Valtiokonttori

Evenemangsgaranti har beviljats för nästan 73 miljoner euro

Dela

Det är ännu en månad kvar av evenemangsgarantins ansökningstid. Ansökningstiden upphör 31.8.2021 kl 16:15. Ansökan om garanti görs elektroniskt via Statskontorets webbsida.

Ansökan om evenemangsgaranti har varit möjlig från Statskontoret sedan 1.6.2021. Statskontoret har hittills beviljat evenemangsgaranti för nästan 73 miljoner euro och mest garanti har det beviljats till musikfestivaler, konserter och utställningar samt mässor.

Evenemangsgaranti har beviljats till 150 evenemang. Några har fått avslag på sin ansökan om evenemangsgaranti. Garanti har inte kunnat beviljas om något av de generella villkoren för garantin inte har uppfyllts. Som exempel på detta är att den momspliktiga omsättningen på 150 000 € för år 2019 som fordrats inte uppfyllts, eller att evenemanget som ordnas inte varit öppen för allmän publik. Evenemangsgarantin är en på förhand överenskommen betalningsförbindelse, vilket betyder att den inte kunnat beviljas till evenemang som ställts in innan ansökan om garanti gjorts.

Garanti kan sökas för evenemang som ordnas till och med den 7.12.2021. Det lönar sig att lämna in ansökan snarast möjligt. Det är för närvarande ingen kö i hanteringen och beslut kan fås snabbt. Ansökan om garanti kan inte göras när tidsfristen har löpt ut. Sista inlämningstidpunkten för ansökan om evenemangsgaranti är 31.8.2021 kl 16:15. Kundtjänsten betjänar under sommarvardagarna mellan kl 9-12 på nummer 029 550 2270.

Evenemangsgarantins ansökan om ersättning börjar den 15.9.2021 och pågår till och med den 7.12.2021.

Statskontoret betjänar

På Statskontorets webbsida statskontoret.fi/evenemangsgaranti finns ytterligare information och anvisningar på finska, svenska och engelska, video från evenemangsgarantiwebbinarium samt svar på vanliga frågor. Aktuell information om antalet garantiansökningar och gjorda beslut finns på evenemangsgarantins statistik-sida. Rapporten uppdateras varje vardag.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Valtiokonttori
Valtiokonttori
PL 14
00054 VALTIOKONTTORI

https://www.valtiokonttori.fi

Valtiokonttori on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva virasto, joka on perustettu vuonna 1876. Palvelemme valtionhallintoa, kansalaisia, kuntasektoria, yhteisöjä ja yrityksiä.

Valtiokonttori vastaa valtion lainanotosta ja valtionvelan riskienhallinnasta. Hallinnoimme valtion myöntämiä lainoja, korkotukia ja valtiontakauksia. Valtiokonttori vastaa kustannustukien ja sulkemiskorvausten käsittelystä ja maksatuksista koronapandemian vuoksi kärsineille yrityksille. 

Valtiokonttorin tehtäviä ovat lisäksi valtion konsernilaskenta ja taloushallinnon sekä maksuliikkeen ohjaaminen. Tuemme valtion organisaatioita työelämän murroksessa ja edistämme tiedolla johtamista. Kansalaisille myönnämme muun muassa sotilasvamma- ja rikosvahinkokorvauksia. 

Följ Valtiokonttori

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Valtiokonttori

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum