Espoon kaupunki - Esbo stad

Esbo stad förbereder sig på att sälja Esbo sjukhus fastighet – sjukhusets verksamhet fortsätter som förut

Dela

Esbo stad har på grund av verkställandet av vårdreformen berett försäljningen av Esbo sjukhus fastighet till LähiTapiola Yhteiskuntakiinteistöt Suomi Ky. Köpebrevet har undertecknats villkorligt och köpet genomförs om Esbo stadsstyrelse godkänner det. Stadsstyrelsen behandlar ärendet vid sitt sammanträde den 10 januari.

Esbo stad säljer Esbo sjukhus fastighet på adressen Karvasbackavägen 6 till LähiTapiola Yhteiskuntakiinteistöt Suomi Ky, förutsatt att stadsstyrelsen godkänner köpet. Bilden: Kuvatoimisto Kuvio Oy
Esbo stad säljer Esbo sjukhus fastighet på adressen Karvasbackavägen 6 till LähiTapiola Yhteiskuntakiinteistöt Suomi Ky, förutsatt att stadsstyrelsen godkänner köpet. Bilden: Kuvatoimisto Kuvio Oy

Beredningen av försäljningen av Esbo sjukhus aktiestock har huvudsakligen gjorts under hösten 2021. Kravet på köpet var att den nya ägaren ska ha lokal förvaltning i Finland. Det kom in tio anbud, varav sex gick vidare till den andra omgången.

Det fanns även ett stort internationellt intresse för försäljningsobjektet. Den inhemska placeringsfonden med omfattande ägarunderlag klarade sig i en hård internationell konkurrens. Placerare i LähiTapiola Yhteiskuntakiinteistöt Suomi Ky är Keva, LokalTapiola, Statens pensionsfond, Kyrkans pensionsfond och Eläkekassa Verso.

Den skuldfria köpesumman för aktierna är 295 miljoner euro. Vid köpet överförs företaget som äger byggnaden med arrenderätt till den nya ägaren.

År 2023 överförs hyresavtalet till Västra Nylands välfärdsområde

Stadens affärsverk Esbo lokaler har berett ett hyresavtal för lokalerna med LähiTapiola Yhteiskuntakiinteistöt Suomi Ky om uthyrning av Esbo sjukhus lokaler, under förutsättning att köpet genomförs. Om köpet genomförs hyr Esbo lokaler vidare lokalerna för att användas av välfärds- och hälsosektorn. Från ingången av 2023, då ansvaret för att ordna social- och hälsovård i och med vårdreformen överförs från kommunerna till välfärdsområdena, överförs hyresavtalet tilll Västra Nylands välfärdsområde.

Hyresavtalet är för 20 år och efter det har hyresgästen möjlighet att förlänga hyresperioden tre gånger i perioder på fem år.

Hyresvärden ansvarar för ombyggnad och förnyelser, med undantag för anordningar som hänför sig till fastighetens sjukhusverksamhet. Köpet föranleder inga ändringar i Esbo sjukhus verksamhet, utan den fortsätter som förut. Affärsverket Esbo lokaler svarar för underhållet av sjukhuset tillsammans med nuvarande avtalsleverantörer.

Lokalerna som hyrs av Esbo lokaler omfattar cirka 80 procent av de uthyrbara lokalernas yta. Andra hyresgäster är HUS Lokalcentral, Jorvs apotek och R-kioski.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Esbo stad säljer Esbo sjukhus fastighet på adressen Karvasbackavägen 6 till LähiTapiola Yhteiskuntakiinteistöt Suomi Ky, förutsatt att stadsstyrelsen godkänner köpet. Bilden: Kuvatoimisto Kuvio Oy
Esbo stad säljer Esbo sjukhus fastighet på adressen Karvasbackavägen 6 till LähiTapiola Yhteiskuntakiinteistöt Suomi Ky, förutsatt att stadsstyrelsen godkänner köpet. Bilden: Kuvatoimisto Kuvio Oy
Ladda ned bild

Länkar

Om

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

Esbo är en anvarsfull och human föregångare med fem stadscentrum
och nätverksstruktur, där det är bra at bo, lära, arbeta och företaga
för alla och där invånaren kan påverka på riktigt.

Facebook

Twitter

Följ Espoon kaupunki - Esbo stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Espoon kaupunki - Esbo stad

Felaktiga uppgifter om coronabegränsningar sprids i Esbo stads namn20.1.2022 16:12:59 EET | Tiedote

Det har skickats felaktiga uppgifter om coronabegränsningar till evenemangsarrangörer från en Gmail-adress som skapats i Esbo stads namn. Meddelanden har skickats åtminstone till arrangörer av vinteridrottstävlingar och de innehåller flera felaktiga påståenden. Åtminstone en del av meddelandena har undertecknats av ”Espoon koronaviruksen ennaltaehkäisytiimi” (”Esbos team för förebyggande av coronaviruset”).

Nuori Espoo kutsuu kaikki espoolaiset nuoret kulttuurin ja taiteen harrastajat osallistumaan Nuori Kulttuuri On Air -taidetapahtumaan: videohaku auki 1.-18.2.2022, pääkaupunkiseudun livetapahtuma Suvilahden Tiivistämöllä lauantaina 7.5.202220.1.2022 16:11:13 EET | Tiedote

Nuori Kulttuuri On Air on monipaikkainen nuorten taidetapahtuma. Tapahtuma käynnistyy videokatselmuksella, jonka hakuaika on 1.-18.2.2022. Kaikki hakuajan puitteissa lähetetyt teokset pääsevät Digistagelle Nuori Kulttuuri -alustalle. Tapahtuma huipentuu On Air -päivänä 7.5.2022, joka koostuu kuudesta eri puolilla Suomea järjestettävästä satelliittitapahtumasta. On Air -päivän iltana nuoret ympäri Suomen yhdistyvät livestriimillä omista tapahtumistaan yhdeksi juhlivaksi kokonaisuudeksi parin tunnin ajaksi.

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan päätöksiä 19.1.202219.1.2022 21:30:44 EET | Tiedote

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta hyväksyi vuoden ensimmäisessä kokouksessaan keskiviikkona 19.1.2022 muun muassa hyvinvoinnin ja terveyden toimialan tulosyksiköiden käyttösuunnitelmat, järjestö- ja kohdeavustukset vuodelle 2022 sekä Länsi-Uudenmaan yhteiset ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen asiakkuuskriteerit. Lisäksi lautakunta kuuli ajankohtaiskatsaukset kuljetuspalvelujen tilanteesta, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen perustamisesta ja erityisesti sen ICT-valmistelun tilanteesta sekä koronatilanteesta Espoossa.

Tiedote Kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 19.1.202219.1.2022 20:52:48 EET | Tiedote

Kasvun ja oppimisen lautakunta antaa lausunnon Tapiolan päiväkodin peruskorjauksen hankesuunnitelmasta Kasvun ja oppimisen lautakunta toteaa lausuntonaan Tapiolan päiväkodin teknisen peruskorjauksen hankesuunnitelmasta, että hankesuunnitelmassa otetaan huomioon näkemys hyvästä varhaiskasvatusympäristöstä eikä suunnitelmaan ole huomauttamista. Keskeisellä paikalla sijaitseva kulttuurihistoriallisesti merkittävä päiväkoti halutaan säilyttää nykyisessä toiminnassa. Rakennus on suojeltu kulttuurihistoriallisten sekä rakennustaiteellisten tai kaupunkikuvallisten arvojen vuoksi, eikä sitä saa purkaa. Suojelutarve vaikuttaa merkittävästi myös korjausten suunnitteluun. Varhaiskasvatuksen palveluverkon näkökulmasta päiväkoti on tarpeellinen säilyttää alueella. Varhaiskasvatusikäisen väestön määrä kasvaa lähialueella vuoteen 2030 mennessä noin 200 lapsella ja Otaniemen puolella noin 480 lapsella. Lähialueella on myös pieniä tiloja, joista pyritään mahdollisuuksien mukaan luopumaan. Lähistölle ei

Kesätyökeskiviikoista vinkkejä kesätyön hakuun, kesäsetelit jakoon helmikuussa - Espoon kaupungin nuorisopalvelut tarjoaa tukea nuorten kesätyöllistymiseen19.1.2022 15:32:53 EET | Tiedote

Espoon kaupungin nuorisopalveluiden tehtävä on tukea nuorten hyvinvointia erilaisissa elämäntilanteissa. Kesätyö on tärkeä osa nuoren elämää ja aktiivinen kesätyöhaku on jo käynnissä. Nuorisopalvelut tarjoaa tietoa ja tukea kesätyön hankkimiseen liittyen. Tammikuun lopulla alkavat kesätyökeskiviikot paneutuvat kesätyön hakuun liittyviin käytännön kysymyksiin ja asioihin. Kesäseteli kannustaa yrityksiä ja yhteisöjä palkkaamaan nuoria kesätöihin, Nuori Espoo Yritysseteli ja TAT Kesäyrittäjä taas kannustavat nuoria yrittäjyyteen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum