Monimuotoiset perheet -verkosto

Familjeledigheter förnyas könsneutralt – varför inte föräldraskapslagen?

Dela

Nätverket för familjers diversitet är förundrad över motstridigheterna i regeringens lagberedning gällande familjer och föräldraskap.

I familjeledighetsreformen som bereds av social- och hälsovårdsministeriet är det meningen att man i fortsättningen officiellt ska tala om födaren, den gravida och föräldern/föräldrarna. Samma linje håller inte i justitieministeriets beredning gällande föräldraskapslagen.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) konstaterade i sitt svar till riksdagsledamot Bella Forsgréns (De Gröna) skriftliga fråga att också den nya föräldraskapslagen kommer att benämna föräldrarna far och mor. Samtidigt fastställde Henriksson att barn också i fortsättningen ska kunna ha bara två juridiska föräldrar.

”Om Henrikssons linje håller, faller hela förnyandet av lagstiftningen platt. Förenandet av de nuvarande moderskaps- och faderskapslagarna till en ny föräldraskapslag skulle ha betytt en förbättring speciellt ur ett regnbågsperspektiv”, säger ledande sakkunnig Anna Moring från Nätverket för familjers diversitet.

”Inskrivet i regeringsprogrammet finns också målsättningen om ett könsneutralt personsignum. Man undrar varför könsneutraliteten som princip inte sträcker sig också till föräldraskapslagen, trots att den skulle ha liknande resultat i fråga om förebyggande av diskriminering och förstärkande av självbestämmanderätten.

I svaret till Forsgréns skriftliga fråga konstateras också att regleringen angående könsminoriteters föräldraskap kommer att beredas i samband med translagen. Regleringen av andra än transpersoners föräldraskap bereds i samband med föräldraskapslagen.

”De här lagarna går inte att bereda med olika principer. Transpersoners föräldraskap skrivs in i folkbokföringsregistret i enlighet med föräldraskapslagen. Translagen påverkar inte principen med vilken folkbokföringen sker”, konstaterar Moring. Hon påminner att mångfald alltid bör beaktas som utgångspunkt i lagberedningen. ”Speciallagar har sin egen plats, men föräldraskapslagens målsättning var uttryckligen att göra lagstiftningen mer likvärdig och passande för olika familjers situationer. Nu utreder man inte ens alternativen.”

I nuläget skrivs föräldraskapet av en person som genomgått en könskorrigeringsprocess i de flesta fallen fel i folkbokföringen. Födaren skrivs som mor och personen vars spermier använts skrivs som far, oberoende av deras juridiska kön vid tidpunkten av barnets födsel. Föräldrabenämningen kan inte korrigeras senare.

”Således får varje myndighet som söker information om barnet i folkbokföringsregistret veta att barnets förälder har genomgått könskorrigering. Det utsätter både barnet och föräldern för diskriminering”, betonar Moring.

Organisationerna har också krävt att man som en del av föräldraskapslagen skulle möjliggöra fler än två juridiska föräldrar i en situation där ett barn de facto har fler än två föräldrar. Föräldraskapet för en tredje förälder bör kunna fastställas utan att någon av de existerande föräldrarna måste avsäga sig sitt föräldraskap. Behov att fastställa fler än två juridiska föräldrar kan finnas bland annat i nyfamiljer och regnbågsfamiljer.

”I praktiken skulle det betyda att barnet skulle ha rätt till underhåll och arvsrätt till fler än två föräldrar”, konstaterar Moring.

Mer information:

Bella Forsgréns skriftliga spörsmål om att beakta regnbågsfamiljerna i beredningen av föräldraskapslagen (KK 39/2020 vp, på finska): https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_39+2020.aspx

Anna-Maja Henrikssons svar på det skriftliga spörsmålet (SSS 39/2020, på svenska): https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/SSS_39+2020.pdf

Nyckelord

Kontakter

Om

Monimuotoiset perheet -verkosto
Monimuotoiset perheet -verkosto
Hämeentie 29
00500 HELSINKI

http://www.monimuotoisetperheet.fi

Nätverket för familjers diversitet formas av tio finska familjeorganisationer. Nätverket samlar ihop och sprider information om olika familjers utmaningar och behov. Till nätverket hör följande organisationer: Adoptioperheet ry, Familia ry, KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry, Lapsettomien yhdistys Simpukka ry, Perhehoitoliitto ry, Sateenkaariperheet ry, Suomen Monikkoperheet ry, Suomen nuoret lesket ry, Suomen Uusperheiden Liitto ry ja Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry.

Följ Monimuotoiset perheet -verkosto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Monimuotoiset perheet -verkosto

Miltä tulevaisuuden perhe näyttää? Webinaari perheiden ja lisääntymisen tulevaisuudesta.25.9.2020 09:15:00 EESTKutsu

Perheitä on monenlaisia jo nyt. Tämä herättää kysymyksen, miten tulevaisuudessa perheellistytään. Entä miten säädellä tulevaisuuden perhesuhteita? Ei ole olemassa yhtä tapaa elää perheenä, eikä jokaisen suomalaisen perheen keskiössä ole esimerkiksi geneettinen sukulaisuus, sama osoite tai kulttuuritausta. Laskevan syntyvyyden aikakaudella perheenkaltaisia läheissuhteita saattaa myös löytyä uusista, yllättävistä paikoista ja elämäntilanteista. Samalla tahattomaan lapsettomuuteen etsi-tään uusia ratkaisuja, ja lisääntymisteknologiat laajentavat käsityksiämme biologisesta perheestä ja vanhemmaksi tulemisesta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum