Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Ett specialunderstöd på 3 miljoner euro till konst- och kultursektorns gemenskap för återhämtning från corona godkändes

Dela

Kultur- och bibliotekssektionen har idag, torsdagen den 3 september, godkänt en extra ansökningsomgång för understöd till samfund inom konst- och kultursektorn. Omgången inleds omedelbart. Till ansökningen om specialunderstöd allokeras tre miljoner euro för åren 2020–2021 och understöden beviljas i november 2020. Detta är ett specialunderstöd av engångsnatur för att trygga kontinuiteten hos konst- och kultursektorn under exceptionella omständigheter och att liva upp staden. Understödet är en del av återhämtningsprogrammet i samband med coronapandemin i Helsingfors.

Linnea von Kattendam & Bloody Mary. Foto: Hannamari Vahtikari.
Linnea von Kattendam & Bloody Mary. Foto: Hannamari Vahtikari.

Effekterna av coronapandemin är betydande för konst- och kultursektorn: osäkerheten komplicerar och begränsar återstarten av kulturlivet och gör det svårare för kulturvänner att ta del av konst och återvända till läktarna. I synnerhet det så kallade fria konst- och kulturfältet som faller utanför ramen för statsandelssystemet och som i hög grad är självfinansierat behöver snabbt hjälp, eftersom besökarantalet och inkomsterna begränsas av säkerhetsförpliktelser och konsumenternas osäkerhet.

Konst och kultur är en central del av helsingforsarnas liv och majoriteten av Finlands professionella konstnärer bor och arbetar i Helsingfors – och så vill man fortfarande ha det i framtiden. Beslutet om ett exceptionellt specialunderstöd berättar om Helsingfors stads vilja att i svåra situationer ta ansvar och dela risken tillsammans med aktörer inom konst och kultur. Undantagstillståndet har gett upphov till nya intressanta sätt att skapa och uppleva konst och kultur, men det har också visat hur oumbärligt det är för yrkesmänniskor, stadsbor och Helsingfors att uppleva konsten och kulturen”, säger Helsingfors stads kulturdirektör Mari Männistö.

Specialunderstödet på tre miljoner euro riktas till att starta, upprätthålla och omarbeta verksamheten på grund av de begräsningar, den fortsatta osäkerhet startandet, och den långsamma återhämtningen som corona har orsakat.

Specialunderstödet är avsett för den öppna, publika konst- och kulturverksamheten och det kan ansökas av registrerade samfund i Helsingfors med rättskapacitet, såsom föreningar och firmanamn, stiftelser, andelslag och aktiebolag. Privatpersoner, enskilda konstnärer eller oregistrerade arbetsgrupper kan inte ansöka om understödet. Understödet kan heller inte ansökas av läroanstalter för grundläggande utbildning i konst, aktörer som ägs av Helsingfors stad eller som hör till stadskoncernen.

Vid tilldelningen av specialunderstödet läggs särskild vikt vid professionella aktörer. Understödet tilldelas de sökande som inte har fått betydande understöd relaterade till corona från staten eller någon stiftelse för samma ändamål.

Kultur- och fritidssektorn inleder den extra understödsomgången 7.9.2020. Ansökningstiden går ut 2.10.2020 kl. 16.00. Kultur- och bibliotekssektionen fattar besluten om tilldelningen av understöden vid ett extraordinärt sektionsmöte 24.11.2020.

Understöden är prövningsbaserade och vid jämförelse mellan ansökningarna tillämpas de bedömningskriterier för kulturunderstöd som tidigare fastställts av Kultur- och bibliotekssektionen, men på grund av coronapandemin även kompletterande kriterier för denna ansökningsomgång, vilka är

1) Verksamheten ökar stadens livskraft, puls och dragningskraft samt gör kulturtjänsternas eget serviceutbud i staden mångsidigare.

2) Verksamheten är vida verkande, meningsfull och växande.

3) Den egna inkomstens andel för samfund som får understöd är minst cirka 50 % eller mer av de totala inkomsterna.

4) Verksamheten främjar också ett eller flera av följande mål:

att säkerställa professionella konstnärers sysselsättning, att skapa nya arbetstillfällen, att utveckla digitala och teknologiska konst- och kulturtjänster, att slutföra redan påbörjade projekt (tilläggsutgifter som uppkommit) och att utveckla nya verksamhetsmodeller i enlighet med begränsningarna/säkerhetsrekommendationerna.

5) Sökande inte har fått betydande understöd relaterade till corona från staten eller någon stiftelse för samma ändamål.

På våren beviljade vi snabbunderstöd åt kultur-, motion- och ungdomsverksamhetsfältet. Med coronatilläggsunderstödet för kultursektorn som ska ansökas för åren 2020–2021 strävar vi efter ännu större effektivitet. Vi är medvetna om att vi inte kan hjälpa alla, men vi tror att detta understöd kan hjälpa branschen att växa och bli livskraftigare på nytt, när undantagstillståndet och marknadssituationen förbättras”, säger biträdande borgmästare Nasima Razmyar.

Läs mötets beslutsmeddelande i sin helhet på adressen hel.fi (på finska)

Specialunderstöd för återhämtning efter corona för konst- och kultursektorns gemenskap 2020–2021
Ansökningstid: 7.9–2.10.2020 kl. 16.00
Mer information om ansökningen från 7.9: https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/sv/Understod/understod-for-kultur/

Nyckelord

Kontakter

Tilläggsinformation fås av:

Mari Männistö
Kulturdirektör
Helsingfors stad, kultur och fritid
tfn 09 310 26157, mari.mannisto@hel.fi

Veikko Kunnas
Kulturtjänstchef
Helsingfors stad, kultur och fritid
tfn 0403341204, veikko.kunnas@hel.fi

Bilder

Linnea von Kattendam & Bloody Mary. Foto: Hannamari Vahtikari.
Linnea von Kattendam & Bloody Mary. Foto: Hannamari Vahtikari.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialahttps://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/

Helsingfors är en spännande och tilltalande stad med ett rikt utbud av aktiviteter och möjligheter till deltagande. Årligen förser kultur- och fritidssektorn stadens invånare och turister med över 20 miljoner upplevelser – konst, evenemang, kurser, fritidsaktiviteter, lokaler, friluftsområden och idrottstjänster samt stöd för kulturlivet och medborgarverksamheten.

Kultur- och fritidssektorn består av fem servicehelheter: bibliotek, kultur, idrott, ungdom och förvaltning. Sektorns 1800 anställda upprätthåller och bidrar till helsingforsarnas möjligheter till ett gott liv och ett aktivt medborgarskap. I Helsingfors är det enkelt och lockande att ge sig ut. Varenda dag.

Följ Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Digimedian palvelukonseptihanke vie kohti saumatonta ja tasa-arvoista pääsyä yleisten kirjastojen e-aineistoihin 18.9.2020 08:00:00 EESTTiedote

Suomalaisilla on tällä hetkellä asuinkunnasta riippuen eriarvoiset lähtökohdat saada yleisten kirjastojen kautta käyttöönsä digimediaa, kuten e-kirjoja, e-äänikirjoja ja e-lehtiä. Tätä yleisten kirjastojen merkittävää kansallista kysymystä ryhtyy nyt ratkomaan digitaalisen median palvelukonseptihanke. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa ja Helsingin kaupunginkirjaston vetämässä hankekokonaisuudessa selvitetään lähtökohtia digitaaliselle palvelukonseptille ja tehdään käyttäjälähtöisiä kokeiluja. Hanke kestää toukokuuhun 2021 asti.

Projektet om servicekoncept för digitala medier leder mot en smidig och jämlik åtkomst till de allmänna bibliotekens e-material 18.9.2020 07:59:00 EESTTiedote

För tillfället har finländare ojämlika utgångspunkter beroende på hemkommun vad gäller åtkomsten till digitala medier, till exempel e-böcker, digitala ljudböcker och digitala tidningar och tidskrifter, via de allmänna biblioteken. Nu tar projektet om servicekoncept för digitala medier itu med denna stora fråga som berör de allmänna biblioteken i hela landet. Inom projekthelheten, som finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet och leds av Helsingfors stadsbibliotek, utreds utgångspunkterna för ett digitalt servicekoncept och genomförs användarorienterade försök. Projektet pågår fram till maj 2021.

The Digimedia service concept project aims for seamless and equal access to the e-materials of public libraries 18.9.2020 07:58:00 EESTPress release

Depending on their municipality of residence, Finns are currently not equal in terms of their access to the digital media, such as e-books, digital audio books and digital magazines, provided by public libraries. This significant national question for public libraries will now be tackled by a service concept project focusing on digital media. The project, which is funded by the Ministry of Education and Culture and led by Helsinki City Library, strives to determine starting points for a digital service concept and conduct user-oriented trials. The project will last until May 2021.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum