Espoon kaupunki - Esbo stad

Esbos ekonomiska förhandlingar avslutades

Dela

Förhandlingarna mellan ordförandena för fullmäktigegrupperna om programmet En ekonomiskt hållbar stad utmynnade i ett avtal som omfattar fullmäktigegrupperna med undantag av De gröna, Vänsterförbundet och Blå fullmäktigegruppen. Enligt avtalet eftersträvas balans i ekonomin under fem år genom att ökningen av driftsutgifterna och personalstyrkan bromsas upp, investeringskostnaderna minskas, inkomsterna ökas och fastigheter och lokaler som ägs av staden säljs.

Driftsekonomin balanseras med 147 miljoner euro under fem år. Investeringskostnaderna minskas med minst 10 procentenheter genom att investeringsprogrammets omfattning och kvalitet justeras och ett årligt tak på 250 miljoner euro fastställs. Den allmänna fastighetsskattesatsen höjs med 0,07 %.

Programmets effekter bedöms årligen i samband med ramförhandlingarna. Om programmet för anpassning av ekonomin inte har vänt obalansen mellan stadskoncernens utgifter och inkomster före hösten 2022, granskas också en ökning av anpassningen och en höjning av kommunalskatten. Under programperioden granskas också användningen av stadens fonder.

Ökningen av stadens personalstyrka stävjas genom omorganiseringar av uppgifterna och digitalisering samt genom att processerna och ledningen utvecklas. Innehållet i det nuvarande personalavtalet ses över i fråga om social- och hälsovårdsreformen och digitaliseringsprojekten. Distansarbete möjliggörs också efter undantagsläget på grund av coronaviruset för att göra arbetet smidigare och minska lokalbehovet. Kortvariga vikariat minskas.

Inom bildningssektorn är målet en enhetlig väg för tillväxt och lärande. Kommuntillägg för hemvårdsstöd betalas i fortsättningen 160 euro per månad för barn under 2,5 år. Beslut om kommuntilläggets fortsättning fattas när regeringens reform av familjeledigheterna träder i kraft. Inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen genomförs en servicenätsreform. Den privata tjänsteproduktionens andel av småbarnspedagogiken höjs genom att ta i bruk en servicesedel. Tillträde till utbildning på andra stadiet underlättas. I nya skolor och daghem införs kostnadseffektiva typlösningar och standardutrustning.

En del av de krävande socialtjänsterna, där marknadspriset har stigit till ett dyrare pris än den egna produktionen, ska skötas av staden. Inom hemvården av äldre ökas den direkta kundservicens andel genom att verksamheten utvecklas. Hälsostationernas verksamhet effektiviseras och nya digitala tjänster tas i bruk. Samåkning tas i bruk i fråga om färdtjänst.

Trots investeringstaket strävar man efter att genomföra ombyggnadsprojekten enligt den planerade tidtabellen.  Stadsstrukturen och servicenätet utvecklas totalekonomiskt. Med hjälp av verksamhetsmodeller av typen Staden som tjänst minskas behovet av nya investeringar och effektiviseras den gemensamma användningen av befintliga lokaler.

Stadsstyrelsen beslutade i maj att staden tar fram produktivitets- och anpassningsprogrammet En ekonomiskt hållbar stad, genom vilket Esbos produktivitet och ekonomiska balans systematiskt förbättras åren 2020–2025. Beslut om programmet ska fattas i samband med fullmäktiges beslut om budgetram och skattesatser i oktober 2020.

Utan anpassningsåtgärder skulle Esbokoncernens lånestock öka till sex miljarder euro före 2025.

Mer information:

ordföranden för fullmäktiges förhandlingskommitté Christina Gestrin (SFP), tfn 050 511 3121,

christina.gestrin@gmail.com

Nyckelord

Dokument

Om

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

Esbo är en ansvarsfull och human föregångare med fem stadscentrum och nätverksstruktur, där det är bra att bo, lära, arbeta och företaga för alla och där invånaren kan påverka på riktigt.

Facebook

Twitter

Följ Espoon kaupunki - Esbo stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Espoon kaupunki - Esbo stad

Tiedote opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksesta 28.10.202028.10.2020 21:12:53 EETTiedote

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi kokouksessaan suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärät lukuvuodeksi 2021-2022. Aloituspaikkoja varataan aikaisempia vuosia enemmän niin määrällisesti kuin suhteessa peruskoulun päättävän ikäluokan kokoon. Lautakunta päätti lisäksi, että Keski-Espoon oppilasalue ja Pohjois-Espoon oppilasalue yhdistetään 1.1.2021 lukien. Oppilasalueen nimeksi tulee Keski- ja Pohjois-Espoon oppilasalue.

Työtä yhdessä 2020 -tapahtuma luotasi kuntien uutta roolia työllisyydenhoitajana: Ensi vuonna yhä useampi työtön saa työnhakupalvelunsa TE-toimiston sijaan kunnalta23.10.2020 08:25:05 EESTTiedote

Helsinki, Espoo ja Vantaa järjestivät 21.10.2020 verkkotapahtuman Työtä yhdessä 2020, jossa nostettiin esiin työllisyydenhoidon ajankohtaisia teemoja. Tapahtuma oli kolmen suuren kaupungin lähtölaukaus tammikuussa 2021 käynnistyville työllisyyden kuntakokeiluille. Työvoimapalvelujen uudistaminen on mitä ajankohtaisin aihe suomalaisen työelämän ollessa murroksessa digitalisaation, globalisaation ja koronapandemian vuoksi. Tapahtuman pääpuhujia olivat työministeri Tuula Haatainen ja teknologiavaikuttaja Taneli Tikka. Päivän kestävän livelähetyksen juonsi André Noël Chaker. Kuntatalolta lähetettyyn tapahtumaan osallistui työministerin, kuntapäättäjien ja yritysten edustajien ohella yli 2500 osallistujaa verkkovälitteisesti eri puolilta Suomea. Puheenvuorot löytyvät Kunta-TV:n sivuilta tallenteina viikolla 44/2020.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum