Espoon kaupunki - Esbo stad

Espoon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksiä 25.10.2017

Jaa

Lautakunta päätti muun muassa lukuvuoden 2018-2019 työ- ja loma-ajoista. Syysloma on viisi päivää, ajalla 15.-19.10.2018.

TIEDOTE ESPOON OPETUS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSESTA 25.10.2017

 

Lukuvuoden 2018–2019 työ- ja loma-ajat

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti lukuvuoden 2018–2019 työ- ja loma-ajoista seuraavasti:

1. Suomenkielisessä lukiokoulutuksessa, suomenkielisessä perusopetuksessa ja peruskoulujen järjestämässä esiopetuksessa:

Syyslukukausi torstai 9.8.2018 – perjantai 21.12.2018

Kevätlukukausi maanantai 7.1.2019 – lauantai 1.6.2019

Syysloma maanantai 15.10.2018 – perjantai 19.10.2018 (5 pv)

Hiihtoloma viikolla 8 eli 18.2.2019 – 22.2.2019

Kouluilla ja lukioilla on mahdollisuus korvata yksi työpäivä lauantaityöpäivällä. Lauantaityöpäivinä noudatetaan sen päivän lukujärjestystä, joka vaihdetaan vapaaksi.

2. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen järjestämässä esiopetuksessa:

Syyslukukausi torstai 9.8.2018 – perjantai 21.12.2018

Kevätlukukausi maanantai 7.1.2019 – perjantai 31.5.2019

Syysloma maanantai 15.10.2018 – perjantai 19.10.2018 (5 pv)

Hiihtoloma viikolla 8 eli 18.2.2019 – 22.2.2019

 

Lautakunta toivoo, että selvitetään myös lasten syysloma-ajan edullisia ja maksuttomia kerho-, leiri- ja päiväleirimahdollisuuksia, lisätään niitä yhteistyössä mm. järjestöjen ja seurojen kanssa ja viestitään perheille olemassa olevista vaihtoehdoista keskitetysti ja hyvissä ajoin ennen loma-aikoja. Syyslomaviikolla tarjottavan kerho- ja muun toiminnan tarjoamisessa tulee huomioida erityisesti myös ne perheet, joille ko. toimintaan osallistuminen taloudellisista syistä ei ole mahdollista. Jatkossa lautakunta toivoo myös, että peruskoulujen ja lukioiden lukuvuosien loma-ajoista pyydettäisiin lausunto kaikilta Espoon koulujen ja lukioiden johtokunnilta lukuvuoden alussa.

Lisäksi lautakunta toivoo, että valtion suuntaan viestitään toiveesta siirtää syyslukukauden aloitusta myöhemmäksi ja tarkastella pysyviä loma-aikoja uudelleen.

 

 

Peruskoulujen johtokuntien oppilasedustajat

Peruskouluissa, joissa on 7.-9. luokkien oppilaita, johtokunnassa on kaksi oppilasedustajaa ja heillä henkilökohtaiset varaedustajat. Lautakunta merkitsi tiedoksi johtokuntien oppilasedustajat lukuvuodeksi 2017–2018. Lautakunta on erittäin iloinen oppilaiden aktiivisesta osallistumisesta. Peruskoulujen johtokuntien oppilasedustajia on yli 100.

Lausunto Otaniemen Tietokylän hankesuunnitelmasta

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta käsitteli Otaniemen Tietokylän hankesuunnitelmaa. Hanke käsittää n. 26 000 htm2, josta n. 4 500 htm2 suunnitellaan käytettäväksi perusopetuksen väistötilana ja n. 4 900 htm2 pysyvänä lukiotilana. Lisäksi suunnitelma sisältää toimistotiloja sekä yhteiskäyttöisiä tiloja kuten liikunta- ja seminaaritiloja.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti antaa Otaniemen Tietokylän hankesuunnitelmasta seuraavan lausunnon:

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta ei ole aiemmin käsitellyt Otaniemen kouluhanketta. Hankkeesta ei ole tehty hankeselvitystä tai tarveselvitystä. Hankesuunnitelman mukaan hanke perustuu virastojen toimitilatarpeeseen ja Tilapalvelut-liikelaitoksen näkemykseen lukiotilojen sijoittumisesta ja peruskoulujen väistötilatarpeellisuudesta.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta toteaa, että ennen laajempaa kouluverkkoselvitystä ja päätöstä, lautakunta ei voi osoittaa kyseiselle tilalle sopivaa käyttötarkoitusta ja toivoo, ettei hanketta edistetä ennen näitä päätöksiä.

Sitoutuminen tilojen vuokraamiseen vuoteen 2043 saakka on joustamaton ja liian pitkä aika. Lautakunta voi perustellusti päättää sitoutumisesta hankesuunnitelmassa esitettyihin vuokratiloihin ja vuokra-aikaan kun Espoon lukioverkosta on laadittu palveluverkkosuunnitelma ja siitä on päätetty.

Ennen hankkeen edistämistä tulisi selvittää se, voisiko tiloja käyttää esimerkiksi Espoon kaupungin kokoelmien säilytys- ja esittelytiloina. Jos kiinteistöstä halutaan osoittaa tiloja toisten sivistystoimen lautakuntien toimien käyttöön, kuten nuorisotiloiksi tai kulttuuritoimelle, tulee asia viedä kyseisten lautakuntien päätettäväksi. Lautakunnan kanta, että kaikista tilahankkeista myös vuokratiloista, laaditaan sivistystoimessa määrämuotoinen tarveselvitys, joka esitetään lautakunnalle hallintosäännön mukaisesti.

Lautakunta toivoo, että käyttäjätahon rooli ja osallisuus tilahankkeissa huomioidaan jatkossa paremmin. Suunniteltava tilakonsepti vaikuttaa opetuksen järjestämiseen, rakentavan sosiaalisen kontrollin muodostumiseen ja oppilaiden ja henkilökunnan mahdollisuuteen kokea oppimisympäristö niin henkisesti kuin fyysisesti turvalliseksi.

Koulusuunnittelussa turvallisuusnäkökohtien huomioon ottaminen on yksi suunnittelun keskeisistä periaatteista. Lisäksi lautakunta toteaa, että tässä hankkeessa turvallisuusnäkökohdat korostuvat, sillä kyse on suuresta monikäyttäjähankkeesta, jossa yhdistyvät eri koulutusasteiden oppilaitokset sekä toimistotyöpaikat ja mahdolliset ulkopuoliset asiakkaat sekä kuntalaiskäyttö. Yleisesti monikäyttäjähankkeissa tavoitteena on luoda tilojen yhteiskäytöstä toimintaa rikastuttavia vaikutuksia ja tukea entistä parempien ja monipuolisempien oppimisympäristöjen kehittymistä. Jotta tilojen monikäyttäjäisyydestä muodostuu opetustoimintaa rikastuttava tekijä, on eri osapuolien yhteistyöstä ja toimintakulttuurista sovittava jo osana hankkeen konseptisuunnittelua.

Otaniemen Tietokylän kiinteistöllä koulun käyttöön soveltuva ja valvottavissa oleva piha-alue on verrattain pieni. Piha-alueelle ei ole mahdollista toteuttaa Espoon suunnitteluohjeiden mukaista kenttää. Koulun kentän osoittaminen myöskään Hagalundin puistoon ei ole mahdollista, sillä puistossa sijaitsee Otaniemen kevyenliikenteen pääreitit, yhteydet väestönsuojaan ja suojeltava lehmuskujanne. Puistoaluetta ei voitane käyttää välituntialueena myöskään vastuukysymyksien vuoksi. Liikennemäärät ja tietyöt alueella ovat suuria ja paikkaa ei voi tästäkään syystä suositella alakoulukäyttöön.

Lisäksi lautakunta edellyttää, että:
- kaikkien sivistystoimelle tulevien mahdollisten palvelumaksujen selvittämistä ja niiden sekä hankintarajataulukon tuomista lautakunnan käsiteltäväksi ennen hankkeen edistämistä.
- hankkeen mahdollisesti toteutuessa, sivistystoimelle osoitetaan ensikertaiseen kalustamiseen ja varustamiseen tarvittava budjetti
-vuokratilojenkin kohdalla toteutetaan jatkossa kustannusvertailu.

 

 

Perusopetuksen lukuvuoden 2018–2019 oppilaaksi ottoa koskevat ennakoivat päätökset

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti syksyllä 2018 aloittavista 7. luokkien A-kielten ryhmistä sekä eri painotuksiin otettavien oppilaiden enimmäismääristä liitteen mukaisesti. Liitteen tiedoista poiketen kohta 17 päätettiin seuraavasti: ”liikuntapainotukseen 7. luokalle voidaan valita Espoon yhteislyseon kouluun enintään 24 valintaperusteet täyttävää hakijaa.”

 

Jupperin korvaava siirtokelpoinen päiväkoti

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi Jupperin korvaavan siirtokelpoisen päiväkodin tarveselvityksen ja esittää, että hankesuunnitteluvaiheessa toteutusvaihtoehtona siirtokelpoisen rakennuksen lisäksi valmisteltaisiin myös vaihtoehto, jossa päiväkoti toteutettaisiin tyyppipäiväkotiratkaisuna suunnitteluaikataulua oleellisesti hidastamatta.

Korvaavan siirtokelpoisen päiväkodin tarveselvitys korvaa päiväkodin peruskorjauksen alustavan tarveselvityksen, jonka lautakunta hyväksyi joulukuussa 2015. Jupperin päiväkodin peruskorjauksesta aiotaan siis luopua.

Nykyisen Jupperin päiväkodin lähistöllä sijaitsevalle tontille esitetään toteutettavaksi kuusiryhmäinen korvaava siirtokelpoinen päiväkoti. Päiväkodin sijainti (osoitteessa Kuusinevantien 16) on liikenteellisesti hyvin saavutettava. Siirtokelpoisen päiväkodin varhaiskasvatuspaikkojen määrä on 126, joista uusia 66.

Painiityn väliaikaisen päiväkodin alustava tarveselvitys

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi Painiityn väliaikaisen päiväkodin alustavan tarveselvityksen liitteen mukaisesti ja päätti pyytää Tilapalvelut-liikelaitosta selvittämään sen toteuttamisedellytykset mahdollisimman pian. Leppävaaran palvelualueelle tarvitaan välittömästi uutta päiväkotikapasiteettia.

Väliaikaista päiväkotia ehdotetaan toteutettavaksi tontin rakentamisedellytysten rajoissa mahdollisimman suurena.

Muut asiat lautakunta päätti esityksen mukaan tai pienin muutoksin.

Lisätietoja:
Sanna Lauslahti, lautakunnan puheenjohtaja, puh. 050 512 2380
Kaisu Toivonen, opetustoimen johtaja, puh. 050 511 3398, kaisu.m.toivonen@espoo.fi Virpi Mattila, varhaiskasvatuksen johtaja, puh. 050 347 5845, virpi.mattila@espoo.fi

Linkit:
Esityslista
Lautakunnan jäsenet

Avainsanat

Tietoja julkaisijasta

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme