Suomen Akatemia

Finlands Akademi beviljade profileringsfinansiering för att stärka universitetens forskningsförutsättiningar

Dela

Finlands Akademi har fattat besluten om finansieringen för att stärka forskningens profilering vid universiteten i Finland. Finansieringen stöder utvecklingen av forskningsområden som universiteten har valt på basis av sin strategi och stärker förutsättningarna att bedriva forskning av hög kvalitet. Akademins finansiering påskyndar universitetens utvecklingsarbete.

Profileringsfinansieringen utlystes nu för femte gången. Den totala ansökta finansieringssumman uppgick till 103 miljoner euro, medan den totala beviljade summan var 50 miljoner euro. De sökande universiteten ska presentera konkreta planer för att förstärka förutsättningar att utveckla forskningens kvalitet och genomgång inom de utvalda profileringsområdena. Även profileringsområdets samarbete och arbetsfördelning mellan universitet och andra organisationer utgör en viktig del av ansökan.

Elva av de 13 universitet som inlämnade en ansökan beviljades finansiering. Finansieringen beviljas för fyra år och beloppen varierar mellan 500 000 euro och 14,7 miljoner euro. Finansieringsbeslut grundar sig på expertpanelens utlåtande, panelens rangordning av ansökningarna, finansieringens relation till det planerade utvecklingsarbetet och universitetets forskningsfinansiering i sin helhet samt universitetets proggressrapporter om arbetet som finansierats i föregående utlysningar.

BIFOGA: foto / tabell

Finansiering söktes för totalt 32 profileringsområden, av vilka det mesta (23) anknyter till områdena universiteten tidigare valde. Deras planer fördjupar utvecklingen av dessa forskningsområden.

I änsökningarna finansieringen ämnades använda främst för forskarnas lön. Ansökningarna framställde även mångsidigt internationaliseringsarbete, olika plattformar för att befrämja tvärvetenskapligt samarbete, utveckling av den lokala forskningsinfrastrukturen, fördjupning av nationellt och internationellt samarbete samt utvecklingsarbete inom samhällelig växelverkan och samarbete med näringslivet.

En internationell expertpanel utvärderade universitetens ansökningar. Bedömningspanelen besitter expertis i egenskap av europeiska universitetsrektorer och vicerektorer med mångsidig erfarenhet av reformer till stöd för universitetens forskningsverksamhet. Panelen ansåg ansökningarna vara högklassiga.

Kontakter

Mer information:

Finlands Akademis styrelseordförande
professor Johanna Myllyharju
tfn 0294 485 740
fornamn.efternamn (at) oulu.fi

Överdirektör för forskning Riitta Maijala
Finlands Akademi, tfn 0295 335 002
fornamn.efternamn (at) aka.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
Riitta Tirronen
kommunikationsdirektör
tfn 029 533 5118
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Bilder

Länkar

Om

Suomen Akatemia
Suomen Akatemia
Hakaniemenranta 6, PL 131
00531 HELSINKI

029 533 5000http://www.aka.fi/fi

Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön asemaa yhteiskunnassa. Pyrimme toiminnassamme siihen, että suomalainen tutkimus uusiutuu, monipuolistuu ja kansainvälistyy. Luomme edellytyksiä tutkijankoulutukselle ja tutkijanuralle, kansainvälistymiselle ja tutkimustulosten hyödyntämiselle. Katamme kaikki tieteen ja tutkimuksen alat. Vuonna 2020 rahoitamme tutkimusta 413 miljoonalla eurolla. Akatemia toimii opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla.

Följ Suomen Akatemia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Akatemia

Laatu, vaikuttavuus ja tieteen uudistuminen Suomen Akatemian jakaman rahoituksen kulmakivinä24.6.2020 10:29:11 EESTTiedote

Suomen Akatemia rahoitti syyskuun 2019 haussa 219 akatemiahanketta, joihin osallistuu yhteensä 263 osahanketta. Lisäksi rahoitusta myönnettiin 67 akatemiatutkijan, 107 tutkijatohtorin ja 12 kliinisen tutkijan tehtävään. Yhteensä tutkimuksen toimikunnat myönsivät rahoitusta 173,6 miljoonaa euroa laajasti eri tieteenaloille. Rahoituksen saaneista naisia oli 42 prosenttia.

Vetenskaplig kvalitet, genomslag och förnyelse hörnstenar i Finlands Akademis finansieringsbeslut24.6.2020 10:29:11 EESTTiedote

Finlands Akademis septemberutlysningen 2019 ledde till finansieringsbeslut för 219 akademiprojekt som omfattar totalt 263 delprojekt. Dessutom beviljade Akademin finansiering för 67 anställningar som akademiforskare, 107 anställningar som forskardoktor och 12 anställningar som klinisk forskare. Forskningsrådens finansiering riktades brett mot olika ämnesområden och uppgick sammantaget till 173,6 miljoner euro. Andelen kvinnor bland finansieringsmottagarna var 42 procent.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum