Finnboat

Exporten driver Finlands båtbransch, i hemlandet säljs små motorbåtar

Dela

Båtbranschen i Finland har god fart: företagens omsättning steg med drygt 10 procent, sysselsättningen förbättrades och den för nationalekonomin viktiga exporten befinner sig i stark tillväxt. Båtbranschen sysselsätter i Finland ungefär 3500 personer och Finnboats medlemsföretags omsättning är nästa 600 miljoner euro.

I Finland växte antalet båtregistreringar med fyra procent: senaste år registrerades nya båtar två fått till 4000 stycken. Nya över 5,5 meters segelbåtar registrerades mera än på många år och antalet sålda nästan fördubblades till 26 stycken. Av totalantalet registrerade båtar utgör segelbåtarna ungefär sju procent.
I Finland växte antalet båtregistreringar med fyra procent: senaste år registrerades nya båtar två fått till 4000 stycken. Nya över 5,5 meters segelbåtar registrerades mera än på många år och antalet sålda nästan fördubblades till 26 stycken. Av totalantalet registrerade båtar utgör segelbåtarna ungefär sju procent.

”Den fina våren och sommaren inverkade speciellt på försäljningen av stugbåtar och vattenjetar. Också inom tjänster som hänför sig till båtlivet kunde man skönja en klar tillväxttrend”, berättar Båtbranschens Centralförbund Finnboats verkställande direktör Jarkko Pajusalo.

Speciellt nöjda är man ändå i båtbranschen över framgångarna ute i världen: av totalförsäljningen av i Finland tillverkade båtar går euromässigt räknat 77 procent på export. Enligt tullens förhandsstatistik växte exportens värde med 20 % och från Finland exporterades båtar i januari-november 2019 till ett värde av totalt 253 miljoner euro. Total exporterades nästa 9000 båtar till 37 länder. Värdet av den av företagen uppgivna branschens exportfakturering för hela året uppgick till 290 miljoner euro.

De viktigaste exportmarknaderna finns fortfarande i våra västra grannar Sverige och Norge, även om exporten till båda länderna sjönk jämfört med fjolåret. Antalsmässigt är Sverige den klart viktigaste handelspartnern, dit exporterades i januari–november 4151 båtar – nästan hälften av alla exportbåtar. Värdet på exporten till Sverige var 55 miljoner euro och till Norge med 2700 båtar ungefär 49 miljoner euro.

Såsom man av totalantalet 7000 båtar kan härleda består exporten till de västliga grannarna i betydande del av ganska små öppna båtar och daycruisers med förkajuta. I detta segment har vi en speciellt stark produktutveckling och tillverkning i Finland.

Lyxjakterna skördar framgångar ute i världen

Ett annat mycket starkt kompetenscentrum utgörs av lyxbåtstillverkarna i Österbotten. Om deras globalt sett exceptionella kvalitetsnivå förtäljer segelbåtarnas exportstatistik: Storbritannien steg till tredje plats i exportstatistiken då man levererade dit fem båtar från Finland. Båtarnas sammanlagda värde var 30 miljoner euro. Till exportstatistikens fjärde plats nådde Brittiska Jungfruöarna med en båt värd 25 miljoner euro.

Viktiga exportländer tack vare lyxjakterna var även Italien (12 M€/3 båtar) och Caymanöarna (6,3 M€/2 st). Till Tyskland exporterades båtar för totalt 11,4 miljoner euro, varav segelbåtsexportens andel var 4 miljoner euro. Exporten till Ryssland växte med drygt 30 procent till 9,2 miljoner euro.

Exportländer för över en miljon euro var därtill Danmark, Frankrike, Grönland, Estland, Nederländerna, Portugal, Hong Kong, Kroatien, Spanien, Polen och Belgien.

Båtregistreringarna i hemlandet steg 4 %, försäljningen av de populäraste stugbåtarna 20 %

I hemlandet växte antalet båtregistreringar med fyra procent: senaste år registrerades nya båtar två fått till 4000 stycken. I båtregistret som upprätthålls av Traficom skall antecknas båtar som är över 5,5 m långa eller är utrustade med en över 20 hk motor.

Populariteten har under de senaste fem åren vuxit speciellt jämnt i klassen 9–10 meters motorbåtar. Finländarnas favoritbåt är ändå den praktiska lilla stugbåten. Då det senaste år registrerades drygt 120 stycken över nio meters båtar anger partileveransstatistiken, att högst 5,5 meters motorbåtar såldes i nästan 2500 exemplar. I de minsta båtklasserna var tillväxtprocenten från fjolåret väldiga 20. Om de båtmodeller finländarna föredrar berättar även utombordsmotorerna partistatistik: av de i Finland sålda utombordsmotorerna hade nästan 80 procent en effekt på högst 60 hästkrafter. I Finland finns det över 190 000 motorbåtar och av dem är 73 procent utrustade med en utombordsmotor.

De relativt fördelaktiga och lätthanterliga vattenjetarna ser ut att blivit varaktiga favoriter under de senaste åren, även om den brantaste popularitetstillväxten redan tycks ha kulminerat. Tillväxten var ändå åtta procent och under senaste år registrerades drygt tusen vattenjetar.

Elmotorernas och segelbåtarnas popularitet växte

Till hemlandet levererade utombordsmotorernas antal minskade med fem procent från fjolåret, men elmotorernas popularitet fortsatte att öka. De har blivit populära som tilläggsutrustning till små roddbåtar och även som substitut för de minsta förbränningsmotorerna. Enligt partileveransstatistiken såldes i Finland nästa 9900 stycken utombordsmotorer med förbränningsteknik, men till antalet skall läggas ytterligare 6300 elmotorer. Elmotorernas partileveranser ökade i fjol med över 70 procent, men år 2019 fick man nöja sig med en tillväxt på sex procent. 

Senaste år utgjordes försäljningens tillväxt av fjärrstyrda frontelmotorer som används i spinnfiskebåtar, som senaste år såldes redan i drygt 1100 exemplar. Detta förtäljer om spinnfiskehobbyns snabbt växande popularitet, som också syns i nyhetsutbudet på Helsingfors båtmässas fiskeavdelning.

Nya över 5,5 meters segelbåtar registrerades mera än på många år och antalet sålda nästan fördubblades till 26 stycken. Av totalantalet registrerade båtar utgör segelbåtarna ungefär sju procent.

Mexiko fortfarande största importlandet

Till Finland importerades senaste år mest vattenfarkoster från Mexiko. Värdet av importen växte med hela 45 procent till ungefär 40 miljoner euro och av de drygt 5200 farkosterna var i praktiken alla vattenjetar. Största delen av dem enbart förtullades via Finland till EU-området och exporterades vidare till Europa, för i Finland stannade bara drygt tusen nya vattenjetar.

Den övriga importen av ca 4000 exemplar utgjordes i huvudsak av småbåtar. Största importlandet för dem var Polen, storväldet inom båtindustrin i Europa, varifrån exporten växte till 287 båtar (7,4 miljoner euro, +12 procent). Det tredje största importlandet var Frankrike med 116 båtar (3,3 miljoner euro, +292 procent).

Konjunkturbarometern förutser stabila utsikter, men tillväxtens kulminering

Företagen förhåller sig förtroligt till året som inletts, även om Finnboats konjunkturbarometer förutser en brytning i tillväxten. Endast en procent av företagen uppskattar att personalen minskar och 80 % tror att arbetsplatserna stannar på nuvarande nivå. I 48 procent av företagen förväntas att omsättningen stiger och 43 procent tror att omsättningen hålls på nuvarande nivå.

Exportstatistik över de 10 största länderna i januari-november 2019

M€

st

Tillväxt €

Sverige

55,1

4151

-7 %

Norge

48,9

2714

-5 %

Storbritannien

37,2

138

559 %

Britt. Jungfruöarna

25,2

1

800 %

Italien

12,4

4

8337 %

Tyskland

11,4

246

-26 %

Ryssland

9,2

809

31 %

USA

9,1

16

-66 %

Schweiz

8,8

59

132 %

Caymanöarna

6,3

2

Hela exporten 

253,4

Importstatistik över de 5 största länderna i januari-november 2019

M€

st

Tillväxt €

Mexiko

39,9

5219

45 %

Polen

7,4

287

12 %

Frankrike

3,3

116

292 %

USA

2

355

-40 %

Sverige

2

80

-11 %

Fem största totalt

54,6

Hela importen

64,7

Företagens omsättning

Finnboats medlemsföretags omsättning 2019 i milj. euro (moms 0 %, enligt tillverkar- och importörpriser)

 

Finland M€

Tillväxt-%

Exporten M€

Tillväxt €

Båtar

100,9

-2 %

233,6

+7 %

Utrustning

77,0

+7 %

31,0

+6 %

Motorer

73,0

+25 %

23,8

+33 %

Tjänster o. dyl. 

47,4

+27 %

1,2

+367 %

Totalt

298,3

+11 %

289,6

+9 %

Hela branchen totalt

588

+10 %

   

Båtbranschen barometer och utsikterna inom branschen för år 2020

Finnboat har på traditionellt sätt gjort en förfrågan bland sina medlemmar om planerna angående omsättningen och personalen år 2019. Man förväntar sig att sysselsättningen skall fortsättningsvis skall hållas på en god nivå och nästan hälften av företagen uppskattar att omsättningen växer, men jämfört med fjolåret den här tiden uppskattar allt flera företag att omsättningen hålls oförändrad.

Personalen år 2020

  • 19 % av företagen uppskattade att personalen växer (24 % föregående år)
  • 1 % uppskattade att den minskar (4 %)
  • 80 % uppskattade att den hålls oförändrad (72 %)

Omsättningen år 2020

  • av företagen uppskattade att omsättningen stiger (55 % föregående år)
  • 9 % uppskattade att den sjunker (7 %)
  • 43 % uppskattade att den hålls oförändrad (38 %)

I 7 % av de 151 företag som svarat på barometern har man år 2019 tillgripit permitteringar av personalen (11 % föregående år).

Nyckelord

Kontakter

Bilder

I Finland växte antalet båtregistreringar med fyra procent: senaste år registrerades nya båtar två fått till 4000 stycken. Nya över 5,5 meters segelbåtar registrerades mera än på många år och antalet sålda nästan fördubblades till 26 stycken. Av totalantalet registrerade båtar utgör segelbåtarna ungefär sju procent.
I Finland växte antalet båtregistreringar med fyra procent: senaste år registrerades nya båtar två fått till 4000 stycken. Nya över 5,5 meters segelbåtar registrerades mera än på många år och antalet sålda nästan fördubblades till 26 stycken. Av totalantalet registrerade båtar utgör segelbåtarna ungefär sju procent.
Ladda ned bild
Populariteten har under de senaste fem åren vuxit speciellt jämnt i klassen 9–10 meters motorbåtar. Finländarnas favoritbåt är ändå den praktiska lilla stugbåten. Då det senaste år registrerades drygt 120 stycken över nio meters båtar anger partileveransstatistiken, att högst 5,5 meters motorbåtar såldes i nästan 2500 exemplar.
Populariteten har under de senaste fem åren vuxit speciellt jämnt i klassen 9–10 meters motorbåtar. Finländarnas favoritbåt är ändå den praktiska lilla stugbåten. Då det senaste år registrerades drygt 120 stycken över nio meters båtar anger partileveransstatistiken, att högst 5,5 meters motorbåtar såldes i nästan 2500 exemplar.
Ladda ned bild
Enligt partileveransstatistiken såldes i Finland nästa 9900 stycken utombordsmotorer med förbränningsteknik, men till antalet skall läggas ytterligare 6300 elmotorer. Senaste år utgjordes försäljningens tillväxt av fjärrstyrda frontelmotorer som används i spinnfiskebåtar, som senaste år såldes redan i drygt 1100 exemplar. Detta förtäljer om spinnfiskehobbyns snabbt växande popularitet, som också syns i nyhetsutbudet på Helsingfors båtmässas fiskeavdelning. Kristian Keskitalo presenterar i Uusi Aalto -området.
Enligt partileveransstatistiken såldes i Finland nästa 9900 stycken utombordsmotorer med förbränningsteknik, men till antalet skall läggas ytterligare 6300 elmotorer. Senaste år utgjordes försäljningens tillväxt av fjärrstyrda frontelmotorer som används i spinnfiskebåtar, som senaste år såldes redan i drygt 1100 exemplar. Detta förtäljer om spinnfiskehobbyns snabbt växande popularitet, som också syns i nyhetsutbudet på Helsingfors båtmässas fiskeavdelning. Kristian Keskitalo presenterar i Uusi Aalto -området.
Ladda ned bild
”Den fina våren och sommaren inverkade speciellt på försäljningen av stugbåtar och vattenjetar. Också inom tjänster som hänför sig till båtlivet kunde man skönja en klar tillväxttrend”, berättar Båtbranschens Centralförbund Finnboats verkställande direktör Jarkko Pajusalo.
”Den fina våren och sommaren inverkade speciellt på försäljningen av stugbåtar och vattenjetar. Också inom tjänster som hänför sig till båtlivet kunde man skönja en klar tillväxttrend”, berättar Båtbranschens Centralförbund Finnboats verkställande direktör Jarkko Pajusalo.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Finnboat
Finnboat
Käenkuja 8 A 47
00500 Helsinki

http://www.finnboat.fi/

Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf är branschförbundet för landets båtindustri och -handel. Finnboats medlemskår står nästan till hundra procent för branschens inhemska omsättning och Finlands båtexport.

På dessa sidor redogör vi för förbundets verksamhet och våra medlemsföretags produkter. Från sidan www.suomiveneilee.fi hittar du snabbt aktuell information om medlemsföretagens nya och begagnade båtar och motorer samt om tillbehör och övriga tjänster.

Följ Finnboat

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finnboat

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum