Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

EU-omfattande tillsynskampanj för arbetarskyddet: I Finland förebyggs sjukdomar i stöd- och rörelseorganen för arbetstagare i social- och hälsovårdsbranschen mycket väl

Dela
Europeiska unionens medlemsländer genomförde förra sommaren en tillsynskampanj för arbetarskyddet som främjade förebyggandet av sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. Inom hela EU genomfördes drygt 2 600 inspektioner av kampanjer, i vilka 27 länder deltog. I Finland gjordes 103 inspektioner.

"Syftet med kampanjen var att öka kunskapen om sjukdomar i stöd- och rörelseorganen samt förebyggandet av dem. Sjukdomar i stöd- och rörelseorganen är fortfarande de vanligaste arbetsrelaterade hälsoproblemen i Europa. Syftet med kampanjen som omfattar hela EU var också att bedöma hur man i olika EU-länder har beaktat belastningen på stöd- och rörelseorganen vid identifieringen och bedömningen av risker ", berättar inspektör Tuula Uurala.

I Finland riktades de flesta inspektionerna gällande tillsynen till arbetsplatser med 10–49 anställda. Vid inspektionerna fokuserade man på att bedöma hur väl arbetsplatserna identifierar risker för stöd- och rörelseorganen och vilka åtgärder som har vidtagits för att minska dem. Endast mindre än 10 procent av arbetsplatserna hade inte vidtagit några åtgärder för att minska belastningen.

På de flesta arbetsplatser var de viktigaste riskerna och skadorna som orsakar belastning på stöd- och rörelseorganen mycket väl identifierade och bedömda, och riskbedömningen genomfördes på lämpligt sätt. De branscher som presterar bäst är enligt resultaten social- och hälsovården (86 %) samt transport- och lagringsbranschen (76 %) och de sektorer som presterar sämst är byggbranschen (53 %) och livsmedelsindustrin.

"Inom social- och hälsovården har man i stor utsträckning använt hjälpmedel för att hjälpa patienter. Även att en fysioterapeut deltar i det dagliga vårdarbetet tillsammans med skötarna ansågs också vara en bra metod. I allmänhet observerades också ett ökat samarbete mellan olika grupper på arbetsplatserna ", säger Tuula Uurala.

Inspektionerna gav dock ett starkt engagemang för att riskbedömningen bör ta bättre än tidigare hänsyn till belastningen på stöd- och rörelseorganen och vidta åtgärder för att minska den.

Utförlighet till orientering i arbete

"Arbetstagarna borde också få bättre handledning och orientering i säkra och hälsosamma arbetsmetoder. Man bör också vara uppmärksam på att bedöma arbetsbelastningen för olika grupper av anställda, t.ex. deltidsanställda och personer med nedsatt arbetsförmåga, eftersom deras arbetsbelastning kan visa sig vara högre än andras", säger inspektör Tuula Uurala.

Hon påminner om att information från bland annat företagshälsovården hjälper till att rikta åtgärder för att förebygga sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. Det viktigaste är dock förebyggande åtgärder, och redan i planeringsskedet ska man bedöma deras eventuella effekter.

Nyckelord

Kontakter

Inspektör Tuula Uurala, tuula.uurala@avi.fi, 0295 016 379
Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket

Länkar

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketArbetarskydd - sunt arbete!
I egenskap av arbetarskyddsmyndighet säkerställer vi att arbetet i Finland är sunt, tryggt och rättvist. Vi övervakar hur arbetet utförs på arbetsplatser. Vi tillhandahåller också vägledning och rådgivning samt uppmuntrar arbetsplatser till självmant och förebyggande arbetarskyddsarbete.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Laskutuspalvelun käyttäminen – olivatko työntekijät työsuhteessa vastaajayhtiöön22.3.2023 12:51:16 EET | Tiedote

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi asbestipurkutyötä suorittavan yhtiön toimitusjohtajalle 40 päiväsakkoa. Yhtiölle esitetty yhteisösakkovaatimus hylättiin. Käräjäoikeus arvioi asbestipurkutyössä esiin tulleiden laiminlyöntien lisäksi sitä, tulkittiinko laskutuspalvelua käyttäneet asbestinpurkajat kevytyrittäjiksi vai työstä vastanneen yhtiön tai työn laskuttaneen yrityksen työntekijöiksi. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 17.3.2023.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland: Centret för stora rovdjur i Kuusamo ska ordna nödvändig tandvård för djuren senast 31.5.202322.3.2023 12:39:14 EET | Tiedote

I juli i fjol ålade Regionförvaltningsverket i Norra Finland centret för stora rovdjur i Kuusamo att rätta till de missförhållanden som observerats i skötseln av djuren senast 31.8.2022. Utifrån regionförvaltningsverkets begäran om utredning i november har centret för stora rovdjur inte inom utsatt tid, och inte heller därefter, ordnat en lämplig veterinärbesiktning av alla djur och inte skaffat vård för alla djur som behöver den.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: Kuusamon Suurpetokeskuksen on järjestettävä eläimille tarvittava hammashoito 31.5.2023 mennessä22.3.2023 12:35:30 EET | Tiedote

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on viime vuoden heinäkuussa määrännyt Kuusamon Suurpetokeskuksen korjaamaan eläinten hoidossa havaitut epäkohdat 31.8.2022 mennessä. Aluehallintoviraston marraskuussa tekemän selvityspyynnön perustella suurpetokeskus ei ole määräaikaan mennessä, eikä sen jälkeenkään, aluehallintoviraston määräyksen mukaisesti järjestänyt kaikille eläimille asianmukaista eläinlääkärin tekemää terveystarkastusta, eikä hankkinut hoitoa kaikille sitä tarvitseville eläimille.

Vid veckoslutsinspektioner på byggarbetsplatser övervakas användningen av utländsk arbetskraft och arbetssäkerheten21.3.2023 07:10:00 EET | Tiedote

I år görs arbetarskyddsinspektioner på byggarbetsplatser i Södra Finland under flera veckoslut. Vid inspektionerna övervakas särskilt användningen av utländsk arbetskraft och arbetssäkerheten. Samtidigt samlar man in information för den fortsatta övervakningen om hur arbetsgivaren iakttar anställningsförhållandets minimivillkor till exempel i fråga om lön och arbetstider. På detta sätt strävar man efter att bekämpa utnyttjandet av utländsk arbetskraft inom byggbranschen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum