Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

FFC, Akava och STTK: Sexuella minoriteter och könsminoriteter upplever fortfarande diskriminering i arbetslivet

Dela

En enkät som FFC, Akava och STTK har gjort bland sina medlemsförbund visar att ungefär en tredjedel av förbunden under det senaste året har kontaktats i ärenden som gäller mobbning, diskriminering eller annan osaklig behandling av sexuella minoriteter eller könsminoriteter. Antalet kontakter har hållits på samma nivå under de senaste åren.

– Personer som hör till sexuella minoriteter och könsminoriteter är ofta osynliga i arbetslivet och kan vara försiktiga med att berätta till exempel om sin partner av samma kön eller sin könsidentitet på arbetsplatsen. Därför är det möjligt att många av dem inte vågar lyfta fram den diskriminering de har upplevt ens för fackförbunden, bedömer Miika Sahamies som är ledande expert på Akava.

Fackförbunden satsar alltmer på att bekämpa diskriminering på arbetsplatserna. Många förbund berättade i sina enkätsvar att de tar upp osaklig behandling av sexuella minoriteter och könsminoriteter när de utbildar sina förtroendevalda.

– Att ingripa i diskriminering är en viktig del av personalrepresentanternas arbete. Också arbetsgivarna borde skärpa sig och ta sin skyldighet att främja likabehandling av arbetstagarna på allvar. Förtroendemannen och arbetarskyddsfullmäktige har enligt lagen rätt att få information om arbetsgivarens plan för främjande av likabehandling, påpekar Anu-Tuija Lehto som är jurist på FFC.

Diskrimineringslagen slår fast att alla arbetsplatser med minst 30 anställda måste utarbeta en likabehandlingsplan. Också mindre arbetsplatser ska målinriktat främja likabehandling, även om de inte behöver göra upp en skriftlig plan.

– Arbetsgivarna måste klargöra att arbetstagare som hör till sexuella minoriteter, könsminoriteter och andra minoriteter är en del av arbetsgemenskapen. Man får gärna se den skriftliga likabehandlingsplanen som en process som hjälper arbetsplatsen att bli bättre. Planen underlättar också introduktionen av nya arbetstagare och resurseringen av arbetet med att förebygga diskriminering, säger Anja Lahermaa som är jurist på STTK.

På tisdag ordnar löntagarorganisationerna en diskussion om förebyggande av diskriminering

FFC, Akava och STTK ordnar under Prideveckan i Helsingfors en diskussion om metoder för att förebygga diskriminering i arbetslivet. Det finskspråkiga evenemanget sänds live via Facebook tisdagen den 29 juni 2021 kl. 10–11 på adressen https://www.facebook.com/events/523945628618914.

I diskussionen deltar

  • Jussi Aaltonen, överinspektör vid diskrimineringsombudsmannens byrå
  • Susanna Puustinen, expert (personalens mångfald, likabehandling och jämställdhet) vid Helsingfors stad
  • Heta Hölttä, sakkunnig i ungdomspolitisk påverkan på Seta

Diskussionen leds av Karoliina Huovila, expert på anställningsvillkor på FFC. 

Nyckelord

Kontakter

• FFC: Anu-Tuija Lehto, jurist, anu-tuija.lehto@sak.fi, tfn 040 778 1080
• Akava: Miika Sahamies, ledande expert, miika.sahamies@akava.fi, tfn 050 530 5366
• STTK: Anja Lahermaa, jurist, anja.lahermaa@sttk.fi, tfn 040 828 6845

Om

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Pitkänsillanranta 3
00530 Helsinki

020 774 000https://www.sak.fi

Beställ FFC:s svenskspråkiga nyhetsbrev så får du aktuell information om arbetslivet per e-post varannan vecka: https://www.sak.fi/sv/nyhetsbrev

Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC är förbundens förbund. Vi representerar 17 fackförbund och ungefär 900 000 medlemmar. Kommunala familjedagvårdare, flygvärdinnor, busschaufförer, servitörer, byggnadsarbetare, pappersarbetare och dansare – alla representerar de FFC:s branscher.

Följ Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Viktigt att fortsätta utveckla Sysselsättningsfondens förmåner – utbildningen och stöden måste riktas bättre till de grupper som behöver dem mest23.6.2021 10:17:37 EEST | Tiedote

FFC anser att utredningen om hur Sysselsättningsfondens verksamhet och stödformer kunde utvecklas är förtjänstfull. Utredarna föreslår att stöden för kontinuerligt lärande ska utvecklas så att de bättre motsvarar förändringarna i arbetslivet och når också löntagare som har fått mindre utbildning.

EK, SAK, Akava ja STTK: Terveyspalvelujen yhdenvertainen saatavuus ja kustannusten hallinta edellyttävät monikanavaista rahoitusta17.6.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

EK, SAK, Akava ja STTK ovat huolissaan valmistelutyöstä, jossa tarkastellaan terveydenhuollon rahoitusjärjestelmän muuttamista yksikanavaiseksi. Tämä tarkoittaa, että julkinen rahoitus kanavoitaisiin kokonaisuudessaan palvelujen järjestämisvastuussa oleville organisaatioille ja yksityisten terveyspalvelujen käyttöön liittyvien kustannusten korvaamisesta luovuttaisiin.

Regeringens planerade jobbsökningsmodell blev komplicerad och svår att förstå8.6.2021 09:08:18 EEST | Tiedote

Fackcentralen FFC kritiserar regeringens förslag till så kallad nordisk jobbsökningsmodell eftersom modellen är svår att förstå. Regeringens utkast till proposition slår detaljerat fast olika intervjuer och skyldigheter för arbetslösa att söka jobb. I stället för att införa en reglering på detaljnivå, borde man satsa på att ge arbetslösa individuell service, säger Alli Tiensuu som är arbetskraftspolitisk expert på FFC.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum