ELY-keskukset

Finansiering för bekämpning av främmande arter – ansökan om understöd öppnar 1 maj 2023

Dela
Har skadliga främmande arter erövrat din fastighet? Behövs bekämpning av främmande arter i din närmiljö? Har du funderat på ett projekt för främmande arter, men saknar partner och finansiering? Ansökan om understöd för bekämpning av främmande arter och särskilt för talkoarbete är öppen fram till den 19 maj 2023.
Vi bekämpar främmande arter – naturen tackar.
Vi bekämpar främmande arter – naturen tackar.

Jord- och skogsbruksministeriet vill effektivisera bekämpningen av skadliga främmande arter. Ansökan om understöd för bekämpning av främmande arter är öppen till mitten av maj. Målet är att stärka samarbetet mellan kommuner, medborgarorganisationer och företag i bekämpningen av skadliga främmande arter och främja åtgärder för att utrota förekomster av arter och förhindra deras spridning.

Understöd kan beviljas för kostnader för bekämpningstalko. Understöd kan beviljas för talkoarbeten som utförs 2023.

Understödet kan beviljas om

  • man med talkot bekämpar en art som ingår i förteckningen över invasiva främmande arter, det vill säga en växt- eller djurart, som antingen ingår i den nationella förteckningen över främmande arter eller i EU:s förteckning över främmande arter
  • talkoprojektet genomför hanteringsplanen för invasiva främmande arter så att
    • objektet för talkot är ett område där det finns en främmande art som enligt planen i första hand ska bekämpas. Talkon med flera sådana områden prioriteras, dvs. de borde vara så regionalt täckande som möjligt
    • de bekämpningsåtgärder eller bekämpningsmetoder som rekommenderas i planen används i talkot
  • flera aktörer deltar i talkot (kommuner, medborgarorganisationer, andra offentliga och privata samfund)
  • talkot innehåller åtgärder som möjliggör uppföljningen av projektets resultat.

Ansökan om understöd för talkon är öppen 1-19.5.2023 och talkoprojekten ska utföras under 2023.

– Till en början lönar det sig att ta reda på i vilken omfattning en invasiv främmande art förekommer och om det finns flera förekomster i närområdena som kostnadseffektivt skulle kunna skötas på samma gång med talkot. NTM-centralen erbjuder rådgivning om bekämpning av främmande arter, planering av projekt samt bemötande av eventuella samarbetspartner. Tveka inte att kontakta oss, uppmuntrar NTM-centralernas riksomfattande koordinator för främmande arter Reima Leinonen vid NTM-centralen i Kajanaland.

Bekämpning av främmande arter gynnar hela området

Talkounderstöd kan sökas särskilt av kommuner, men också av föreningar, företag och andra sammanslutningar. Understöden är i synnerhet avsedda för att finansiera större projekthelheter med så omfattande genomslagskraft som möjligt. Därför beviljas understöden inte till privatpersoner eller enskilda aktörer, såsom bostadsaktiebolag.

Talkounderstöd kan beviljas till ett belopp som motsvarar de faktiska talkokostnaderna. Självfinansieringsandel krävs inte.

Bekämpningen av främmande arter gynnar hela orten och området och främjar också de ursprungliga arternas återhämtning till de behandlade områdena.

– Ursprungsväxter som växer i livsmiljöer främjar den biologiska mångfalden, piggar upp invånarna och gör hela området lockande, konstaterar Reima Leinonen.

Talkoarbete för bekämpning av främmande arter understöds endast i år.

Ansökan om understöd

Ansök om understöd senast den 19 maj 2023 hos NTM-centralen i Kajanaland, som har det riksomfattande ansvaret för koordineringen av NTM-centralernas uppgifter gällande främmande arter.

Mer information om ansökan finns på webbplatsen ely-keskus.fi:
Tjänster och kontaktinformation/Finansiering, understöd och ersättningar/Understöd för genomförande av åtgärder enligt planen för hantering av invasiva främmande arter.

Nyckelord

Kontakter

NTM-centralen i Kajanaland


koordinator för främmande arter Reima Leinonen
0295 023 799, reima.leinonen@ely-keskus.fi


enhetschef Jari Pesonen
0295 023 861, jari.k.pesonen@ely-keskus.fi

Bilder

Vi bekämpar främmande arter – naturen tackar.
Vi bekämpar främmande arter – naturen tackar.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. Liikenteeseen ja infrastruktuuriin liittyvät palvelut Kainuun alueelle tarjoaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

”Samarbetet mellan aktörerna inom branschen för näringsåtervinning måste utökas”, konstaterades under seminariet i Tammerfors30.5.2023 15:00:00 EEST | Uutinen

Återvinning av näringsämnen innefattar många affärsverksamhetsmöjligheter, och det fordrar samarbete mellan olika aktörer. Företagen som är verksamma inom branschen önskar en enhetlig och förutsägbar lagstiftning för verksamheten. Bland annat dessa spetsteman lyftes fram under miljöministeriets och jord- och skogsbruksministeriets seminarium som fokuserade på återvinning av näringsämnen och på att sätta fart på investeringar i industriskala i anslutning till detta.

"Yhteistyötä kierrätysravinnealan toimijoiden välillä on lisättävä", todettiin seminaarissa Tampereella30.5.2023 15:00:00 EEST | Uutinen

Ravinteiden kierrätyksessä on paljon liiketoimintamahdollisuuksia, ja siihen vaaditaan eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Alalla toimivat yritykset toivovat lainsäädäntöön yhdenmukaisuutta ja ennustettavuutta. Muun muassa nämä kärkiteemat nousivat esiin ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön järjestämässä seminaarissa, jossa paneuduttiin ravinteiden kierrätykseen ja siihen liittyvien teollisen mittakaavan investointien vauhdittamiseen.

Päällystys- ja tiemerkintätyöt Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun tiestöllä 2023 (Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa)30.5.2023 14:07:49 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueen tiestöllä päällystys- ja tiemerkintätyöt ovat juuri käynnistyneet. Työt suoritetaan toukokuun ja lokakuun välisenä aikana. Tänä kesänä alueella päällystystöitä tekee Peab Industri Oy ja tiemerkintätöitä Road Marketing Solutions Oy. Maanteitä päällystetään noin 150 kilometriä sekä jalankulun ja pyöräilyn väyliä noin 7 kilometriä. Tämän kesän pisin yhtäjaksoinen päällystyskohde on kt 86 Oulainen - Ylivieska välin päällystäminen 25 km matkalta. Päällystettyjen teiden korjaus sisältää päällysteiden uusimista, tienrakenteen parantamista, kuivatuksen parantamista sekä erilaisia paikkauksia. Päällystystyömailla nopeusrajoituksia alennetaan työn ajaksi. Noudattamalla nopeusrajoituksia parannat liikenneturvallisuutta ja teet työmaasta turvallisemman. Useilla kohteilla on käytössä liikennevalot ja saattoauto, joiden avulla liikenne ohjataan turvallisesti työmaan ohi. Päällystystöiden valmistuttua tehdään tiemerkinnät, jonka jälkeen alennetut nopeusrajoitukset

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum