SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Finland tillbaka som en supermakt inom utbildning – målmedvetna satsningar behövs för att höja utbildningsnivån

Dela

På 20 år har Finland fallit från sina toppresultat under början av 2000-talet till medelnivån på OECD-ländernas utbildningsjämförelser. Finländska unga är nu svagare utbildade än unga i OECD-länderna i medeltal.

”Finlands viktigaste naturresurs finns mellan dess invånares öron. Vår uppgång från en agrar randstat till världens lyckligaste och mest konkurrenskraftiga nutida-Finland har grundats framförallt på befolkningens utbildning och uppgången i kunskapsnivån.”, påminner SOSTEs specialsakkunniga Aleksi Kalenius. ”Också nu är utbildning en viktig investering i välfärd. En höjd produktivitet och levnadsnivå kommer framförallt från kunnande”, fortsätter Kalenius.

Deltagandet i utbildning har inte under lång tid utvidgats, varför de åldersklasser på väg ut ur arbetsmarknaden är nästan lika utbildade som de som är på väg in. Andelen med utbildning på grundnivå är på samma nivå bland 20–24 åringar och 60–64 åringar, andelen högutbildade har under flera år varit högre bland 55–64 åringar än bland 25–34 åringar. Att mängden utbildade inte växer reflekteras i den nutida arbetskraftsproblematiken.

”I världens mest utbildade länder är andelen högutbildade unga nästan dubbelt större jämfört med Finland. Antagningen till hög utbildning måste öppnas märkbart, så att Finland ens stiger över OECD-ländernas medelnivå. Början av 2000-talets unga, som under sin tid hörde till de mest utbildade i världen, verkar i denna stund förbli den åldersgruppen med högst utbildning i Finland under all tid”, berättar SOSTEs specialsakkunniga Aleksi Kalenius.

Utbildningsmålsättningen för år 2030 nås inte

Den politiska målsättningen är att hälften av de unga ska vara högutbildade år 2030. Fastän det ännu är ett årtionde till den bestämda tiden är det redan nu klart att målsättningen inte kommer att nås. Den färska läropliktsreformen sänker bara mängden unga som förblir på grundnivån. Ännu innan år 2030 måste man utvärdera om förlängningen till 18 år räcker eller borde läroplikten täcka en hel examen på andra stadiet.

För att höja utbildningsnivån föreslår SOSTE:

  • att läroplikten justeras till att täcka hela andra stadiets utbildning, på så sätt att plikten regleras att avslutas när man har genomfört en examen på andra stadiet eller när det har gått 13 år från att läroplikten inleddes.
  • att vuxenutbildning riktas till vuxna på grundnivån så att 10 000 personer på grundnivån årligen genomför en examen på andra stadiet.
  • en årlig ökning på 7000 startplatser till högskoleutbildning inom välfärdssektorerna (social- och hälsovård, småbarnspedagogik) för att svara på kompetensbristen.
  • en permanent utvidgning av högskoleutbildning också i andra utbildningssektorer.


För mer info:

specialsakkunnig Aleksi Kalenius, 040 574 1618, aleksi.kalenius@soste.fi

Länkar

Om

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Yliopistonkatu 5
00100 HELSINKI

http://www.soste.fi

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 240 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä ja yli 70 muuta toimijaa. SOSTEn tavoitteena on sosiaalisesti eheä, terve ja aidosti osallistuva yhteiskunta, jossa järjestöillä on vahva rooli. Sosiaali- ja terveysjärjestöissä toimii 1,3 miljoonaa jäsentä, 0,5 miljoonaa vapaaehtoista, 260 000 vertaistukijaa ja 50 000 ammattilaista.

 

Följ SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Sosiaalibarometri: Hyvinvointia ja terveyttä edistävä työ vaarassa hyvinvointialueilla – osa ihmisistä jäämässä katveeseen12.5.2022 06:00:00 EEST | Tiedote

Tuoreen Sosiaalibarometrin 2022 mukaan peräti kolmannes kuntien sote-johtajista ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattoreista näkee riskin, että joidenkin väestöryhmien hyvinvointia ja terveyttä edistävä työ heikkenee hyvinvointialueiden käynnistyessä. 2023 alussa vastuu hyvinvointia ja terveyttä edistävästä työstä jakautuu kuntien ja hyvinvointialueiden kesken. Vastaajien mukaan vastuunjako ja yhteistyön rakentuminen käytännössä ovat vielä epäselvät.

Järjestöbarometri 2022: Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat huolissaan riippumattomuudestaan – “Riippumaton kansalaisyhteiskunta on demokratian ja avoimen yhteiskunnan perusta”9.4.2022 07:00:00 EEST | Tiedote

Valtakunnallisista sosiaali- ja terveysjärjestöistä 71 prosenttia on huolissaan järjestöjen autonomian tulevaisuuden näkymistä. Vaikka nykytilanne nähdään varsin hyvänä, selvä enemmistö järjestöistä tunnistaa autonomiaansa eli riippumattomuuttaan uhkaavia riskejä. Tieto käy ilmi SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n tammi-helmikuussa tekemän Järjestöbarometri-kyselyn ennakkotiedoista. Järjestöbarometri 2022 julkaistaan lokakuussa.

SOSTE vaatii hallitusta kiirehtimään sosiaaliturvaetuuksien indeksitarkistusta5.4.2022 19:13:22 EEST | Tiedote

Suomen hallitus valmisteli tulevien vuosien taloutta erittäin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan vaikuttaa myös Suomeen elinkustannusten, kuten energian, ruuan ja liikkumisen kallistumisella, sekä henkisen kuormituksen kasvulla ja kriisinsietokyvyn koettelemuksilla. Viime vuoden leikkauspäätösten ja 370 miljoonan euron julkisen talouden leikkauksien lisäksi julkista taloutta elvytetään niin, että talouspolitiikan yleisviritys on aiheellisesti ja tarkoituksenmukaisesti elvyttävä vuonna 2023. “On hyvä, että hallitus onnistui tasapainottamaan julkista taloutta kriisin keskellä, ja rohkeasti myöskin päätti suurista menopäätöksistä, jotka varmistavat suomalaisten terveyden ja turvallisuuden”, korostaa SOSTEn pääekonomisti Anni Marttinen. SOSTE on erittäin tyytyväinen hallituksen päätökseen tehdä sosiaaliturvaetuuksiin aikaistettu indeksikorotus. Päätöksellä helpotetaan kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien ihmisten talouskurimusta. ”SOSTEn keskeiset viestit rii

Hallitusohjelmassa sovittu selvitys kansanterveyttä edistävästä verosta vaarassa jäädä tyhjäksi kirjaukseksi1.4.2022 10:15:13 EEST | Tiedote

Hallitusohjelmassa sovitun kansanterveyttä edistävän veron selvittäminen etenee hitaasti. Asia kokosi yhteen huolestuneita terveyden ja ravitsemuksen asiantuntijoita, päättäjiä sekä järjestökenttää SOSTEn järjestämään keskustelutilaisuuteen. Puheenvuoroissa nousi esiin huoli siitä, ettei laajapohjaisemman veron selvittelyä välttämättä ehditä tälläkään hallituskaudella edes käynnistää. Lisäksi korostettiin ravitsemuksen ja kansanterveyden asiantuntemuksen saamista mukaan veroasiantuntijoiden rinnalle valmistelemaan uudenlaista laajempaa veroa, joka ohjaisi kulutusta ja tuotekehitystä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum