genom smidiga trafiklösningar, hållbara lösningar inom byggande och energi, genom en utveckling av kretsloppsekonomi, genom att bevara naturens mångfald och förbättra naturnyttornas kvalitet. Ett tätt byggande längs med spårvägarna möjliggör en hållbar livsstil. Kollektivtrafiken ska bli smidig, vilket leder till att dess andel av trafiken ökar.

Tillväxten riktas speciellt till områdena kring metron, Jokerbanan och stadsbanan. Samtidigt främjas ett tätt och högt byggande intill spårvägarna och stadsmässigheten i trafikens knutpunkter förstärks.

Bostadsproduktionen i Finno inleds i Djupsundsbäckens område 2018 och byggandet av kommunalteknik i området fortsätter.  Finno byggs under de följande 15–20 åren.

I Mattby har Tunnparkens område planlagts för boende, tjänster och rekreation, och här placeras av stadens projekt bland annat Mattbys simhall, som blir färdig 2021.

Ytterligare upplysningar:

stadsdirektör Jukka Mäkelä, tfn 046 877 3953

ekonomiplaneringsdirektör Pia Ojavuo, tfn 043 826 9139

tekniska direktören Olli Isotalo, tfn 050 593 3359

omsorgsdirektör Juha Metso, tfn 050 532 7321

bildningsdirektör Aulis Pitkälä, tfn 043 827 1105

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Liitteet

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad

Upeat valoteokset loistavat Espoossa lokakuun viimeisenä viikonloppuna17.10.2018 14:44Tiedote

Espoossa nautitaan jälleen upeasta valotaiteesta, kun Tapiolan keskuksen ympäristöön levittäytyy näyttäviä teoksia lokakuun viimeisenä viikonloppuna. Taiteilijoiden Alexander Reichsteinin, Timo A. Aallon, Lotta-Pia Kallion, Teemu Salosen ja Jarkko Lievosen teokset tuovat esiin valotaiteen monimuotoisuuden ja erilaiset esitystavat modernissa kaupunkiympäristössä. Mukana myös valokontti, jossa pääsee itse toteuttamaan oman valotaideteoksen.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme