Suomen Akatemia

Finlands Akademi beviljade profileringsfinansiering för att stärka universitetens forskningsförutsättiningar

Dela

Finlands Akademi har fattat besluten om finansieringen för att stärka forskningens profilering vid universiteten i Finland. Finansieringen stöder utvecklingen av forskningsområden som universiteten har valt på basis av sin strategi och stärker förutsättningarna att bedriva forskning av hög kvalitet. Akademins finansiering påskyndar universitetens utvecklingsarbete.

Profileringsfinansieringen utlystes nu för femte gången. Den totala ansökta finansieringssumman uppgick till 103 miljoner euro, medan den totala beviljade summan var 50 miljoner euro. De sökande universiteten ska presentera konkreta planer för att förstärka förutsättningar att utveckla forskningens kvalitet och genomgång inom de utvalda profileringsområdena. Även profileringsområdets samarbete och arbetsfördelning mellan universitet och andra organisationer utgör en viktig del av ansökan.

Elva av de 13 universitet som inlämnade en ansökan beviljades finansiering. Finansieringen beviljas för fyra år och beloppen varierar mellan 500 000 euro och 14,7 miljoner euro. Finansieringsbeslut grundar sig på expertpanelens utlåtande, panelens rangordning av ansökningarna, finansieringens relation till det planerade utvecklingsarbetet och universitetets forskningsfinansiering i sin helhet samt universitetets proggressrapporter om arbetet som finansierats i föregående utlysningar.

BIFOGA: foto / tabell

Finansiering söktes för totalt 32 profileringsområden, av vilka det mesta (23) anknyter till områdena universiteten tidigare valde. Deras planer fördjupar utvecklingen av dessa forskningsområden.

I änsökningarna finansieringen ämnades använda främst för forskarnas lön. Ansökningarna framställde även mångsidigt internationaliseringsarbete, olika plattformar för att befrämja tvärvetenskapligt samarbete, utveckling av den lokala forskningsinfrastrukturen, fördjupning av nationellt och internationellt samarbete samt utvecklingsarbete inom samhällelig växelverkan och samarbete med näringslivet.

En internationell expertpanel utvärderade universitetens ansökningar. Bedömningspanelen besitter expertis i egenskap av europeiska universitetsrektorer och vicerektorer med mångsidig erfarenhet av reformer till stöd för universitetens forskningsverksamhet. Panelen ansåg ansökningarna vara högklassiga.

Kontakter

Mer information:

Finlands Akademis styrelseordförande
professor Johanna Myllyharju
tfn 0294 485 740
fornamn.efternamn (at) oulu.fi

Överdirektör för forskning Riitta Maijala
Finlands Akademi, tfn 0295 335 002
fornamn.efternamn (at) aka.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
Riitta Tirronen
kommunikationsdirektör
tfn 029 533 5118
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Bilder

Länkar

Om

Suomen Akatemia
Suomen Akatemia
Hakaniemenranta 6, PL 131
00531 HELSINKI

029 533 5000http://www.aka.fi/fi

Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön asemaa yhteiskunnassa. Pyrimme toiminnassamme siihen, että suomalainen tutkimus uusiutuu, monipuolistuu ja kansainvälistyy. Luomme edellytyksiä tutkijankoulutukselle ja tutkijanuralle, kansainvälistymiselle ja tutkimustulosten hyödyntämiselle. Katamme kaikki tieteen ja tutkimuksen alat. Vuonna 2019 rahoitamme tutkimusta 458 miljoonalla eurolla. Osa rahoituksesta tulee veikkausvoittovaroista. Akatemia toimii  opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla.

Följ Suomen Akatemia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Akatemia

STN päätti vuoden 2019 rahoitettavat hankkeet20.6.2019 11:10:51 EESTTiedote

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) päätti 19.6.2019 uusista rahoitettavista konsortiosta. Rahoitusta myönnettiin neljässä ohjelmassa yhteensä noin 51 miljoonaa euroa. STN valitsi ohjelmiin yhteensä kaksitoista konsortiota eli hankekokonaisuutta. Valituissa hankkeissa korostui pitkäjänteinen tutkimus, jolla pyritään löytämään ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnan haasteisiin.

Finlands Akademi finansierade akademiprojekt och forskaranställningar med nästan 180 miljoner18.6.2019 15:27:47 EESTTiedote

Under septemberutlysningen 2018 finansierade Finlands Akademi 250 akademiprojekt med totalt 311 delprojekt. Finansiering beviljades även för 65 anställningar som akademiforskare, 114 anställningar som forskardoktor och 13 anställningar som klinisk forskare. Akademis tre forskningsråd beviljade finansiering brett inom olika forskningsområden, cirka 180 miljoner euro totalt. Andelen kvinnor bland finansieringsmottagarna var 41 procent.

Suomen Akatemia rahoitti lähes 180 miljoonalla akatemiahankkeita ja tutkijan tehtäviä18.6.2019 15:27:45 EESTTiedote

Suomen Akatemia rahoitti syyskuun 2018 haussa 250 akatemiahanketta, joihin osallistuu yhteensä 311 osahanketta. Lisäksi rahoitusta myönnettiin 65 akatemiatutkijan, 114 tutkijatohtorin ja 13 kliinisen tutkijan tehtävään. Yhteensä Akatemian kolme tutkimuksen toimikuntaa myönsivät rahoitusta noin 180 miljoonaa euroa laajasti eri tieteenaloille. Rahoituksen saaneista naisia oli 41 prosenttia.

Luonnontieteen ja tekniikan tutkimuksen valitsemissa akatemiahankkeissa painotettiin mahdollisuutta läpimurtoihin ja uusia avauksia11.6.2019 15:35:12 EESTTiedote

11.6.2019. Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta (LT) on myöntänyt rahoituksen 86 akatemiahankkeelle, joissa on kaikkiaan yhteensä 114 osahanketta. Toimikunta rahoittaa akatemiahankkeita yhteensä 50,5 miljoonalla eurolla. Akatemiahanke on toimikunnalle tärkeä rahoitusmuoto tutkimuksen laadun, vaikuttavuuden ja uudistumisen edistämiseksi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum