Valtiovarainministeriö (VM) - Finansministeriet (FM)

EU:n valtiovarainministerit hyväksyivät lainamuotoisen avun antamisen Portugalille; euroryhmästä esitys EKP:n pääjohtajaksi

Jaa

Vastauksena Portugalin viranomaisten 7.4.2011 esittämään pyyntöön, 27 EU-maan ministerit hyväksyivät maanantaina 16.5.2011 pidetyssä, hallitusten välisessä kokouksessaan yksimielisesti lainamuotoisen avun antamisen Portugalille. Valtiovarainministeri Jyrki Katainen edusti kokouksessa Suomea. Ministerit yhtyivät komission ja Euroopan keskuspankin arvioon, että lainan antaminen Portugalille on perusteltua rahoitusvakauden turvaamiseksi euroalueella ja koko Euroopan unionissa.

Euroalueen ja EU:n laina-apua tullaan antamaan Portugalin viranomaisten ja komission sekä Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n ja Euroopan keskuspankin neuvotteleman ohjelman perusteella. Ministerit hyväksyivät kolmevuotisen EU/IMF-ohjelman, joka on kunnianhimoinen ja etupainotteinen, mutta joka kuitenkin turvaa yhteiskunnan haavoittuvimpien ryhmien aseman. Ohjelma perustuu kolmeen pääpilariin, jotka ovat:

    • Julkisen talouden kunnianhimoinen ja uskottava sopeutus sen kestävyyden varmistamiseksi. Tähän kuuluu liiallisen alijäämän korjaaminen neuvoston alkuperäisen aikataulun mukaisesti, eli vuoteen 2013 mennessä. Finanssipolitiikan kestävyyttä tuetaan (i) budjettiprosesseja vahvistamalla, ml. tehostettu seuranta ja raportointi, tehostettu verokannon hallinnointi sekä tehokkaampi yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuushankkeiden sekä valtionyhtiöiden valvonta; (ii) terveydenhuollon ja julkisen hallinnon uudistukset, (iii) kunnianhimoinen yksityistämisohjelma.
    • Kasvua ja kilpailukykyä tehostavat uudistukset työmarkkinoilla, oikeusjärjestelmään, sähkö- ja telesektoreihin sekä asunto- ja palvelusektoreille kestävän ja tasapainoisen kasvun edistämiseksi sekä sisäisten ja ulkoisten tasapainottomuuksien poistamiseksi.
    • Toimet rahoitussektorin sopeuttamiseksi tasapainoisesti ja hallitusti sekä pankkien vakavaraisuuden vahvistamiseksi, mukaan lukien riittävät tukivälineet.

Portugalin viranomaiset julkistivat ohjelman 5. toukokuuta. Ministerit pitivät opposition tukea ohjelmalle tervetulleena ja odottavat kaikkien poliittisten puolueiden osaltaan varmistavan ohjelman määrätietoisen ja ripeän toimeenpanon.

Portugalin ohjelmaan liittyvä rahoituspaketti kattaa rahoitustarpeet enintään 78 mrd. euroon asti, ja se on tarkoitus jakaa yhtäläisesti (26 mrd. euron osuuksin) Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin (ERVM), Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV) ja IMF:n kesken. Samanaikaisesti Portugali käynnistää vapaaehtoisuuteen perustuvat neuvottelut yksityisten sijoittajien kanssa näiden pysymiseksi maassa. Tämä linjaus lisättiin euroryhmän lausuntoon Suomen vaatimuksesta.

Lausunnon mukaan valtiovarainministerit ovat luottavaisia, että Portugalin talouden sopeutusohjelma vastaa päättäväisesti Portugalin julkisen sektorin taloudellisiin ja rakenteellisiin haasteisiin. Se auttaa näin ollen luottamuksen palauttamisessa ja euroalueen rahoitusvakauden turvaamisessa.

Valtion­takauksen myöntämisestä Portugalin lainoituksen edellyttämälle Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle päättää eduskunta hallituksen tiedonannon pohjalta. Tavoitteena on, että uusi hallitus antaisi tiedonannon viivytyksettä virkaan astumisensa jälkeen. Suomen takauksen määrä on arviolta 1,2 mrd. euroa. Summa täsmentyy, kun lainan antamista varten tarvittava ERVV:n velkakirjojen liikkeeseenlaskuohjelma valmistuu.

Linkki valtiovarainministereiden julkaisemaan, englanninkieliseen lausuntoon: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/122011.pdf

                                             *                    *                    *

 Maanantai-iltana pidettiin 17 euromaan euroryhmän kokous, jossa muiden aiheiden ohella käsiteltiin euroryhmän suositusta Euroopan keskuspankin seuraavaksi pääjohtajaksi. Nykyisen pääjohtaja Jean-Claude Trichet'n toimikausi päättyy 31.10.2011. Euroryhmä toimittaa suosituksensa ECOFIN-neuvostolle, joka antaa oman suosituksensa Eurooppa-neuvostolle.

Perussopimuksen mukaan Eurooppa-neuvosto nimittää määräenemmistöllä Euroopan keskuspankin johtokunnan puheenjohtajaksi (pääjohtajaksi), varapuheenjohtajaksi tai jäseneksi neuvoston suosituksesta henkilön, joilla on arvostettu asema ja ammattikokemus rahatalouden tai pankkitoiminnan alalla; neuvosto antaa suosituksensa Euroopan parlamenttia ja Euroopan keskuspankin neuvostoa kuultuaan. Johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kahdeksan vuotta, eikä heitä voida nimittää uudeksi toimikaudeksi.

Euroryhmässä 16.5. käydyn keskustelun jälkeen euroryhmä päätyi yksimielisesti suosittamaan Italian keskuspankin pääjohtaja Mario Draghin nimittämistä EKP:n pääjohtajaksi. Vuonna 1947 syntynyt Draghi on toiminut Italian keskuspankin Banca d'Italian pääjohtajana vuodesta 2005 lähtien. Taloustieteen tohtoriksi Massachusettsin teknologiainstituutista (MIT) 1976 väitellyt Draghi on toiminut Firenzen yliopiston professorina 1981-1991, Italian valtiovarainministeriön alivaltiosihteerinä 1991-2001 sekä Goldman Sachs -investointipankin johtajana 2002-2005. Vuosina 1984-1990 hän toimi Maailmanpankin johtokunnan jäsenenä. Draghi on toiminut myös rahoitusmarkkinoiden kansainvälisen vakausfoorumin (nykyään Financial Stability Board ) puheenjohtajana vuodesta 2006 lähtien.

Lisätietoja antavat alivaltiosihteeri Martti Hetemäki, p. 160 33017, neuvotteleva virkamies Martti Salmi, puh. 0400 510 304 sekä neuvotteleva virkamies Markku Puumalainen, puh. 0400 438 134.

Tietoja julkaisijasta

Valtiovarainministeriö (VM) - Finansministeriet (FM)
Valtiovarainministeriö (VM) - Finansministeriet (FM)
Snellmaninkatu 1 A
00023 VALTIONEUVOSTO

0295 16 001http://www.vm.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Valtiovarainministeriö (VM) - Finansministeriet (FM)

Ändringar vid årsskiftet inom finansministeriets förvaltningsområde20.12.2013 15:44:33 EETTiedote

Skatteärenden Förvärvsinkomstbeskattningen 2014 Maximibeloppet för grundavdraget inom kommunalbeskattningen höjs från 2 880 euro till 2 930 euro och minskningsprocenten sänks från 20 till 19 procent, vilket lättar på låginkomsttagarnas beskattning med ca 40 euro om året. Maximibeloppet för arbetsinkomstavdraget höjs från 970 euro till 1 010 euro, inflödesskattesatsen höjs från 7,3 till 7,4 procent och minskningsprocenten höjs från 1,1 procent till 1,15 procent. Ändringen ökar på de disponibla inkomsterna med ca 32 euro om året för löneinkomster mellan 20 000 – 80 000 euro. Ändringen kommer att beröra löneinkomster mellan 9 000 och 120 000 euro. Inkomstgränserna inom statens inkomstskatteskala höjs i anslutning till arbetsmarknadsorganisationernas tillväxt- och sysselsättningsavtal med 1,5 procent, med undantag av den högsta inkomstgränsen. Skalan för statsbeskattningen år 2014 är enligt inkomstskattelagen följande: Beskattningsbar förvärvsinkomst, euro Skatt vid nedre gränsen, euro Ska

Arto Saarinen kommunindelningsutredare för Lavia och Björneborg20.12.2013 15:30:54 EETTiedote

Förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen beslutade den 19 december 2013 att låta förrätta en särskild kommunindelningsutredning mellan Lavia kommun och Björneborg stad. Den särskilda kommunindelningsutredningen tillsätts på förslag från utvärderingsgruppen för Lavia kommun. Lavia kommun har hösten 2013 genomgått utvärderingsförfarandet för en kommun som befinner sig i en speciellt svår ekonomisk ställning.

Kommunernas förutsättningar att ordna service förstärks genom kommunförsök20.12.2013 14:43:16 EETTiedote

Kommunförsöken inleds. Syftet med kommunförsöken är att förstärka kommunernas förutsättningar att ordna service åt invånarna och att producera en tillräckligt stor del av dem som egen serviceproduktion. - Målet med försöken är att påskynda avvecklingen av normer och att söka nya mera produktiva sätt att ordna servicen, säger förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen. Syftet med kommunförsöken är att prova sådana lagändringar och andra åtgärder som lättar på förpliktelserna och gör det möjligt för kommunerna att utveckla servicestrukturerna i en kundvänligare riktning. Effektivisering av förvaltningsöverskridande serviceprocesser ger kommunerna möjligheter att spara på kostnader utan att göra avkall på servicens verkningsfullhet. Minskningen av kommunernas förpliktelser understöds med kommunförsök under åren 2015-2016. En regeringsproposition om försökslagarna kommer att överlämnas till riksdagen under vårsessionen 2014. Lagstiftningen avses träda i kraft vid ingången av 2015. Ti

Kuntakokeiluilla vahvistetaan kuntien edellytyksiä20.12.2013 14:40:31 EETTiedote

Kuntakokeilut käynnistyvät. Kuntakokeilujen tavoitteena on vahvistaa kuntien edellytyksiä järjestää kunnan asukkaiden palveluja ja tuottaa niitä riittävästi omana palvelutuotantona. - Kokeilujen tavoitteena on vauhdittaa normien purkua ja etsiä uusia tuottavampia tapoja järjestää palvelut, hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen sanoo. Kuntakokeiluissa on tarkoitus kokeilla velvoitteita keventäviä säädösmuutoksia ja toimenpiteitä, joiden avulla kunnat voivat asiakaslähtöisesti kehittää palvelurakennettaan. Kunnilla olisi poikkihallinnollisia palveluprosesseja tehostamalla mahdollisuus säästää kustannuksiaan tinkimättä kuitenkaan palvelujen vaikuttavuudesta. Kuntien velvoitteiden vähentämisen tueksi toteutetaan kuntakokeiluja vuosina 2015-2016. Kokeilulakeja koskeva hallituksen esitys annetaan eduskunnalle kevätistuntokaudella 2014. Lainsäädäntö tulisi voimaan vuoden 2015 alusta. Aikataulu Haku kuntakokeiluihin käynnistyi 19.12.2013. Kokeiluun on kaavailtu otettavaksi mukaan 10 – 12

Bankunionen framskrider - EU:s finansministrar kom överens om den gemensamma krishanteringsmekanismen19.12.2013 16:13:36 EETTiedote

Europeiska unionens finansministrar uppnådde vid Ekofinrådets fortsättningsmöte den 18 december 2013 enighet om EU:s gemensamma krishanteringsmekanism. -Finland är nöjd med förhandlingsresultatet. Bankunionen är ett betydande steg för Europa. Bankunionen innebär striktare tillsyn och effektivare krishanteringsåtgärder. Nu har man skapat tydliga regler för framtida krissituationer och man ska inrätta en stark europeisk myndighet som verkställer dem, berättar finansminister Jutta Urpilainen. Krishanteringsmekanismen utgör det andra skedet i EU:s kommande bankunion. Enighet om det första skedet, den gemensamma banktillsynsmekanismen, uppnåddes för ett år sedan. Banktillsynsmyndigheten som ska inrättas vid Europeiska centralbanken inleder sin verksamhet nästa år. Den gemensamma krisavvecklingsmekanismen (Single Resolution Mechanism SRM) består av den nya europeiska krisavvecklingsmyndigheten, nationella krishanteringsmyndigheter och samt en gemensam krishanteringsfond som finansieras med f