Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Fängelsepersonalen har ledningens stöd och tydliga modeller för hur man hanterar säkerhetsrelaterade ärenden

Dela

Våld mot personal i fängelser är relativt sällan förekommande. Förra året inträffade 7 fall av våld mot personal i fängelserna. Upplevt hot om våld rapporterades av personalen vid 21 tillfällen. Antalet fall minskade med nästan 10 jämfört med året innan, och under de senaste åren har det handlat sammantaget om 30 till 50 fall av våld och hot.

Vart och ett fall tas på allvar och Brottspåföljdsmyndigheten fäster fortlöpande uppmärksamhet på personalens arbetarskydd. Brottspåföljdsmyndigheten har under våren 2019 inlett en process för att utveckla arbetarskyddet, där särskild uppmärksamhet ägnas åt bedömning av risker och faror samt en enhetlig utbildning i arbetarskyddsrelaterade frågor. Saken har beretts i samverkan med arbetstagarrepresentanter. Personalen är välutbildad och förberedd för hotsituationer. Varje enhet har en beredskapsplan för undantagssituationer. Incidenter rapporteras alltid och i förekommande fall informeras även justitieministern.

”Brottspåföljdsmyndighetens personal har ledningens stöd i alla säkerhetsrelaterade frågor. Säkerhet är en av våra värderingar och vår verksamhet ska vara säker för såväl samhället som personalen och fångarna”, fastslår Brottspåföljdsmyndighetens generaldirektör Esa Vesterbacka.

Inemot hälften av fångarna avtjänar straff för våldsbrott. Våld förekommer, i synnerhet i fängelser som hör till de mest slutna, både mellan fångarna och mot personalen. Utöver övervakningsåtgärder genomför man i fängelserna olika typer av rehabilitering där fångarna får stöd i att bli av med våldsbenägna beteendemönster.

Brottspåföljdsmyndigheten har en fungerande praxis när det gäller att rapportera hot och en process med instruktioner om hur man ska agera i hotsituationer. Hotsituationer utvärderas och hotbedömningar görs för de allvarligaste incidenterna. I händelser av hot mot personal har man begärt polisen om handräckning när det behövts, bland annat för att skydda den berörda personen och hans eller hennes familj, och i dessa fall har samarbetet med polisen gett resultat. Gärningar har inte satts i verket och hot har avtagit och försvunnit.

”Det är viktigt att aktivt genomföra de godkända säkerhetsriktlinjerna och förutse nya säkerhetshot och bereda sig för dem i alla våra enheter", fortsätter Vesterbacka.

Antti Santamäki, som är huvudförtroendeman för fängelseanställdas riksförbund Vankilavirkailijain Liitto, har i intervju med Lännen Media den 12 maj 2019 uttryckt oro över fängelsepersonalens säkerhetssituation som håller på att försämras. Santamäki har inte tagit upp sin oro på samarbetskomissionens möten med Brottspåföljdsmyndighetens ledning som hållits månatligen. Arbetsgivaren kommer att ta upp frågan vid nästa möte den 20 maj 2019, där man i anslutning till ämnet även kommer att diskutera utvecklande av arbetarskydd vid Brottspåföljdsmyndigheten, som hänvisas till högre upp, och styrgrupp för säkerhetsarbete som ska inrättas.

För mer information kontakta generaldirektör Esa Vesterbacka, tfn 029 56 88400, esa.vesterbacka@om.fi (anträffbar den 14 maj 2019) och säkerhetsdirektör Ari Juuti, tfn 029 56 88456, ari.juuti@om.fi

Nyckelord

Bilder

Om

Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Lintulahdenkatu 5
00530 HELSINKI

029 56 88500http://www.rikosseuraamus.fi

Brottspåföljdsmyndigheten har hand om verkställighet av samhällspåföljder och fängelsestraff. Brottspåföljdsmyndigheten lyder under justitieministeriet. Brottspåföljdsmyndigheten har till uppgift att främja säkerheten i samhället genom att förebygga återfall i brott.

Följ Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum