VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Finland har en betydande mängd ansvarsförbindelser i internationella organisationer – noggrannare uppföljning krävs

Jaa

Statens ansvarsförbindelser i internationella organisationer är ekonomiskt betydande. Identifiering och redovisning av dessa förpliktelser i bokslutet skulle stödja den övergripande kontrollen över statsfinanserna.

Finland är medlem i flera internationella organisationer och har förbundit sig till deras förpliktelser. Statens revisionsverk (VTV) utredde omfattningen av Finlands ansvarsförbindelser för internationella organisationers arbetsrelaterade förmåner och hur väl man förberett sig på dessa förpliktelser i den nuvarande praxisen för ekonomisk rapportering. Dessa förpliktelser handlar t.ex. om pensioner och hälsovård efter anställningstiden i den internationella organisationen.

Enligt bokslutsuppgifterna för 2016 är det sammanlagda beloppet av de granskade organisationernas långfristiga anställningsrelaterade förpliktelser cirka 109 miljarder euro, varav cirka 90 procent är ofinansierade förpliktelser. Finlands andel av de ofinansierade förpliktelserna är cirka 1,4 miljarder euro enligt en grov uppskattning som VTV har gjort. Det primära ansvaret för dessa förpliktelser ligger hos de berörda organisationerna.

Vissa organisationer har förberett sig på de betalningar som förpliktelserna medför genom att hålla medel i stiftelser och fonder medan vissa tänker finansiera framtida utbetalningar med budgetmedel först det år då förpliktelserna realiseras. Om en allt större del av årsbudgeten i framtiden går till att finansiera tidigare, anställningsrelaterade förpliktelser, kan det ha en direkt inverkan på organisationernas verksamhetsförutsättningar.

Med tanke på en heltäckande kontroll över statsfinanserna bör de belopp som betalas till internationella organisationer samt övriga ansvarsförbindelser gås igenom per bokföringsenhet och redovisas i statsbokslutet. Om det framkommer differenser mellan statsbokslutets uppgifter och organisationernas redovisade utbetalningar, bör bokföringsenheterna utreda vad dessa beror på. Informationen om Finlands medlemskap och finansieringsandelar i internationella organisationer bör sammanställas centralt och uppdateras regelbundet så att den är aktuell.

Redan vid inträde i internationella organisationer bör den som bereder ärendet utreda medlemsförpliktelsernas ekonomiska följder. Före inträdet bör man även utreda hur förpliktelserna fördelas mellan medlemsstaterna vid utträde ur organisationen.

Meddelande och revisionsberättelse finns på webbplatsen vtv.fi

Mer information

Jonna Carlson, revisionsassistent
Tfn 09 432 5897
jonna.carlson@vtv.fi

Jaakko Eskola, redovisningsrevisionschef
Tfn 09 432 5713
jaakko.eskola@vtv.fi

Jenni Leppälahti, planeringschef
Tfn 09 432 5816
jenni.leppalahti@vtv.fi

Avainsanat

Linkit

Tietoja julkaisijasta

VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
Porkkalankatu 1, PL 1119
00101 Helsinki

09 4321http://www.vtv.fi

Statens revisionsverk (VTV) finns i anknytning till riksdagen och är den högsta externa revisorn, som reviderar skötseln av statsfinanser, övervakar finanspoltiken och utövar tillsyn över parti- och valfinansieringen. Med oberoende revisionsarbetet säkerställer verket att statens medel används för av riksdagen beslutade ändamål på ett lagenligt och ändamålsenligt sätt och att finanspolitiken utövas på ett hållbart sätt.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme tältä julkaisijalta, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Valtion tutkimusrahoitusuudistus etenee suunnitellusti13.3.2018 07:00Tiedote

Hallitus aloitti vuonna 2013 tutkimuslaitoksia ja tutkimusrahoitusta koskevan uudistuksen, jonka kautta Suomen Akatemia ja valtioneuvoston kanslia rahoittavat päätöksentekoa tukevia tutkimushankkeita. VTV:n selvityksen mukaan nämä uudet tutkimusrahoituksen muodot on järjestetty valtioneuvoston antamien linjausten mukaisesti. Rahoittajat ja ministeriöt ovat ottaneet käyttöön uusia toimintatapoja, joiden kautta rahoitettujen hankkeiden tuloksia voidaan hyödyntää yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

Statens reform av forskningsfinansieringen framskrider enligt plan13.3.2018 07:00Tiedote

Regeringen inledde 2013 en reform av forskningsinstituten och forskningsfinansieringen, varigenom Finlands Akademi och statsrådets kansli finansierar beslutsstödande forskningsprojekt. Enligt Statens revisionsverks utredning har de nya formerna av forskningsfinansiering organiserats enligt de riktlinjer som statsrådet har dragit upp för verksamheten. Finansiärerna och ministerierna har infört nya handlingssätt för finansiering av projekt vars resultat kan användas som underlag för samhälleliga beslut.

Många av åtgärderna i statsrådets cleantech-strategi genomfördes27.2.2018 07:00Tiedote

Statens revisionsverk utredde genomförandet av statsrådets cleantech-strategi. I strategin, som koordinerades av Arbets- och näringsministeriet, fastställdes 17 åtgärder som olika ministerier fick i uppgift att vidta. Genomföran-det av strategin var inte till alla delar planerat eller koordinerat på ett konsekvent sätt, men ministerierna lyckades trots detta genomföra merparten av de uppgifter som anvisats dem.

Riskerna relaterade till statens borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser beaktas inte tillräckligt22.2.2018 07:00Tiedote

Riskerna relaterade till statens ansvarsförbindelser bör identifieras i högre grad i beredningen och styrningen av finanspolitiken. Ansvarsförbindelser utgörs av bland annat statens borgensförbindelser som kan orsaka staten utgifter. Enligt revisionsverkets granskning har rapporteringen om ansvar blivit mer heltäckande under de senaste åren, men trots det är den inte tillräcklig.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme