Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

FFC-utredning: Coronaviruset har särskilt drabbat kvinnor i arbetaryrken

Dela

Coronapandemin har drabbat kvinnorna inom FFC:s branscher särskilt hårt. Jämfört med männen har kvinnorna varit mer rädda för att smittas av viruset i sitt arbete, deras jobb har i större utsträckning blivit mer belastande och de mår psykiskt sämre på grund av coronaviruset.

Största delen av dem som jobbar i de yrken som FFC representerar har inte haft möjlighet att arbeta på distans. Under coronapandemin har 85 procent av medlemmarna i de FFC-anslutna fackförbunden haft direkt fysisk kontakt med andra människor i sitt arbete.

Fysisk kontakt i stor utsträckning verkar öka rädslan för att insjukna. Knappt en tredjedel av dem som svarade på FFC:s medlemsenkät har varit rädda för att insjukna på grund av coronaviruset i sitt arbete. Bland kvinnorna är rädslan klart vanligare (38 %) än bland männen (23 %).

– Det är framför allt inom de kvinnodominerade privata och offentliga servicebranscherna som arbetstagarna inte har möjlighet att arbeta på distans. I huvudsak utförs arbetet i kontakt med kunder och personer som får vård. Det är alltså inte så konstigt att kvinnorna oftare är rädda för att insjukna än vad män är, säger FFC:s utvecklingschef Juha Antila.

Coronapandemin har lett till ökad belastning och ångest bland arbetstagarna

Trots att så många arbetstagare är tvungna att jobba bland andra människor och är rädda för att smittas av coronaviruset, så anser ändå en klar majoritet (93 %) av medlemmarna i de FFC-anslutna förbunden att arbetsgivaren har tagit tillräcklig hänsyn till säkerheten på arbetsplatsen under coronaåret. Av de förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige som svarade på FFC:s förtroendemannaenkät är det dock endast hälften (55 %) som upplever att de har rådfrågats i de frågor som gäller arbetarskyddet.

Nästan hälften (43 %) av fackförbundens medlemmar anser att deras arbete har blivit alltmer belastande. Av arbetstagarna inom de privata och offentliga servicebranscherna samt av dem som jobbar deltid upplever mer än hälften att arbetsbelastningen har ökat under coronaåret. Det här återspeglas också i skillnaderna mellan hur kvinnorna och männen upplever jobbet: 56 procent av kvinnorna säger att jobbet har blivit mer belastande, jämfört med 31 procent av männen.

Coronapandemin har också lett till att fler arbetstagare upplever ångest. Enligt FFC:s enkät är det framför allt coronarestriktionerna, som har begränsat det sociala umgänget, som har lett till att 72 procent av de tillfrågade har upplevt ångest i stor eller viss utsträckning. Den hälsorisk som coronaviruset utgör har lett till att 63 procent har upplevt ångest.

En tredjedel av dem som svarade på enkäten säger också att de mår sämre än före coronapandemin. Av kvinnorna svarade 40 procent att de mår sämre och av männen 26 procent.

– De som inte har kunnat distansarbeta under coronaåret har utsatts för en hård prövning och problemen med att orka kan bli synliga med fördröjning. Därför är det viktigt att man på arbetsplatserna fäster särskild uppmärksamhet vid att stötta arbetstagarna också när den värsta situationen är över, betonar Juha Antila.

Atmosfären på arbetsplatsen har förblivit god

Året med coronaviruset verkar inte ha haft någon särskilt negativ inverkan på atmosfären på arbetsplatserna, visar medlemsenkäten. Största delen av medlemmarna i de FFC-anslutna fackförbunden anser att man på arbetsplatsen drar åt samma håll (92 %), att arbetsgivaren och personalen öppet diskuterar hur coronaviruset påverkar arbetsplatsen (88 %) samt att förändringarna har påverkat alla jämlikt (76 %).

Medlemsenkäten besvarades av 1 213 medlemmar i de FFC-anslutna fackförbunden. Intervjuerna gjordes av Kantar TNS i mars 2021. Dessutom utredde FFC via sin förtroendemannapanel hur coronapandemin har påverkat arbetsplatserna. Förtroendemannaenkäten besvarades av 808 förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige, också det i mars 2021.

FFC:s utredning Korona-ajan työ (på finska)

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Pitkänsillanranta 3
00530 Helsinki

020 774 000https://www.sak.fi

Beställ FFC:s svenskspråkiga nyhetsbrev så får du aktuell information om arbetslivet per e-post varannan vecka: https://www.sak.fi/sv/nyhetsbrev

Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC är förbundens förbund. Vi representerar 17 fackförbund och ungefär 900 000 medlemmar. Kommunala familjedagvårdare, flygvärdinnor, busschaufförer, servitörer, byggnadsarbetare, pappersarbetare och dansare – alla representerar de FFC:s branscher.

Följ Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Regeringens planerade jobbsökningsmodell blev komplicerad och svår att förstå8.6.2021 09:08:18 EEST | Tiedote

Fackcentralen FFC kritiserar regeringens förslag till så kallad nordisk jobbsökningsmodell eftersom modellen är svår att förstå. Regeringens utkast till proposition slår detaljerat fast olika intervjuer och skyldigheter för arbetslösa att söka jobb. I stället för att införa en reglering på detaljnivå, borde man satsa på att ge arbetslösa individuell service, säger Alli Tiensuu som är arbetskraftspolitisk expert på FFC.

De förtroendevaldas ställning och kollektivavtalens täckning måste i sista hand tryggas genom lagstiftning20.5.2021 09:26:51 EEST | Tiedote

När situationen på arbetsmarknaden förändras måste de förtroendevalda personalrepresentanternas ställning stärkas genom lagstiftning, kräver FFC:s ordförande Jarkko Eloranta. Han anser att det är särskilt viktigt att se till att de fackligt förtroendevalda som arbetstagarna har valt, erkänns också vid de företag som inte hör till arbetsgivarförbundet i branschen, och att de förtroendevalda garanteras de rättigheter som de har enligt kollektivavtalet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum