Finanssivalvonta

Finansinspektionen har påfört POP Bankcentral anl en påföljdsavgift och tilldelat sammanslutningen en offentlig varning

Dela

Finansinspektionen har påfört POP Bankcentral anl en påföljdsavgift för försummelser i sammanslutningens operativa riskhantering. Vidare tilldelade Finansinspektionen POP Bankcentral anl en offentlig varning för försummelser i sammanslutningens styrnings- och övervakningsskyldighet.

Finansinspektionen har påfört POP Bankcentral anl en påföljdsavgift på 680 000 euro för brister i systemen och metoderna för riskhantering och svagheter i sammanslutningens operativa riskhantering. POP Bankcentral anl har inte haft effektiva, tillförlitliga och dokumenterade förvaltnings- och styrningssystem för identifiering, hantering, begränsning, övervakning och rapportering av risker som sammanslutningens verksamhet exponeras för. De försummelser som ledde till påförande av påföljdsavgiften gäller flera skyldigheter enligt bestämmelserna om riskhantering.

POP Bankcentral anl har tilldelats en offentlig varning för försummelse av skyldigheten att styra sammanslutningens verksamhet och underlåtelse att ge tillräckliga anvisningar till de medlemsandelsbanker som ingår i sammanslutningen om hanteringen av operativa risker. Försummelserna som ledde till den offentliga varningen gäller också brister i sammanslutningens förvaltning och interna kontroll och i övervakningen av medlemsandelsbankerna i sammanslutningen.

Finansinspektionen upptäckte försummelserna i samband med en inspektion i april 2019 där syftet var att utreda om den operativa riskhanteringen i sammanslutningen av POP Banker har organiserats på ett tillförlitligt sätt. Under inspektionen granskades datasystemen, processerna, dokumentationen, ansvarsfördelningen och rapporteringen i anslutning till hanteringen av operativa risker.

Påföljdsavgiften betalas till staten.

Finansinspektionens beslut har inte vunnit laga kraft. POP Bankcentral anl har rätt att överklaga beslutet hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar efter att ha tagit del av beslutet.

Bilaga

Finansinspektionens beslut: POP Bankcentral anl (pdf, på finska)

Nyckelord

Kontakter

Ytterligare upplysningar lämnas av enhetschefen Tero Kurenmaa

Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9-16.

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

Finnish financial sector is stable - economy is recovering but risks remain high14.9.2021 10:00:00 EEST | Press release

The Finnish financial sector remained stable in the first half of 2021. Economic recovery and investment market developments supported the profitability of the Finnish financial sector. The pandemic continues to perpetuate uncertainty in the economy and financial markets. For this reason, it is important that the capital position and liquidity of the financial sector remain strong.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum