Digitaalinen asuntokauppa DIAS Oy

Ett världsunikt digitalt system för digital handel med bostadsaktier skapas i samarbete mellan bankerna, fastighetsmäklarbranschen, teknikföretagen och myndigheterna

Jaa

Digitaliseringen av handeln med bostadsaktier inleds i början av nästa år och framskrider stegvis. Handelsplattformen DIAS gör bostadsaffärer digitala och smidiga. Ovanligt många branschaktörer har deltagit i utvecklingen av plattformen.

DIAS är en plattform som förenar fastighetsmäklarsystem, byggherrar och banker och gör det möjligt att digitalisera handeln med bostäder. Plattformen grundar sig på blockkedjeteknik. I och med digitaliseringen blir bostadsaffärer ännu smidigare, snabbare, tillförlitligare och transparentare.

”En bostadsinvesterare kan sköta affären från sitt eget kontor utan möten, under det att en familj som säljer sitt hem kan dricka kaffe med de nya ägarna och fastighetsmäklaren i köket och genomföra affären samtidigt. Digitalt innebär fler möjligheter”, berättar verkställande direktören Sami Honkonen vid Digitaalinen asuntokauppa DIAS Oy.

En digital bostadsaktieaffär är möjlig när husbolagets aktieförteckning har digitaliserats och uppgifterna om ägande har överförts till registret som upprätthålls av Lantmäteriverket. Målet är att bostadsaffärer kan börja genomföras digitalt med början våren 2019.

Aktia, Danske Bank, Nordea, OP och S-Banken har varit med från början och byggt systemet. I projektet deltar också OP-Kiinteistökeskus och Kiinteistömaailma samt Skanska och YIT av byggherrarna. När det gäller kommersiella mäklarsystem pågår samarbetsdiskussioner med tjänsterna Alman KIVI och NettiKoti samt Sanomas PDX. Det har också varit ett tätt samarbete med Lantmäteriverket och Skatteförvaltningen under utvecklingen av plattformen.

Handelsplattformen DIAS är öppen för alla aktörer inom branschen och det går att ansluta sig till den. Användningen av DIAS medför inga direkta kostnader för köpare och säljare av bostäder.

För DIAS-plattformen bildades i november 2018 ett gemensamt bolag Digitaalinen asuntokauppa DIAS Oy. Bolaget ägs av Aktia, Danske Bank, OP och S-Banken samt teknikföretaget Tomorrow Tech, som från början utvecklade DIAS-plattformen. Nu fortsätter utvecklingen av plattformen tillsammans.

Betydande besparingar

Från början av 2019 grundas alla bostadsaktiebolag elektroniskt när lagen om ett bostadsdatasystem träder i kraft. För nya aktier skrivs uppgifter om ägande och pant in direkt i registret som upprätthålls av Lantmäteriverket.

Digital handel med bostadsaktier ger betydande ekonomiska fördelar. Enligt den konsekvensbedömning som statsrådet gjorde hösten 2017 är den totala nyttan för disponenter, fastighetsmäklare, banker, byggherrar och bostadsaktieägare 37,5–44,5 miljoner euro per år.

När det gäller befintliga bostadsaktiebolag börjar övergångsperioden 1.5.2019 och slutar i slutet av 2022. Under denna tidsperiod ska alla bostadsaktiebolag föra över sin aktieförteckning till bostadsdatasystemet.

I bostadsdatasystemet förenas alla viktiga uppgifter gällande förvaltning av aktielägenheter. Registret erbjuder tillförlitliga och precisa uppgifter, snabbt och effektivt. Även uppgifter om ägande och annat är i bättre förvar i det elektroniska registret än idag.

Mer information lämnas av:

DIAS-plattformen:

Aktia: Anton Tulikoura, 040 731 3901, anton.tulikoura@aktia.fi

Danske Bank: Rami Tättilä, 050 423 0266, rami.tattila@danskebank.fi

DIAS: Sami Honkonen, 040 535 3463, sami@tomorrow.fi

Kiinteistömaailma: Erkki Heikkinen, 050 4333 2080, erkki.heikkinen@kiinteistomaailma.fi

Nordea: Tom Miller, 040 864 4554, tom.miller@nordea.com

OP: Kaisu Christie, 050 523 9904, viestinta@op.fi

S-Banken: Aki Gynther, 050 388 3141, aki.gynther@s-pankki.fi

Myndighetstjänster:

Lantmäteriverket: Paavo Häikiö, 040 562 1483, paavo.haikio@maanmittauslaitos.fi

Skatteförvaltningen: Simo Sildén, 0295 123 953, simo.silden@vero.fi

DIAS är först i världen med att ha utvecklat digital bostadshandel i samarbete med privata aktörer och aktörer inom den offentliga förvaltningen. Den digitala bostadshandeln grundar sig på trygg blockkedjeteknik.På detta sätt blir bostadsaffärer så smidiga och transparenta som möjligt för såväl konsumenter, fastighetsmäklare, banker som myndigheter. Bostadshandeln digitaliseras stegvis med början 2019. www.dias.fi

Avainsanat

Tietoja julkaisijasta

Digitaalinen asuntokauppa DIAS Oy
Digitaalinen asuntokauppa DIAS Oy
Aleksanterinkatu 46 C
00100 HELSINKI