Suomen Akatemia

Finlands Akademis styrelse tillsatte ny kommitté för forskningens infrastrukturer

Dela

Ordförandena och medlemmarna i Finlands Akademis kommitté för forskningens infrastrukturer har utnämnts. Finlands Akademis styrelse tillsatte den nya kommittén för perioden 1.7.2022–30.6.2025.

Kommittén för forskningens infrastrukturer följer och utvecklar forskningsinfrastrukturverksamheten i Finland och internationellt, beslutar om valet och finansieringen av infrastrukturprojekt och svarar för uppföljningen av finansierade projekt.Den sköter också andra infrastrukturuppgifter som Akademins styrelse anvisar.

Ordföranden och medlemmarna till kommittén tillsätts av Akademins styrelse efter att den har hört Undervisnings- och kulturministeriet.Ordföranden och medlemmarna ska ha mångsidig erfarenhet av organisationer i forsknings- och innovationssystemet och kunskap om forskningsinfrastrukturernas betydelse. De ska vara erkända forskare eller experter i forskningspolitik.Akademins styrelse beslutar antalet medlemmar i kommittén.

Kommittén för forskningens infrastrukturer 1.7.2022–20.6.2025

Ordförande

 • Överdirektör för forskning Riitta Maijala, Finlands Akademi

Vice ordförande

 • Direktör Erja Heikkinen, Undervisnings- och kulturministeriet

Medlemmar

 • Direktör Tuula Helander, Social- och hälsovårdsministeriet
 • Associate Research Professor Anni Huhtala, Statens ekonomiska forskningscentral
 • Professor Ari Jokinen, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik, Finlands Akademi
 • Generaldirektör Jussi Kaurola, Meteorologiska institutet
 • Industriråd Maija Lönnqvist, Arbets- och näringsministeriet
 • Prorektor Arto Maaninen, Uleåborgs universitet
 • Rektor Ilkka Niemelä, Aalto-universitetet
 • Professor Atte Oksanen, forskningsrådet för kultur och samhälle, Finlands Akademi
 • Professor Jorma Palvimo, forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö, Finlands Akademi
 • Senior Director Arto Pussinen, Business Finland
 • Generaldirektör Leif Schulman, Finlands miljöcentral
 • Prorektor Hanna Snellman, Helsingfors universitet
 • Prorektor Juhani Soini, Åbo yrkeshögskola
 • Verkställande direktör Antti Vasara, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab
 • Rektor Mari Walls, Tammerfors universitet

Stadigvarande expert

 • Undervisningsråd Petteri Kauppinen, Undervisnings- och kulturministeriet

Läs mer om kommittén för forskningens infrastrukturer

Mer information:

 • Riitta Maijala, överdirektör för forskning, Finlands Akademi, tfn 0295 335 002, fornamn.efternman(at)aka.fi

Nyckelord

Kontakter

Finlands Akademi
kommunikationsdirektör Riitta Tirronen
tfn 0295 335 118
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Om

Suomen Akatemia
Suomen Akatemia
Hakaniemenranta 6, PL 131
00531 HELSINKI

029 533 5000http://www.aka.fi/fi

Finlands Akademi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning i samhället. Vi vill bidra till att stärka den finländska forskningens förnyelseförmåga och göra forskningen mångsidigare och mer internationell. Vi skapar förutsättningar för forskarutbildning och forskarkarriären, ökar det internationella forskningssamarbetet och arbetar för att forskningsresultaten ska kunna nyttiggöras. Vår verksamhet omspänner samtliga vetenskapsgrenar. Vi finansierar forskning med 468 miljoner euro år 2022. Vi är en statlig myndighet som lyder under Undervisnings- och kulturministeriet.

Följ Suomen Akatemia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Akatemia

Nya programdirektörer för strategisk forskning22.6.2022 10:49:16 EEST | Tiedote

Rådet för strategisk forskning (RSF) valde nya programdirektörer den 21 juni 2022. Professor Juha Helenius från Helsingfors universitet valdes till programdirektör för FOOD-programmet (Mot ett hållbart, hälsosamt och klimatneutralt livsmedelssystem) och teamledare Mika Nieminen från Teknologiska forskningscentralen VTT Ab valdes till programdirektör för STEER-programmet (Det allmännas ändrande roll och möjligheter att styra samhällsutvecklingen).

SRC selects new programme directors for strategic research programmes22.6.2022 10:42:20 EEST | Press release

The Strategic Research Council (SRC) selected new programme directors on 21 June 2022. Professor Juha Helenius (University of Helsinki) was selected as the programme director of the FOOD programme (Towards a Sustainable, Healthy and Climate-Neutral Food System) and Team Leader Mika Nieminen (VTT Technical Research Centre of Finland Ltd) as the programme director of the STEER programme (The Changing Role of Public Authority and the Potential for Steering Society).

Strategisen tutkimuksen uudet ohjelmajohtajat valittu22.6.2022 09:49:33 EEST | Tiedote

Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) valitsi 21.6.2022 uudet ohjelmajohtajat ohjelmille Kohti kestävää, terveellistä ja ilmastoneutraalia ruokajärjestelmää (FOOD) ja Julkisen vallan muuttuva rooli ja yhteiskunnan ohjaamisen mahdollisuudet (STEER). FOOD-ohjelman ohjelmajohtajaksi valittiin professori Juha Helenius Helsingin yliopistosta ja STEER-ohjelman ohjelmajohtajaksi tiimipäällikkö Mika Nieminen Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:stä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum