Espoon kaupunki - Esbo stad

Esbo strävar efter hållbar markanvändning före år 2060

Dela

Befolkningen i huvudstadsregionen ökar kraftigt, och en stor del av tillväxttrycket riktar sig mot Esbo. Staden börjar nu utarbeta generalplanen, som ligger till grund för styrningen av tillväxten och ramvillkoren. I det första skedet sätts målen för planen upp. Med hjälp av generalplanen förutses och sätts kursen för stadens utveckling.

Generalplanen påverkar inte stadens byggande direkt, utan styr den mer detaljerade planläggningen, såsom detaljplaneringen.   Bild: Antti Kangassalo
Generalplanen påverkar inte stadens byggande direkt, utan styr den mer detaljerade planläggningen, såsom detaljplaneringen.   Bild: Antti Kangassalo

”Generalplanen behövs för att vi ska kunna styra stadens utveckling på lång sikt”, säger stadsmiljödirektör Olli Isotalo.

”Boende, service, trafik, näringar och arbetsplatser samt rekreation, naturvärden och klimatfrågor måste sammanjämkas så att staden totalt sett fungerar.” 

Beredningen av generalplanen startar den 7 september 2022, när planen kungörs som anhängiggjord. I det första skedet sätts målen för planen upp: vilka frågor bör vi komma överens om i generalplanen, så att Esbos tillväxt kan genomföras på ett hållbart sätt fram till år 2060? Stadsstyrelsen fattar beslut om målen för generalplanen i början av 2023. 

Generalplanen färdigställs under följande fullmäktigeperiod, och därefter är tanken att den ska uppdateras.

”Generalplanen är ett redskap som staden använder för att förverkliga Berättelsen om Esbo, stadens strategi, inom markanvändningen. Världen förändras nu så snabbt att även generalplanen måste leva i tiden”, säger Isotalo.  

Generalplanen bereds genom omfattande samarbete 

Generalplanen är en allmän plan, som styr detaljplaneringen och ännu mer detaljerad planering och byggande. Generalplanen genomförs i regel via detaljplaneringen, som har en egen berednings- och deltagandeprocess. I Esbo startar detaljplaneringen i allmänhet på initiativ av en markägare.  

”I generalplanen kommer vi överens om ramarna för stadens tillväxt och utveckling”, säger generalplanechef Essi Leino vid stadsplaneringscentralen.

”Arbetet är omfattande och blir färdigt stegvis. I planeringens olika skeden samarbetar vi med invånarna och beslutsfattarna, myndigheterna och andra intressenter.”  

Invånarnas syn på utvecklingen av Esbo och deras egna hemtrakter har sammanställts med hjälp av den omfattande enkäten Mitt Esbo på kartan, som genomfördes år 2020, och evenemangsserien Vårt Esbo 20X0, som ordnades våren 2022. Under hösten kan invånarna delta i beredningen av målen vid invånarmöten, som ordnas i biblioteket i Iso Omena den 27 oktober samt i biblioteket i Sello och på distans den 16 november 2022.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Generalplanen påverkar inte stadens byggande direkt, utan styr den mer detaljerade planläggningen, såsom detaljplaneringen.   Bild: Antti Kangassalo
Generalplanen påverkar inte stadens byggande direkt, utan styr den mer detaljerade planläggningen, såsom detaljplaneringen.   Bild: Antti Kangassalo
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Länkar

Om

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

Esbo är en anvarsfull och human föregångare med fem stadscentrum
och nätverksstruktur, där det är bra at bo, lära, arbeta och företaga
för alla och där invånaren kan påverka på riktigt.

Facebook

Twitter

Följ Espoon kaupunki - Esbo stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Espoon kaupunki - Esbo stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum