VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Fel i redovisningen av partistöd korrigerades – partifinansieringen i huvudsak transparent

Jaa

Partierna följer finansieringsbestämmelserna väl i de flesta fallen, men vissa förfaringssätt måste fortfarande korrigeras. Statens revisionsverk (VTV) granskar årligen både partifinansieringen och statsunderstödet till partierna, dvs. partistödet.

Bild: VTV. Bilden som är publicerad i samband med pressmeddelandet, är avsedd för meddelanden relaterat till utlåtandet.
Bild: VTV. Bilden som är publicerad i samband med pressmeddelandet, är avsedd för meddelanden relaterat till utlåtandet.

År 2017 fick riksdagspartierna över 29 miljoner euro i statsunderstöd (partistöd). Vid granskningarna 2018 upptäckte VTV flera brister i de avtal och redovisningar som krävs i samband med partistöd enligt statsunderstödslagen. Exempelvis hade partistöd anvisats för andra sammanslutningar än sådana föreningar som avses i partilagen. Sammanslutningar som fått partistöd har också haft svårt att följa upp de erhållna beloppen och hur mycket som finns kvar av det föregående årets stöd.

Partier och andra sammanslutningar som fått understöd har redan under hösten 2018 korrigerat fel i sina redovisningar utifrån VTV:s iakttagelser. Med anledning av VTV:s granskning har dessutom statsrådet i januari 2019 begärt att justitieministeriet inleder ett lagstiftningsprojekt i syfte att samordna partilagen och statsunderstödslagen.

”VTV:s tillsyn och granskningar bidrar till en ökad transparens i partifinansieringen. Efter de retroaktiva kompletteringarna är redovisningarna nu till väsentliga delar riktiga”, säger ledande redovisningsrevisor Klaus Krokfors från VTV.

Utöver partistödet granskar VTV årligen partifinansieringen och går då igenom de berörda tillsynsobjektens bokslutsuppgifter och bokföring från flera års tid. Syftet är att säkerställa att de lagstadgade redovisningarna lämnas in på ett korrekt, heltäckande och aktuellt sätt till det offentliga register som förs av VTV.

"I regel hade tillsynsobjekten återigen skött bokföringen på behörigt sätt, men det fanns också undantag. Dessutom kräver partilagen att sammanslutningarnas revisorer rapporterar om bidragsfinansieringen och statsunderstöden. Revisorernas dokumentation är dock inte alltid tillräckligt entydig. Det här försämrar tilliten till revisorernas arbete när man ska bedöma hur väl lagens särskilda krav har beaktats och iakttagits i partiorganisationerna", säger Krokfors.

Alla tillsynsobjekt följer inte VTV:s rekommendation att även redovisa s.k. riksdagsledamotsavgifter till registret. Detta har bl.a. motiverats med att partiets riksdagsgrupp gör alla utbetalningar på samma gång och att den årliga andelen för en enskild riksdagsledamot hamnar under redovisningsgränsen 1 500 euro.

"Summan av avgifterna är ändå ansenlig. Lagen ger utrymme för tolkning och de varierande sätten att redovisa avgifterna försvårar volymuppgifternas jämförbarhet. Givetvis är detta också negativt för den transparens som är avsikten med lagen", konstaterar Krokfors.

Enligt redovisningar till VTV:s elektroniska partifinansieringsregister 2018 fick partier, deras distrikts- och kvinnoorganisationer samt andra partiföreningar och partinära sammanslutningar totalt nästan 2,8 miljoner euro i bidragsprestationer. Detta motsvarar föregående års belopp, men under 2018 redovisades också ca 0,7 miljoner euro i bidragsprestationer som gäller tidigare år. En ansenlig del av de retroaktiva redovisningarna gjordes utifrån VTV:s iakttagelser vid granskningarna.

Under 2018 gjorde VTV 31 granskningar som övervakare av partifinansieringen för att utreda finansieringen av riksdagspartierna samt av partinära sammanslutningar och distriktsorganisationer. VTV granskade samtliga nio riksdagspartier och 13 partinära sammanslutningar fördelat på 11 stiftelser, en förening och en fond. Dessutom granskades totalt nio distriktsorganisationer i Tavastland, Sydöstra Finland, Birkaland och Savolax-Karelen.

I Finland finns ca 6 000 partiföreningar, varav 150 står under revisionsverkets tillsyn. Från och med 2016 utövar VTV också tillsyn över riksdagspartiernas statsunderstöd, det s.k. partistödet. Granskningarna av partifinansieringen fortsätter hösten 2019.

Ta del av publikationen: Berättelse om tillsynen över partifinansieringen

Mer information om VTV:s revisioner och god förvaltning: VTV.fi

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Bild: VTV. Bilden som är publicerad i samband med pressmeddelandet, är avsedd för meddelanden relaterat till utlåtandet.
Bild: VTV. Bilden som är publicerad i samband med pressmeddelandet, är avsedd för meddelanden relaterat till utlåtandet.
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
Porkkalankatu 1, PL 1119
00101 Helsinki

09 4321http://www.vtv.fi

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on eduskunnan yhteydessä toimiva ylin kansallinen tarkastusviranomainen, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa sekä valvoo puolue- ja vaalirahoitusta. Tarkastustyöllä virasto varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi.

Statens revisionsverk (VTV) finns i anknytning till riksdagen och är den högsta externa revisorn, som reviderar skötseln av statsfinanser, övervakar finanspoltiken och utövar tillsyn över parti- och valfinansieringen. Med oberoende revisionsarbetet säkerställer verket att statens medel används för av riksdagen beslutade ändamål på ett lagenligt och ändamålsenligt sätt och att finanspolitiken utövas på ett hållbart sätt.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme