Espoon kaupunki - Esbo stad

Esbo intensifierar övervakningen av vårdhemmen

Dela

Esbo stads social- och hälsovårdsnämnd gick igenom processen för tillsynen av vård och omsorg och situationen i enheterna som övervakas vid ett extra möte 8.2.2019. I merparten av vårdhemmen är situationen god och de boende har gett positiv respons. Nu vill man fokusera på de saker som kan förbättras.

Man vill på så sätt säkra att övervakningen är effektiv och att missförhållanden korrigeras snabbt.

Alla de av staden godkända producenterna av vårdboende har förbundit sig att följa servicekonceptet, där minimikraven på tjänsterna definieras. I merparten av vårdhemmen är situationen god och de boende har gett positiv respons i de enkäter som utförs två gånger per år.

Mera tillsynsbesök i vårdhemmen och intensivare uppföljning

Nu vill man fokusera på de saker som kan förbättras. Därför kommer inspektionerna att öka och tillsynsplanen att uppdateras. Social- och hälsovårdsnämnden kommer att intensivare följa med följande mätare:

 • antalet reklamationer
 • åtgärder på grund av reklamationerna
 • de anmärkningar till och sanktioner för serviceproducenterna som utfärdats
 • åtgärder för att rätta till missförhållanden
 • anmälda och oanmälda tillsynsbesök och platser där intensifierad tillsyn utförs.

Nämnden föreslog också att ett samarbetsforum eller liknande upprättas. I forumet kan staden, serviceproducenterna och de boendes anhöriga tillsammans utveckla verksamheten och rapportera om missförhållanden. Dessutom utreds om nämnden kan följa upp serviceproducenternas mätare av personalens hälsa i vårdhemmen. Hur uppföljningen ska gå till behandlas av nämnden 21.3.2019.

– ”Nämnden tycker det är viktigt att öka tillsynsbesöken och att nämnden oftare skulle få en rapport om missförhållandena och hur de åtgärdas. Dessutom är det viktigt att öka de boendes, de anhörigas och personalens möjligheter att delta i utvecklingen av tjänsterna och att tröskeln för att föra fram missförhållanden sänks”, konstaterar social- och hälsovårdsnämndens ordförande Saara Hyrkkö

– ”Vi intensifierar tillsynen av vård och omsorg om seniorer i gott samarbete med nämnden. Det är bra att avvikelser avslöjas och att frågorna behandlas noggrant”, säger omsorgsdirektör Juha Metso.

De nya principerna för upphandlingen av boendetjänster tas i bruk nästa år

Social- och hälsovårdsnämnden godkände nya principer för upphandling av vårdhem i december 2018. Upphandlingen äger rum 2019 och de nya tjänsterna tas i bruk 1.1.2020. Vid beredningen av upphandlingen låter man både invånarna och serviceproducenterna komma till tals. De nya upphandlingsprinciperna:

 • Den boende kan mera än idag välja bland vårdhemmen, oberoende av den boendes inkomster och förmögenhet.
 • Staden som beställare bestämmer vilka tjänster som ska erbjudas och minimikraven på tjänsternas kvalitet. Staden betalar samma ersättning för samma tjänst till alla vårdhem. Miniminivån motsvarar de boendes behov av tjänster.
 • Vårdhemmen konkurrerar om kvalitet och god klientupplevelse.
 • Uppgifterna om vårdhemmens kvalitet och de boendes respons är lätt tillgängliga och jämförbara.
 • Staden upphandlar tjänster på både finska och svenska.
 • När vårdhemstjänsterna upphandlas, tillämpas anmälningsförfarande. Vårdhemmens anmälan om intresse gäller tillsvidare. De vårdhem som fyller stadens villkor godkänds.
 • Den boende betalar en klientavgift till staden och en hyra till vårdhemmet.
 • När boendetjänsterna upphandlas enligt den nya modellen har staden som beställare god kontroll över kostnadsutvecklingen.
 • Vårdhemmen ska uppvisa ekonomiskt och socialt samhällsansvar.  
 • Upphandlingen bereds i samarbete med kommunerna i västra Nyland. Målet är att kommunerna i fortsättningen har enhetliga servicekoncept och upphandlingsförfaranden. Varje kommun fattar emellertid självständigt besluten vid upphandlingen.

Ytterligare upplysningar:
Esbo stads social- och hälsovårdsnämnds ordförande Saara Hyrkkö, tfn 040 719 7604
Esbo stads omsorgsdirektör Juha Metso, tfn 050 532 7321 

Om

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

Esbo är en ansvarsfull och human föregångare med fem stadscentrum och nätverksstruktur, där det är bra att bo, lära, arbeta och företaga för alla och där invånaren kan påverka på riktigt.

Facebook

Twitter

Följ Espoon kaupunki - Esbo stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Espoon kaupunki - Esbo stad

Espoo Visual Festival on uusi kolmipäiväinen visuaalisen taiteen tapahtuma upeassa Träskändan puistossa ja kartanossa23.8.2019 08:00:00 EESTTiedote

Espoo Visual Festival järjestetään perjantaista sunnuntaihin 13.-15.9.2019 klo 19-23. Tänä vuonna Träskändan puistossa ja kartanossa järjestettävä tapahtuma esittelee 12 ajankohtaista kotimaista ja kansainvälistä visuaalisen taiteen teosta ja taiteilijaa. Ensimmäisenä vuotena tapahtuman painopiste on valo-, ääni- ja mediataiteessa.

Befolkningen i Esbo ökar i rekordtakt, skatteinkomstutvecklingen är osäker22.8.2019 15:19:15 EESTTiedote

Stadsstyrelsen behandlar stadens andra delårsrapport måndag 26.8. Enligt den ökar befolkningen i Esbo snabbt. Under de senaste 12 månaderna har invånarantalet ökat med 6 000 personer, medan den normala ökningen är cirka 4 000–5 000 nya invånare per år. Från början av 2019 är ökningen redan 3 260 personer. Arbetslöshetsgraden är 8,4 procent, det vill säga 0,3 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Espoon väestö kasvaa ennätystahtia, verotulojen kehityksessä epävarmuutta22.8.2019 15:15:39 EESTTiedote

Kaupunginhallitus käsittelee kaupungin 2. osavuosikatsausta maanantaina 26.8. Sen mukaan Espoon väestö kasvaa nopeasti. Viimeisen 12 kuukauden aikana asukasmäärä on kasvanut 6 000 henkilöllä, kun normaali vuosikasvu on noin 4 000 - 5 000 uutta asukasta. Vuoden 2019 alusta lukien kasvua on jo 3 260 henkilöä. Työttömyysaste on 8,4 % eli 0,3 prosenttiyksikköä parempi kuin vuotta aikaisemmin.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum