Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Finansiella investeringar höjde Finlands utgifter för utvecklingssamarbete 2021

Dela

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD publicerade den 12 april preliminär statistik om fjolårets utvecklingssamarbete i de EU-länder som hör till OECD:s biståndskommitté DAC. Finland har rapporterat om utgifter för utvecklingssamarbete på 1214 miljoner euro 2021. Jämfört med året innan var det de utvecklingspolitiska investeringarna som ökade mest.

År 2021 var utgifterna för Finlands utvecklingssamarbete sammanlagt 93 miljoner euro högre än år 2020. Andelen av bruttonationalinkomsten stannade på 0,47 procent eftersom Finlands bruttonationalinkomst ökade med cirka sex procent 2021. I fjol uppgick utgifterna för det egentliga utvecklingssamarbete som förvaltas av utrikesministeriet till 710,7 miljoner euro.

I Finland ökade de utvecklingspolitiska finansiella investeringarna mest, och den andel som räknas som utvecklingssamarbete var 175 miljoner euro. Jämfört med 2020 ökade utgifterna med 76 miljoner euro. Till skillnad från bistånd i form av donationer kommer det investerade kapitalet att återbetalas när det gäller utvecklingspolitiska finansiella investeringar, vilket gör det möjligt för den privata sektorn att delta i utvecklingssamarbetet.  Den privata sektorn är viktig när det rör sig om till exempel att bekämpa klimatförändringar. Företagens innovativa åtgärder leder också till bättre och hållbarare resultat.

En stor del av Finlands finansiering av utvecklingssamarbete gick via multilaterala organisationer, bland annat EU (252 miljoner euro), FN (302 miljoner euro) och Världsbanksgruppen (97 miljoner euro). Uppskattningsvis 410 miljoner euro, vilket utgör 0,16 procent av bruttonationalinkomsten,  gick till de minst utvecklade länderna (de så kallade LDC-länderna).

Finlands utvecklingssamarbete inbegriper också humanitärt bistånd som i fjol uppgick till sammanlagt 104 miljoner euro. Humanitärt bistånd är ett snabbt sätt att reagera på kriser, såsom på covid-19-pandemin och att akut hjälpa de civila i Ukraina i den humanitära krisen som följer av Rysslands krigshandlingar.

Anslagen för utvecklingssamarbete ökade också i andra OECD- och EU-länder

Globalt uppgick det totala anslaget för utvecklingssamarbete 2021 till 179 miljarder dollar (151 miljarder euro), vilket i reala termer är 4,3 procent mer än året innan. De största finansiärerna var USA, Tyskland, Japan, Storbritannien och Frankrike. Av de länder som är medlemmar i OECD:s biståndskommitté DAC överskred Danmark, Tyskland, Luxemburg, Norge och Sverige FN:s mål om 0,7 procent av BNI. I medeltal låg DAC-ländernas BNI-andel på 0,33 procent. 

De EU-länder som är medlemmar i DAC rapporterade utgifter för utvecklingssamarbete på totalt 81,3 miljarder dollar (69 miljarder euro), vilket utgör cirka 45 procent av allt statistikfört utvecklingssamarbete och 0,49 procent av EU DAC-medlemsländers bruttonationalinkomst. Utgifternas realvärde ökade med 4,2 procent jämfört med 2020. Finlands BNI-andel låg en aning under genomsnittet för de EU-länder som är medlemmar i DAC.

Av DAC:s medlemsländer ökade utgifterna för utvecklingssamarbete i 23 länder, mest i  Italien, Korea, Slovenien, Irland, USA, Nya Zeeland, Spanien, Japan och Island. Samtidigt minskade utgifterna i sex länder.

Arbetet med att bekämpa covid-19-pandemin genom utvecklingssamarbete fortsatte 2021. Enligt de preliminära uppgifterna använde DAC:s medlemsländer 18,7 miljarder dollar (15,8 miljarder euro) för att bekämpa covid-19-pandemin och lindra dess konsekvenser 2021.

De preliminära uppgifterna om hur betalningarna utfallit kommer ännu att preciseras bland annat vad gäller den regionala fördelningen. BNI-andelen kan också ändras när Statistikcentralens siffror om BNI preciseras.

Utvecklingssamarbetet skapar en stabilare och rättvisare värld

Finlands utvecklingspolitik bidrar till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling. Till exempel 1,6 miljoner nepaleser har fått tillgång till rent vatten, vilket bland annat ger kvinnor en möjlighet att arbeta och gör det lättare för flickor att gå i skola. I Afrika har över fem miljoner människor fått ren energi. Finland har också hjälpt över 50 länder för att förbättra väderleks- och varningstjänsterna, vilket hjälper dem att skydda sig för extremväder som följer av klimatförändringarna. Närmare 300 miljoner människor i Afrika och Asien har indirekt gynnats av de pågående meteorologiska projekten.

Utvecklingssamarbetet hjälper att skapa stabilare och rättvisare samhällen. Arbetet sker på lång sikt och med beaktande av riskhanteringen med bland annat FN-organ, institut för utvecklingsfinansiering, frivilligorganisationer och företag. Utvecklingspolitiken är en integrerad del av Finlands utrikes- och säkerhetspolitik.

Mer information:

Jasper Hakala, inspektör, förvaltnings- och rättsenheten för utvecklingssamarbete, tfn +358 295 350 796

Titta Maja, avdelningschef, utvecklingspolitiska avdelningen, tfn +358 295 350 017

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Ta också del av webbplatsen openaid.fi som innehåller övergripande information om utgifterna för utvecklingssamarbete.

Bilder

Länkar

Om

Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

0295 16001http://um.fi

Följ Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum