Institutet för hälsa och välfärd THL

Europeiska badvattenrapporten: Vattenkvaliteten vid de allmänna badstränderna i Finland är hög

Dela

Det är säkert att bada i vattnen vid de allmänna badstränderna i Finland. Detta framgår av Europeiska miljöbyråns nyligen publicerade rapport om badvattenkvaliteten.  Största delen av badvattnen i Finland, över 95 procent, klassificerades som utmärkta eller goda, vilket är tre procentenheter fler än 2019.

Till kategorin tillfredsställande, dvs. den lägsta godkända klassen, hörde fem stränder, vilket är mindre än två procent av badstränderna. Dessutom klassificerades badvattnets kvalitet på fyra badstränder (1,3 %) som dålig.

En större andel än tidigare av badvattnen i inlandet och vid kusten i den bästa kvalitetsklassen  

I Finland har allt fler badvatten i inlandet eller vid kusten klassificerats som antingen utmärkt eller bra. Dessa två bästa kvalitetsklasser omfattade 97 procent av alla badvatten i inlandet. Vid kusten klassificerades nästan 90 procent av alla badvatten som utmärkt eller bra, vilket är 10 procentenheter mer än 2019.

Den positiva utvecklingen av badvattnets kvalitet som syns i statistiken förklaras delvis med att det har tagits tillräckligt med prover från allt fler badstränder, vilket gör det möjligt att fastställa kvalitetsklassen. Av badvattnen i Finland var endast fem utan kvalitetsklass, eftersom vattenkvaliteten ännu inte hade följts upp tillräckligt länge. På en av stränderna hade man vidtagit åtgärder för att förbättra badvattnets kvalitet, och resten var nya badstränder.

”Materialet innehåller tyvärr också några badvatten som klassificerats som dåliga. Jag hoppas att man på dessa badstränder får reda på orsaken till föroreningen av vattnet och att det är möjligt att vidta åtgärder för att förbättra badvattnets kvalitet", berättar Outi Zacheus, specialplanerare vid THL.  

Basuppgifter om enskilda badstränder och badvattenklasserna som används i uppföljningen finns i Europeiska miljöbyråns webbtjänst. Enligt uppgifterna i tjänsten fanns det proportionellt sett flest badvatten som klassificerats som utmärkta i Cypern, Österrike och Grekland.

På sommaren under badsäsongen informeras om badvattnets kvalitet på badstränderna och till exempel på kommunernas webbplatser. Under badsäsongen uppdateras uppgifterna inte i Europeiska miljöbyråns webbtjänst.

Förekomsten av blågrönalger beaktas inte i klassificeringen av badvattnets kvalitet  

Även om de kommunala hälsoskyddsmyndigheterna i Finland också följer upp förekomsten av blågrönalger i badvattnen, beaktar man i klassificeringen av badvattnen enligt badvattendirektivet inte hur vanligt förekommande blågrönalger är eller hur mycket alger som finns.

"Information om situationen gällande blågrönalger ges på badstranden och på kommunernas webbplatser. Eftersom förekomsten av blågrönalger i badvattnet kan variera till och med under en dag, är det bra om simmaren bedömer badvattnets status innan han eller hon går i vattnet. I badvatten med blågrönalger ska man undvika att simma", påminner Zacheus.  

I den europeiska badvattenrapporten klassificeras badvattnets kvalitet på de stränder där man regelbundet under fyra badsäsonger har följt upp mängden bakterier som indikerar förorening med avföring i badvattnet. Utifrån mängden bakterier kan man uppskatta till exempel avloppsvattnets inverkan på badvattnet.    

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar årligen resultaten av de kommunala hälsoskyddsmyndigheternas badvattenövervakning till Europeiska kommissionen. Den nyligen publicerade rapporten baseras på övervakningarna från badsäsongerna 2017–2020. Rapporten innehåller landsspecifika sammanfattningar om badvattnens kvalitet och sammanlagt finns det resultat från över 22 000 europeiska badstränder.   

Sommaren 2020 fanns det sammanlagt 303 allmänna badstränder i Finland, varav 225 fanns vid inlandsvatten och 78 vid kusten.  

Tilläggsuppgifter

Europeiska badvattenrapporten 2020 – European bathing water quality in 2020
Europeiska miljöbyrån 

Badvatten
THL

Outi Zacheus
specialplanerare
THL
tfn 029 524 6374
fornamn.efternamn@thl.fi   

Bilder

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

Coronabegränsningarna minskade avsevärt också andra luftvägsinfektioner i fjol – däremot rekordmånga listeriainfektioner9.6.2021 06:00:00 EEST | Tiedote

År 2020 var ett mycket exceptionellt år vad gäller infektioner som smittar via luftvägarna. Nästan alla infektioner orsakade av virus och bakterier i luftvägarna minskade betydligt i fjol från mitten av mars. Till exempel anmäldes drygt 10 200 fall av influensa A till registret över smittsamma sjukdomar under influensasäsongen 2019–2020, vilket är cirka 8 000 fall färre än under föregående period. Också till exempel antalet allvarliga allmänna infektioner orsakade av pneumokocker minskade och var mindre än hälften jämfört med året innan. Uppgifterna framgår av information i THL:s register över smittsamma sjukdomar. ”I mars 2020 infördes på grund av coronapandemin resebegränsningar, distansarbete och -studier, hygienanvisningar, säkerhetsavstånd och senare även ansiktsmasker. Dessa har också påverkat förekomsten av andra luftvägsinfektioner”, säger THL:s överläkare Tuula Hannila-Handelberg. Det enda undantaget är rhinovirusinfektioner, som konstaterades i nästan lika hög grad som 2019.

Forskning: En förälder som upplever symtom av inomhusluften rapporterar oftare om att också barnet uppvisar symtom av inomhusluften i skolan10.5.2021 05:57:00 EEST | Tiedote

Föräldrarnas egna symtom och uppfattningar om inomhusluftens hälsoeffekter påverkar hur sannolikt det är att de rapporterar att deras barn har symtom i anslutning till inomhusluften i skolan. Om föräldern kopplar sina egna symtom till inomhusluften är det också mer sannolikt att hen kopplar barnets symtom till inomhusluften i skolan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum