Espoon kaupunki - Esbo stadEspoon kaupunki - Esbo stad

Esbo får sitt första kulturmiljöprogram – den växande staden värnar om sina kulturmiljöer

Dela
Esbo stads första kulturmiljöprogram är färdigt. I programmet presenteras riktlinjer för hur miljöns särdrag kan identifieras, bevaras och utnyttjas. Dessutom utökar programmet invånarnas välbefinnande och stärker deras identitet som invånare på en viss plats. Programmet gäller fram till slutet av 2025, varefter det uppdateras.
Kulturmiljöerna bidrar till invånarnas välbefinnande och stärker deras identitet som invånare på en viss plats. På bilden Mattby invånarpark. Bild: KAMU Esbo, Jussi Helimäki.
Kulturmiljöerna bidrar till invånarnas välbefinnande och stärker deras identitet som invånare på en viss plats. På bilden Mattby invånarpark. Bild: KAMU Esbo, Jussi Helimäki.

 ”I en snabbt växande och föränderlig stad är det mycket viktigt att värna om kulturmiljöer. Både nya och långvariga invånare värdesätter sin närmiljö och värnar om den som en källa till välbefinnande och en hörnsten i deras identitet”, säger KAMU Esbo stadsmuseums serviceenhetschef Riitta Kela.

Riktlinjerna ur Esbo stads kulturmiljöprogram är:

  • Invånarna och stadens aktörer är medvetna om kulturmiljön, och information om kulturmiljön är tillgänglig för alla.
  • Kulturmiljön i Esbo värnas tillsammans med stadens invånare.
  • I Esbo bygger det hållbara kulturmiljöarbetet på ett smidigt internt samarbete i staden.
  • I Esbo underhålls och stärks kulturmiljöns och den anknytande naturens gemensamma värden.
  • Kulturmiljöarbetet i Esbo utnyttjar hållbara resurser

Kulturmiljöprogrammet är ett redskap som skapades i samarbete mellan stadens olika aktörer. Det är avsett för alla i Esbo stad som jobbar med eller värnar om kulturmiljöer samt för invånare i staden som är intresserade av kulturmiljöer. Programmet finns på webbsidan för Esbos kulturmiljöprogram:  Esbos kulturmiljöprogram | Kulturmiljön i Esbo | Esbo stad

Omfattande utredning om kulturmiljöerna i Esbo

Stadsplaneringscentralen i Esbo håller just nu på att jobba med att skapa en helhetsbild av kulturmiljöernas värden i Esbo. Utredningarna genomför kulturmiljöprogrammet och stöder generalplanearbetet som tar sikte på år 2060. Helheten blir en del av beredningsarbetet för den generalplan som nu är under arbete.

Arbetet består av tre delar:

  • Lokalt identifierade värdefulla kulturmiljöområden
  • De historiska vägarna i de södra delarna av Esbo
  • En precisering av de regionalt betydande kulturmiljöerna på generalplanenivå.

Esbos generalplan 2060 är en översiktlig plan för markanvändning och trafik, som täcker hela staden. I planen beslutas på en allmän nivå om i vilket håll stadens utveckling ska gå, hur detta ska ske och vad man kommer att prioritera. Generalplanen grundar sig på Esbo stads strategi, Berättelsen om Esbo. Planen blev anhängig hösten 2022 och stadsstyrelsen godkände dess mål (på finska) i mars 2023. Utkastet ställs ut år 2024.

Esbos kulturmiljöprogram | Kulturmiljön i Esbo | Esbo stad.

Generalplanen.

Nyckelord

Kontakter

Esbos kulturmiljöprogram:
Kirsi Ojala, gemenskapsmanager, KAMU Esbo stadsmuseum, tfn 040 636 8416, kirsi.ojala@esbo.fi


Kulturmiljöutredningar som en del av Esbo generalplan:
Paula Kangasperko, arkitekt, Esbo stadsplaneringscentral, tfn 043 824 5357, paula.kangasperko@esbo.fi

Bilder

Kulturmiljöerna bidrar till invånarnas välbefinnande och stärker deras identitet som invånare på en viss plats. På bilden Mattby invånarpark. Bild: KAMU Esbo, Jussi Helimäki.
Kulturmiljöerna bidrar till invånarnas välbefinnande och stärker deras identitet som invånare på en viss plats. På bilden Mattby invånarpark. Bild: KAMU Esbo, Jussi Helimäki.
Ladda ned bild

Om

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

KAMU Esbo stadsmuseum värnar, undersöker och bevarar Esbos och Esbobornas historia och kulturtradition. Idag består museifamiljen av KAMU i utställningscentret WeeGee, Glims gårdsmuseum, Skolmuseet Lagstad, Villamuseet Villa Rulludd och Pentala skärgårdsmuseum.

espoonkaupunginmuseo.fi | kulttuuriespoo.fi

Följ Espoon kaupunki - Esbo stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Espoon kaupunki - Esbo stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum