Finanssivalvonta

Finanssivalvonnan selvitys: peruspankkipalveluiden turvaaminen edellyttää digitaalisten palveluiden helppokäyttöisyyttä ja vaihtoehtoisia asiointitapoja

Jaa

Finanssivalvonnan tekemän selvityksen mukaan suomalaisissa pankeissa asiakkaiden oikeus peruspankkipalveluihin toteutuu kokonaisuutena tarkastellen asianmukaisesti. Kuitenkin peruspankkipalveluiden turvaaminen kaikille asiakasryhmille edellyttää, että pankit sekä parantavat digitaalisten palveluiden saavutettavuutta että ylläpitävät digitaaliselle asioinnille vaihtoehtoisia peruspankkipalveluita. Finanssivalvonta seuraa näiden toimenpiteiden toteutumista sekä palveluiden hinnoittelussa tapahtuvia muutoksia.

– Digitaaliset pankkipalvelut mahdollistavat asioinnin ajasta ja paikasta riippumatta. Finanssivalvonta pitää tätä kehitystä kannatettavana. Digitaalisten palveluiden käytettävyyttä ja saavutettavuutta on kuitenkin parannettava edelleen erityisryhmien tarpeiden huomioimiseksi. On tärkeää, että eri asiakasryhmät pystyisivät aikaisempaa laajemmin hyödyntämään digitaalisia pankkipalveluita, Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen toteaa. 

Henkilöasiakkaita palveleva konttoriverkosto on viime vuosina harventunut merkittävästi ja samalla käteispalveluita kokoaikaisesti tarjoavien konttorien määrä on supistunut. Peruspankkipalveluiden saatavuus on siten heikentynyt niiden asiakkaiden kohdalla, jotka eivät kykene hoitamaan pankkiasioitaan digitaalisesti.  

Pankkiasioinnin kustannukset ovat edullisimpia digitaalisia pankkipalveluita käyttäville. Suurin muutos kustannuksissa koskee automaatilta tehtäviä käteisnostoja, joista yhä suurempi osa pankeista on alkanut periä maksun tietyn nostomäärän jälkeen. Finanssivalvonta on kiinnittänyt selvityksessä huomiota myös siihen, että yksittäisten pankkipalveluiden hinnoittelussa on suuria eroja pankkien välillä.

Peruspankkipalveluiden saavutettavuuden seuraaminen

Finanssivalvonta on lisäksi arvioinut digitaalisten palveluiden saavutettavuutta, neuvontapalveluita ja -materiaalia sekä vaihtoehtoja digitaalisille palveluille.

Digitaalisiin palveluihin on tehtävä tarvittaessa sellaisia helppokäyttöisyyttä edistäviä muutoksia - eli mukautuksia - joiden avulla palveluiden saavutettavuutta ja käytettävyyttä parannetaan myös niiden asiakkaiden kohdalla, jotka eivät syystä tai toisesta voi muuten käyttää palveluita. Pankkien tekemät mukautukset liittyvät usein esimerkiksi puheohjaus- ja ruudunlukuohjelmien tukemiseen sekä tunnistamisvälineisiin.

Näiden mukautusten taso ja vaihtoehdot digitaalisille palveluille vaihtelevat pankkikohtaisesti. Erityisryhmiä edustavat etujärjestöt eivät kuitenkaan pidä mukautuksia ja vaihtoehtoja kaikilta osin riittävinä.

Pankkien tulee kiinnittää huomiota mukautuksista ja vaihtoehdoista tiedottamiseen ja niitä koskevaan neuvontaan. Lisäksi pankkien tulee varmistaa, että tiedottamisella tavoitetaan oikeat kohderyhmät.

Pankkien tulee huolehtia myös ei-digitaalisten pankkipalveluiden tarjonnasta

Finanssivalvonta pitää tärkeänä, että pankit tarjoavat mahdollisuutta käteisnostoihin kaupoissa tai muissa asiamiespisteissä ja tutkivat aktiivisesti käteisen jakeluverkoston riittävyyttä sekä mahdollisuuksia lisätä kauppiasyhteistyötä käteisnostomahdollisuuksien parantamiseksi. Pankkien tulisi myös tiedottaa asiakkaita eri käteisnostomahdollisuuksista.

Lisäksi pankkien tulee arvioida mahdollisuuksia laajentaa puhelinasiakaspalvelussa hoidettavien peruspankkipalveluiden tarjontaa (esim. maksupalvelukuorien tilaaminen, laskun maksaminen ja e-laskusopimuksen tekeminen puhelimitse), kiinnittää huomiota yksittäisten peruspankkipalveluiden hintojen kohtuullisuuteen sekä tehdä tarvittaessa digitaalisiin pankkipalveluihin kohtuulliset mukautukset. Lisäksi on tärkeää, että pankit tarjoavat digitaalisia pankkipalveluita koskevaa neuvontaa myös muilla kuin konttoripaikkakunnilla.

Finanssivalvonta antoi eduskunnan pankkivaltuustolle selvityksen lain tarkoittamien peruspankkipalveluiden saatavuudesta ja hinnoittelusta 29.11.2019. Selvityksen tiedot perustuivat kuluttajien maksutilivertailusivustolta (www.fine.fi/maksutilivertailu) saatuun materiaaliin, asiakas-, sidosryhmä- ja valvottavakentän palautteisiin sekä selvityksen yhteydessä tehtyyn teema-arvioon.

Katso myös

Peruspankkipalveluselvitys 2019

Lisätietoja antaa

Samu Kurri, osastopäällikkö

Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030, klo 9–16.

Avainsanat

Tietoja julkaisijasta

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jonka valvottavia ovat muun muassa pankit, vakuutus- ja eläkeyhtiöt sekä muut vakuutusalalla toimivat, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja pörssi. Edistämme finanssimarkkinoiden vakautta ja luottamusta sekä asiakkaiden, sijoittajien ja vakuutettujen suojaa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Finanssivalvonta

Strategy of the Financial Supervisory Authority 2020-2022: Supervision will focus on impacts and risks of digitalisation and climate change on the financial sector and prevention of money laundering21.1.2020 10:35:15 EETPress release

The strategy of the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) for 2020-2022 is based on three main pillars: orienting supervision according to changes in the operating environment, improving quality and efficiency of operations, and maintaining the strong expertise of personnel. In the next few years, according to the strategy, supervision will focus on three key areas: climate change, digitalisation and prevention of money laundering.

Finanssivalvonnan strategia 2020-2022: Valvonnassa korostuvat digitalisaation ja ilmastonmuutoksen vaikutukset ja riskit finanssisektorille sekä rahanpesun estäminen21.1.2020 10:35:12 EETTiedote

Finanssivalvonnan strategia vuosille 2020-2022 nojaa kolmeen peruspilariin: valvonnan suuntaamiseen toimintaympäristön muutosten mukaisesti, toiminnan laadukkuuden ja tehokkuuden vahvistamiseen sekä henkilöstön vankkaan asiantuntemukseen. Strategia nostaa seuraaville vuosille keskiöön kolme valvonnallisesti merkittävää osa-aluetta: ilmastonmuutos, digitalisaatio ja rahanpesun estäminen.

Finansinspektionens strategi 2020-2022: Tillsynen fokuserar på konsekvenserna och riskerna av digitaliseringen och klimatförändringen för den finansiella sektorn samt på penningtvättsbekämpning21.1.2020 10:35:12 EETTiedote

Finansinspektionens strategi för 2020-2022 vilar på tre grundpelare: inriktning av tillsynen efter förändringarna i omvärlden, bättre kvalitet och effektivitet i verksamheten och personalens gedigna kompetens. Strategin för de närmaste åren lyfter fram tre prioriterade områden för tillsynen: klimatförändring, digitalisering och penningtvättsbekämpning.

Financial Supervisory Authority prohibits ICON Corporation Ltd from managing alternative investment funds and providing investment services without authorisation18.12.2019 13:44:54 EETPress release

By its decision dated 17 December 2019, the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) obliges ICON Corporation Ltd to discontinue offering fund shares and prohibits ICON Corporation Ltd from managing alternative investment funds. In addition, the FIN-FSA considers that ICON Corporation Ltd has provided investment services without appropriate authorisation and prohibits ICON Corporation Ltd from continuing the provision of investment services. The grounds for this decision are serious shortcomings, omissions and violations identified by the FIN-FSA in the activities of ICON Corporation Ltd. To enforce the prohibitions, the FIN-FSA imposes a conditional fine of EUR 4 million.

Finanssivalvonta kieltää ICON Corporation Oy:ltä vaihtoehtorahastojen hoitamisen ja sijoituspalvelujen tarjoamisen ilman toimilupaa18.12.2019 12:10:00 EETTiedote

Finanssivalvonta velvoittaa 17.12.2019 päivätyllä päätöksellään ICON Corporation Oy:n (jäljempänä myös ICON) lopettamaan rahasto-osuuksien tarjoamisen ja kieltää ICON Corporation Oy:ltä vaihtoehtorahastojen hoitamisen. Lisäksi Finanssivalvonta katsoo, että ICON Corporation Oy on tarjonnut sijoituspalveluja ilman asianmukaista toimilupaa, ja kieltää ICON Corporation Oy:tä jatkamasta sijoituspalvelujen tarjoamista. Päätöksen taustalla on Finanssivalvonnan havaitsemat vakavat puutteet, laiminlyönnit ja rikkomukset ICON Corporation Oy:n toiminnassa. Kieltojen tehosteeksi Finanssivalvonta asettaa neljän miljoonan euron uhkasakon.

Finansinspektionen förbjuder ICON Corporation Oy att förvalta alternativa investeringsfonder och att tillhandahålla investeringstjänster utan verksamhetstillstånd18.12.2019 12:10:00 EETTiedote

Genom sitt beslut 17.12.2019 förpliktar Finansinspektionen ICON Corporation Oy (nedan även ICON) att upphöra med att erbjuda fondandelar och förbjuder ICON Corporation Oy att förvalta alternativa investeringsfonder. Dessutom anser Finansinspektionen att ICON Corporation Oy har tillhandahållit investeringstjänster utan behörigt verksamhetstillstånd, och förbjuder ICON Corporation Oy att fortsätta tillhandahållandet av investeringstjänster. Beslutet bygger på allvarliga brister, försummelser och förseelser som Finansinspektionen uppdagat i ICON Corporation Oy:s verksamhet. För att effektivera förbuden ställer Finansinspektionen ett vite på fyra miljoner euro.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme