Espoon kaupunki - Esbo stad

Esbo utvidgar verksamheten vid kunskapscentret till högutbildade invandrare – ”Vi vill hitta en lösning på en situation där kompetens kastas bort”

Dela

Kunskapscentrum Omnia har ända sedan det grundades stött sina klienter i utveckling av yrkeskompetensen. Nu används liknande tjänster för högskoleutbildade invandrares behov.

Esbos kunskapscentrum för högutbildade invandrare inleder sin verksamhet i mars. I kommunförsöket överförs ansvaret för 18 000 arbetssökande till Esbo stad, av dessa har hälften främmande modersmål. En tredjedel av dem är högutbildade. Med verksamheten vid kunskapscentret för högutbildade invandrare strävar man efter att tillsammans med högskolorna i trakten erbjuda sådan service som stöder sysselsättning motsvarande kompetensen. Tjänster erbjuds åt såväl arbetssökande som arbetsgivare. 

Enligt Esbos chef för invandringsfrågor Teemu Haapalehto finns det ett tydligt behov av det nya kunskapscentret: 

”Enligt undersökningar har personer med utländsk bakgrund svårare att hitta sysselsättning som motsvarar deras kompetens. Idag blir samhället utan den kompetens som arbetstagaren skaffar sig på högskolan. Vi vill hitta en lösning på en situation där kompetens kastas bort.” 

Mångfald är viktigt 

Inom många branscher råder brist på kompetent arbetskraft. I Finland finns många internationella experter vars sakkunskap och nätverk ännu inte helt utnyttjas för företagens tillväxt och innovationsverksamhet.  

Mångfald och inkludering är framgångsfaktorer för framtidens affärsverksamhet. För att utveckla framgångsfaktorerna erbjuder kunskapscentret företagsklienter stöd för ledning av team med mångfald och kostnadsfria rekryteringstjänster som en del av tjänsterna i Business Espoo-nätverket som samlar företagstjänster.  

Utan internationell rörlighet krymper Finlands arbetsföra befolkning. Vi behöver arbetskraftsinvandring och bättre möjligheter för dem som redan finns i Finland att få ett arbete motsvarande sin kompetens. På det sättet kan man stöda företagens och arbetsgivarnas internationalisering och tillväxt”, säger Haapalehto. 

Den riktade tjänsten tillhandahåller nätverk och support 

Enligt projektchefen Olga Silfver attraherar Finland arbetstagare genom sina innovationsmöjligheter och sin högklassiga utbildning, men man måste också hålla kvar den internationella arbetskraften: 

”Om en specialist känner sig stå utanför arbetsmarknaden räcker inte dessa attraktionsfaktorer. Vi förlorar internationella specialister till länder som erbjuder bättre möjligheter att få jobb.” 

Med den nya tjänsten är det möjligt att stöda högutbildade klienter ännu effektivare. 

”Vi har till slut fått en service som erbjuder riktade nätverk och tjänster till högutbildade invandrare som söker jobb. Våra klienter får personligt stöd och coachning för att söka jobb, av företagskoordinatorer och karriärvägledare, som känner till sina klienters utmaningar och tjänsteutbudet i hela huvudstadsregionen”, säger Silfver.

Nyckelord

Kontakter

Teemu Haapalehto, Chef för invandringsfrågor, Esbo stad, 046 877 3200, teemu.haapalehto@espoo.fi

Olga Silfver, Projektchef, Kunskapscentrum för Högutbildade Invandrare, tfn 040 639 4895, olga.silfver@espoo.fi

Länkar

Om

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

Esbo är en ansvarsfull och human föregångare med fem stadscentrum och nätverksstruktur, där det är bra att bo, lära, arbeta och företaga för alla och där invånaren kan påverka på riktigt.

Facebook

Twitter

Följ Espoon kaupunki - Esbo stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Espoon kaupunki - Esbo stad

Jokaiselle jatko-opiskelupaikka – haku Espoon lukioihin ja ammatilliseen koulutukseen ollut vilkasta9.4.2021 16:19:22 EEST | Tiedote

Espoon kaupungin suomenkielisiin lukioihin on tänä keväänä ensisijaisia hakijoita yhteensä 2 527. Viime vuonna hakijoita oli 2 170, joten hakijoiden määrä nousi 16,5 %. Viime vuonna hakijamäärä nousi 8,3 %. Aloituspaikkoja kohden ensisijaisia hakijoita on 1,28 (vuonna 2020 vastaava luku oli 1,19). Myös Omnian ammatillisen koulutuksen hakijamäärä kasvoi. Ruotsinkielisen Mattlidens gymnasiumin hakijamäärä edelleen korkea. Kaikille nuorille tarjotaan jatkopaikka.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum