Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Fackförbundet JHL:s representantskap förkastade medlingsbudet för kommunsektorn

Dela

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL förkastade idag, onsdagen den 20 mars, enhälligt det medlingsbud som riksförlikningsman Vuokko Piekkala hade lagt fram i den kommunala kollektivavtalstvisten. Förslaget var enligt representantskapet alldeles otillräckligt.

–  I praktiken uppfylldes inte ett enda av våra mål ordentligt i medlingsbudet. Vi hade inga förutsättningar att godkänna budet, kommenterar JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

JHL:s mål är att få ett mångårigt löneprogram för kommunsektorn som  tryggar en bättre löneutveckling än nu för låglönebranscherna. Inget löneprogram alls ingick i riksförlikningsmannens medlingsbud.

–  I medlingsbudet ingick en tvåårig lösning där det första årets lönehöjning hade varit ett generellt lönepåslag på skrattretande en procent och en lokalt fördelad rat på en procent. Det andra årets höjning hade varit lika skrattretande: generellt lönepåslag på en procent och en lokalt fördelad rat på 0,9 procent. Då inget löneprogram alls ingick, räcker de här påslagen helt enkelt inte för oss. Inflationen galopperar i sådan takt att den äter upp höjningarna redan på förhand, kritiserar Niemi-Laine.

Enligt fackförbundet JHL:s ordförande motsvarade inte heller förslagen beträffande det kommande förhandlingssystemet för kommunerna och välfärdsområdena och innehållet i branschens olika kollektivavtal på nära håll JHL:s mål.

Kommunal strejkvåg ser ut att bli verklighet i april

Förkastande av medlingsbudet innebär att de påtryckningar som fackförbundet JHL utlyst fortsätter. Ifall ingen uppgörelse nås om anställningsvillkor och rejäla lönehöjningar, genomförs strejkerna och övertids- och skiftbytesförbuden. JHL är berett på att vid behov utvidga och utöka påtryckningsåtgärderna. JHL betalar 160 euro/dag i strejkbidrag till sina medlemmar.

Övertids- och skiftbytesförbud på en vecka har utlysts för hela kommunsektorn med början den 4 april.
En tvådagarsstrejk börjar i Åbo och Uleåborg den 6 april.
En veckolång strejk börjar i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla den 19 april.

JHL har redan tidigare satt fart på förhandlingarna med både strejker och övertids- och skiftbytesförbud. JHL har genomfört strejker för kommunsektorn i Rovaniemi och Jyväskylä den 23–24 mars. För närvarande pågår strejk i Tammerfors och Kuopio den 29–30 mars.

Det första övertids- och skiftbytesförbudet för hela kommunsektorn utlystes för den 7–13 mars och det andra för den 21–27 mars.

Parter i de kommunala avtalsförhandlingarna är Offentliga sektorns union JAU (JHL och Jyty) och Förhandlingsorganisationen för social- och hälsovården (Super, Tehy och ERTO) på löntagarsidan och Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT på arbetsgivarsidan.

Mer information
ordförande Päivi Niemi-Laine, tfn 040 702 477

Länkar

Om

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Sörnäisten rantatie 23
00500 HELSINKI

010 77031http://www.jhl.fi

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL:s cirka 165 000 medlemmar jobbar med många slags uppgifter inom finländsk välfärd, omsorg och säkerhet. Branscher där det finns JHL-anslutna yrkespersoner är vård, omsorg, kosthåll, teknik och infrastruktur, trafik, renhållning och underhåll, förvaltning, fostran, bildning, fritid, kultur, säkerhet och räddning – i kommunerna, statssektorn, företagen och församlingarna. JHL är den största personalorganisationen inom kommunsektorn.

Följ Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Nya undersökningsresultat: Betydande skiftning i finländarnas attityder till invandring – två av tre vill se fler arbetskraftsinvandrare10.5.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Fackförbundet JHL:s pinfärska enkätundersökning avslöjar att finländarnas attityder gentemot arbetskraftsinvandring är mer positiv än tidigare, så länge som anställningsvillkoren är desamma som för finländare. Två av tre respondenter (67 %) anser att Finland behöver fler arbetskraftsinvandrare. Enkäten genomfördes av Kantar-TNS på beställning av JHL, och över 1 000 personer svarade på den. Felmarginalen är plus/minus 3 procentenheter.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum